Відомості про здійснення регуляторної діяльності

Регуляторна діяльність облдержадміністрації спрямована на вдосконалення правового регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин  між регуляторними органами або іншими органами державної влади  та суб’єктами господарювання, недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, забезпечення доступності, гласності та відкритості регуляторної діяльності.

Документи, підготовлені у процесі здійснення регуляторної діяльності, оприлюднюються у спосіб, встановлений статтею 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»

Відповідно до статті 7 Закону, згідно з пропозиціями структурних підрозділів розроблено та 13 грудня.2016 року затверджено план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів облдержадміністрації на 2017 рік.

З метою реалізації норм Закону здійснюються заходи з відстеження результативності прийнятих власних регуляторних актів.

Всього за 2016 рік облдержадміністрацією проведено 2 відстеження регуляторних актів:

Аналізи впливу та відстеження результативності регуляторного акта розробляються відповідно Методик, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта».

У 2016 році прийнятий один регуляторний акт, а саме розпорядження голови облдержадміністрації, керівника військово – цивільної адміністрації від 03 листопада 2016 року № 953 «Про Порядок проведення конкурсу на право оренди та Методику розрахунку орендної плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні обласної ради».

Юридичним сектором департаменту економіки здійснюється систематизація регуляторних актів.

Станом на 01.01.2017 усього діючих 10 регуляторних актів.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України  від 22 вересня 2016 року № 656 «Про реалізацію пілотного проекту щодо тимчасового обмеження застосування постанови Кабінету Міністрів України від  25 грудня 1996 року. № 1548 та постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2007 року № 1222», прийнято розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації          від    01 листопада 2017 року № 937 «Про запровадження пілотного проекту щодо тимчасового обмеження регулювання ціноутворення на товари і послуги у сфері виробництва та реалізації продовольчих товарів».

Облдержадміністрація у 2017 році планує проводити активну роботу, спрямовану на підвищення ефективності реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності та недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, забезпечення інформаційної відкритості з питань державної регуляторної політики.


Партнери