Інформаційне повідомлення про проведення електронної консультації з громадськістю

Електронні консультації з громадськістю

1. Найменування органу виконавчої влади, який проводить обговорення

Департамент екології та природних ресурсів Донецької обласної державної адміністрації.

2. Назва проекту акту, винесеного на обговорення

Проект Програми поводження з промисловими відходами в Донецькій області

3. Соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які поширюватиметься дія прийнятих рішень

– органи місцевого самоврядування, об’єднанні територіальні громади, райдержадміністрації, суб’єкти господарювання;

– усі соціальні групи населення;

– представники інститутів громадянського суспільства екологічного спрямування.

4. Можливі наслідки проведення в життя рішення для різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін

– забезпечення екологічної безпеки, охорона та поліпшення стану навколишнього природного середовища, шляхом реалізації природоохоронних заходів, в сфері поводження з промисловими відходами.

5. Електронна адреса, строк і форма подання письмових пропозицій та зауважень

–  електронна адреса: eco.d@dn.gov.ua;

–  строк подання пропозицій: до 17 жовтня 2018 року (включно);

–  письмові пропозиції подаються у довільній формі.

6. Номер телефону, за яким надаються консультації з питання, що винесено на обговорення

Номер контактного телефону: (095) 644-25-25

7.  Прізвище, ім’я відповідальної особи органу виконавчої влади

Тинор Марина Євгенівна – заступник начальника відділу поводження з відходами управління з видачі документів дозвільного характеру департаменту екології та природних ресурсів Донецької облдержадмінітрації;

8. Строк і спосіб оприлюднення результатів обговорення

– строк оприлюднення результатів обговорення: до 19 жовтня 2018 року;

– спосіб оприлюднення результатів обговорення: розміщення інформації на офіційному сайті департаменту www.ecology.donoda.gov.ua.


Додаткові матеріали