Громадська рада при облдержадміністрації

Громадська рада — постійно діючий колегіальний виборний консультативно-дорадчий орган, утворений для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади, налагодження ефективної взаємодії зазначених органів з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики. Громадські ради утворюються на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 “Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики”.

Членами громадської ради є представники інститутів громадянського суспільства, а саме: громадських, релігійних,     благодійних організацій, професійних спілок та їх об’єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації, інших непідприємницьких товариств і установ, легалізованих відповідно до законодавства.

18 липня 2015 року в м. Краматорськ були проведені установчі збори з формування нового складу громадської ради при Донецькій облдержадміністрації. Персональний склад громадської ради при облдержадміністрації було затверджено розпорядженням голови обласної державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 12.08.2015 №387 «Про персональний склад громадської ради при облдержадміністрації».

Положення про громадську раду при облдержадміністрації було затверджено розпорядженням голови обласної державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної  адміністрації  13 січня 2016 року № 17 «Про затвердження Положення про громадську раду при облдержадміністрації».

21 травня 2016 року були проведені установчі збори з доукомплектування складу громадської ради при облдержадміністрації. Розпорядженням голови обласної державної адміністрації керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 10 червня 2016 року №474 «Про внесення змін до розпорядження голови обласної державної адміністрації керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 12 серпня 2015 року №387» було затверджено персональний склад громадської ради при облдержадміністрації у складі 35 представників інститутів громадянського суспільства.

25 червня 2016 року під час першого засідання оновленого складу громадської ради при облдержадміністрації було обрано голову, заступників голови, секретаря та Правління громадської ради при облдержадміністрації. Головою громадської ради при облдержадміністрації стала Кірікова Ірина Миколаївна – голова громадської організації «Громада. Дружківка».