Інформаційне повідомлення про проведення електронної консультації з громадськістю

Електронні консультації з громадськістю
  1. Найменування органу виконавчої влади, який проводить обговорення

Департамент екології та природних ресурсів Донецької обласної державної адміністрації.

  1. Питання, винесене на обговорення

Підготовка матеріалів з питань створення територій та об’єктів природно-заповідного фонду. Основні проблеми та питання. Перелік природних територій, перспективних для створення нових об’єктів природно-заповідного фонду в Донецькій області у 2017 – 2018 роках.

  1. Соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які поширюватиметься дія прийнятих рішень

–  органи місцевого самоврядування, місцеві громади;

–  органи земельних, лісових ресурсів та мисливського господарства;

– представники інститутів громадянського суспільства екологічного спрямування.

  1. Можливі наслідки проведення в життя рішення для різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін

– розроблення та реалізація заходів щодо збереження природно-заповідного фонду;

–  дотримання режиму територій природно-заповідного фонду.

  1. Електронна адреса, строк і форма подання письмових пропозицій та зауважень

–  електронна адреса: eco.d@dn.gov.ua;

–  строк подання пропозицій: до 31 травня 2017 року (включно);

–  письмові пропозиції подаються у довільній формі.

  1. Номер телефону, за яким надаються консультації з питання, що винесено на обговорення

Номер контактного телефону: (095) 644-25-25

  1.  Прізвище, ім’я відповідальної особи органу виконавчої влади

Залевський Віталій Дмитрович – начальник відділу природно-заповідних територій, лісового господарства та біоресурсів.

  1. Строк і спосіб оприлюднення результатів обговорення

– строк оприлюднення результатів обговорення: до 16.06.2017;

– спосіб оприлюднення результатів обговорення: розміщення інформації на офіційному сайті департаменту www.ecology.donoda.gov.ua.