Інформаційне повідомлення про проведення електронної консультації з громадськістю

Електронні консультації з громадськістю

Найменування органу виконавчої влади, який проводить електронні консультації:

Служба у справах дітей облдержадміністрації Назва проекту акта, винесеного на обговорення:

Проект Регіонального стратегічного плану реформування системи інституційного догляду та виховання дітей в Донецькій області на 2018-2026 роки

Соціальні групи населення та зацікавлені сторони, на які поширюватиметься дія проекту розпорядження:

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, діти, які опинилися у складних життєвих обставинах, діти з особливими освітніми потребами

Можливі наслідки реалізації розпорядження:

Послідовне реформування діючої системи забезпечення прав дітей в регіоні та формування такої системи, яка забезпечить право дитини на проживання, догляд і виховання в сім’ї або умовах максимально наближених до сімейних, доступ до якісних соціальних, освітніх, медичних послуг.

Електронна адреса, строк і форма подання пропозицій та зауважень:

ssd.d@dn.gov.ua

До 01.10.2018

Письмові пропозиції у довільній формі (з приміткою «До проекту Регіонального стратегічного плану»)

Номер телефону, за яким надаються консультації:

(06264) 48 52 23

Прізвище, ім’я відповідальної особи:

Соболевська Людмила Володимирівна-заступник начальника служби-начальник відділу опіки та піклування служби у справах дітей облдержадміністрації

Строк і спосіб оприлюднення результатів обговорення:

Після 10 жовтня 2018 року.

Веб-сайт Донецької обласної державної адміністрації http://dn.gov.ua.


Додаткові матеріали