Інформаційна довідка щодо соціально-економічного розвитку сільського господарства в Добропільському районі Донецької області

Виробництво сільськогосподарської продукції в районі забезпечують 16 економічно активних підприємств, заснованих на приватній власності та  118  фермерських господарств .

Площа сільськогосподарських угідь району складає 83 тис. га, в тому числі 68,0 тис. га ріллі.

У користуванні сільськогосподарських підприємств усіх форм власності знаходиться 50,3 тис. га сільськогосподарських угідь, із них рілля займає 49,0 тис. га (97,4%).

Сільськогосподарські підприємства обробляють 38,8 тис га ( 79,2% від загальної площі ріллі), фермерські господарства – 10,2 тис. га (20,8%).

Одне фермерське господарство обробляє в середньому 86 га, сільгосппідприємство – 2425 га ріллі.

В структурі сільського господарства району розвивається рослинництво і тваринництво. В останні роки домінує рослинництво, на його частку припадає  97% усієї  виробленої сільськогосподарської продукції.

Основними галузями рослинництва в районі є вирощування зернових, технічних та плодо – овочевих культур, а тваринництва – скотарство.

Зернове господарство в районі є стратегічною, ключовою та однією з найбільш ефективних галузей агропромислового комплексу.

В структурі ріллі посівні площі під зернові культури займають 52%, а озимі зернові культури в структурі зернової групи щорічно збільшуються і складають  72 %.

Останніми роками значно зросли показники виробництва продукції сільського господарства.

Завдяки впровадженню передових технологій, своєчасному виконанню комплексу агротехнічних заходів та самовідданій праці селян в районі в 2016 році  отримано врожай :

Зерна – 99,3 тис. тонн при врожайності 38,5 ц/га;

в тому числі 75,4 тис. тонн пшениці при врожайності 44,0 ц/га;

Соняшнику – 33,2 тис. тонн при врожайності 21,6 ц/га;

Вагомий внесок в виробництво зерна та соняшнику в районі вносять такі господарства, як ТОВ «Перспектива», ТОВ «Агродобробут», виробнича дільниця «Оксамит» ТОВ  «Бета-Агро-інвест», ПрАТ  «Екопрод», ТОВ «ДСП», ТОВ «Рута Плюс», СТОВ «Торецьке» та інші, на полях яких із року в рік земля родить щедрим колосом.

Валова продукція сільського господарства в порівнянні з 2015 роком в 2016 році збільшилася на 7,3 %, середньомісячна заробітна плата  штатних працівників на 24,9% і склала 4061 гривні.

Заборгованості з виплати заробітної плати господарства району  не мають.

З власниками земельних часток (паїв), земельних ділянок господарства району розраховуються своєчасно і в повному обсязі.

Придбано 41 одиниця сільськогосподарської техніки та інвентарю на загальну суму 39,1 млн. грн. В 2016 році оновлено машинно-тракторний парк на 7,3%, проти 2% в 2015 році.

В селищі Святогорівка збудовано та введено в експлуатацію за рахунок власних коштів ПрАТ «Екопрод»  зерноприймальний сушильний комплекс ємністю 15 тис. тонн. Це дасть можливість надавати послуги фермерським господарствам по доробці та зберіганню зерна, а також додатково створити   робочі місця.

Добропільська міська радаПартнери