Інформаційна довідка Костянтинівська районна державна адміністрація

19.07.2017

Відбулося засідання колегії Костянтинівської райдержадміністрації

Засідання колегії Костянтинівської райдержадміністрації провів в.о. голови Костянтинівської райдержадміністрації Олег ІСАКОВ.

На порядок денний було винесено наступні питання:

– про виконання бюджету району за І півріччя 2017 року;

– про розвиток дитячо-юнацького спорту у Костянтинівському районі.

Начальник фінансового управління райдержадміністрації Людмила Дудкіна зазначила, що до зведеного бюджету району за 1 півріччя 2017 року з урахуванням трансфертів з державного бюджету надійшло 72205,6 тис. грн. доходів, що становить 54,2 % до уточнених річних призначень.

Доходи загального і спеціального фондів місцевих бюджетів (без трансфертів з державного бюджету) за 1 півріччя 2017 року склали 16178,5 тис.грн. або 54,4 % до затверджених річних призначень.

Надходження закріплених та власних доходів загального фонду бюджету району склали 14528,7 тис. грн. або 51,0% до затвердженого розпису на 2017 рік. У порівнянні з аналогічним періодом 2016 року надходження зазначених доходів збільшились на 3954,3 тис.грн. або на 37,4%. З державного бюджету до загального фонду бюджету району надійшло міжбюджетних трансфертів 56027,1 тис. грн., у тому числі: базової дотації – 1005,6 тис.грн., додаткової дотації з державного бюджету – 6588,6 тис.грн., субвенцій на виконання програм соціального захисту населення – 23362,1 тис.грн., освітньої субвенції – 20868,2 тис.грн., медичної субвенції – 4116,8 тис.грн., субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань – 63,6 тис.грн., субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 22,2 тис.грн.

Доходи спеціального фонду бюджету району склали 1649,9 тис.грн. або 121,4 % до затвердженого розпису на 2017 рік.

Протягом 1 півріччя 2017 року кошти районного і сільських бюджетів спрямовувалися, насамперед, на захищені статті видатків.

Питома вага цих видатків у загальному обсязі фінансування складає 92,9 % , у тому числі:

– заробітна плата з нарахуваннями – 46,8 %;

– Медикаменти та перев’язувальні матеріали – 0,1 %;

– продукти харчування – 1,3 %;

– енергоносії – 6,2%

– трансферти населенню – 34,0 %

Костянтинівська райдержадміністраціяПартнери