Держава надає можливість навчатись всім бажаючим, які можуть реалізувати своє право на одноразове отримання ваучера для підвищення конкурентоспроможності на ринку праці, що передбачено Законом України «Про зайнятість населення».

Право на отримання ваучера мають наступні категорії населення:

  • особи віком старше 45 років, страховий стаж яких становить не менше 15 років, до досягнення встановленогостаттею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” пенсійного віку;
  • особи, звільнені з військової служби (крім військовослужбовців строкової служби), служби в органах внутрішніх справ, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції або Державної кримінально-виконавчої служби у зв’язку із скороченням чисельності, штату або за станом здоров’я до досягнення ними встановленогостаттею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” пенсійного віку, за наявності вислуги не менше 10 років, які не набули права на пенсію відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”;
  • особи, звільнені з військової служби після участі у проведенні антитерористичної операції, з числа інвалідів до отримання права на пенсію відповідно доЗакону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”;
  • внутрішньо переміщені особи працездатного віку за відсутності підходящої роботи.

Ваучер надає можливість безкоштовно здійснити  перепідготовку, спеціалізацію, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями згідно з  пріоритетними видами економічної діяльності, а також підготовку на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні.

Механізм видачі ваучерів затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 р. № 207 (із змінами і доповненнями). Обрати професію чи спеціальність можна за переліком, який затверджений Мінсоцполітики.

Вартість ваучера встановлюється в межах вартості навчання і не може перевищувати десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, визначеного законом на момент прийняття рішення про його видачу. У разі, коли вартість навчання в навчальному закладі перевищує максимальну вартість ваучера, особа або роботодавець можуть здійснити оплату різниці.

Ваучер для підвищення конкурентоспроможності осіб на ринку праці не видається:

  • особам, які не мають професійно-технічної або вищої освіти;
  • особам, які проходили протягом останніх трьох років перепідготовку за рахунок коштів Фонду державного соціального страхування на випадок безробіття;
  • особам, які зареєстровані в центрах зайнятості як безробітні.

За більш детальною інформацією звертайтеся до найближчого центру зайнятості.

Донецька обласна служба зайнятості