Державний архів області

Адреса: 85102, м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 156. Каб. 501-502.
Тел.: (06272) 2-52-05
E-mail:archive_dn@arch.gov.ua
Веб-сторінка:dn.archives.gov.ua/

Нормативна база

Закони України:

2010 рік

Закон України “Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення порядку та строків зберігання деяких категорій документів” № 1877-VI від 11.02.2010

2007 рік  

Закон України “Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки” № 537-V від 09.01.2007

2006 рік 

Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України відносно посилення протидії незаконному обігу архівних документів” № 534-V від 22.12.2006

2005 рік 

Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про захист інформації в автоматизованих системах”” № 2594-IV від 31.05.2005

2003 рік 

Закон України “Про електронні документи та електронний документообіг” № 851-IV від 22.05.2003

Закон України “Про внесення змін до деяких законів України у зв’язку з прийняттям Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про Національний архівний фонд і архівні установи””” № 594-IV від 06.03.2003

2001 рік 

Закон України “Про страховий фонд документації України” № 2332-III від 22.03.2001 

1999 рік 

Закон України “Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей” № 1068-XIV від 21.09.1999

1996 рік 

Закон України “Про звернення громадян” № 393/96-ВР від 02.10.1996

1993 рік 

Закон України “Про національний архівний фонд та архівні установи” № 3814-XII від 24.12.1993

1992 рік 

Закон України “Про інформацію” № 2657-XII від 02.10.1992

Укази Президента України:

Указ Президента України “Про розсекречення, оприлюднення та вивчення архівних документів, пов’язаних з українським визвольним рухом, політичними репресіями та голодоморами в Україні” № 37 від 23.01.2009

Постанови Кабінету Міністрів України:

Про затвердження Методики оцінювання рівня організації роботи із зверненнями громадян в органах виконавчої влади 

(постанова Кабінету Міністрів України № 630 від 24.06.2009)

Про проведення експертизи цінності документів (постанова Кабінету Міністрів України № 1004 від 08.08.2007),
яка містить:
“Порядок утворення та діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів” та
“Порядок віднесення документів Національного архівного фонду до унікальних, їх обліку та зберігання”

Положення державного архіву:

Про внесення змін до Положення про експертно-перевірну комісію державного архіву Донецької області
(наказ державного архіву від 05.04.2016 №18 зареєстрованого в Головному територіальному управлінні юстиції у Донецькій області 12 квітня 2016 за №36/2104, опубліковано в газеті “Провінція” №16 (1319) 20.04.2016)

Положення про колегію державного архіву Донецької області  (розпорядження голови облдержадміністрації від 24.03.2015 № 107) (зміни у складі колегії держархіву області)

Положення про колегію державного архіву Донецької області
(розпорядження голови облдержадміністрації від 15.06.2012 № 388)

Положення про експертно-перевірну комісію державного архіву Донецької області
(наказ держархіву від 02.10.2013 № 40, зареєстровано в Головному управлінні юстиції в Донецькій області 17 жовтня 2013 року за № 35/2008, опубліковано в газеті “Донецкие новости” № 47 (1167) 21-27.11.2013)

Положення про науково-методичну раду державного архіву Донецької області (наказ держархіву від 03.06.2013 № 29) 

Положення про архівний підрозділ державного архіву області  (наказ держархіву від 16.10.2008 № 40)

Типові положення:

Типове положення про архівну установу сільської, селищної, міської ради для централізованого тимчасового зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових та інших правовідносин юридичних і фізичних осіб, що не належать до Національного архівного фонду
(наказ Міністерства юстиції України від 02.06.2014 № 864/5)
 

Типове положення про експертно-перевірну комісію Державного архіву в Автономній Республіці Крим, державного архіву області, міст Києва і Севастополя (наказ Міністерства юстиції України від 19.06.2013 № 1228/5)

Типове положення про експертну комісію архівного відділу районної, районної у мм. Києві і Севастополі державної адміністрації, міської ради (наказ Міністерства юстиції України від 19.06.2013 № 1226/5)

Типове положення про експертну комісію державного органу, органу місцевого самоврядування, державного і комунального підприємства, установи та організації (наказ Міністерства юстиції України від 19.06.2013 № 1227/5)

Типове положення про Науково-методичну раду Центрального державного архіву, Державного архіву в Автономній Республіці Крим, державних архівів областей, міст Києва і Севастополя  (наказ Міністерства юстиції України від 10.04.2013 № 667/5)

Положення про проведення огляду-конкурсу:

Положення про проведення Всеукраїнського огляду-конкурсу стану умов і охорони праці в архівних установах
(наказ Міністерства юстиції України від 08.08.2013 № 1638/5)
 

Порядки

2014 рік

Порядок підготовки архівними установами документів Національного архівного фонду до експонування на виставках та в інших інформаційних заходах
(наказ Міністерства юстиції України від 01.09.2014 № 1445/5)

Порядок доступу до приміщень і на територію державних архівних установ
(наказ Міністерства юстиції України від 11.07.2014 № 1117/5)

2013 рік

Порядок державного обліку документів Національного архівного фонду
(наказ Міністерства юстиції України від 27.09.2013 № 2045/5)

Порядок користування документами Національного архівного фонду України, що належать державі, територіальним громадам
(наказ Міністерства юстиції України від 19.11.2013 № 2438/5)

2002 рік 

Порядок ведення державного обліку документів Національного архівного фонду України  (наказ Державного комітету архівів України від 11.06.2002 № 43)

Правила

Переліки