Проект розпорядження голови ОДА «Про внесення змін до порядку використання коштів обласного бюджету, передбачених на надання фінансової підтримки суб’єктам малого підприємництва на реалізацію проектів»

Проекти нормативних актів

Відповідно до Регіональної програми розвитку малого і середнього підприємництва в Донецькій області на 2017-2018 роки, затвердженої розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 27 березня 2017 року № 266 (зі змінами),  керуючись статтею 16 Закону України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні», статтею 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та з метою упорядкування надання фінансової підтримки суб’єктам малого підприємництва на реалізацію проектів:

  1. Внести до порядку використання коштів обласного бюджету, передбачених на надання фінансової підтримки суб’єктам малого підприємництва на реалізацію проектів, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 05 травня 2017 року № 466, зареєстрованого в Головному територіальному управлінні юстиції у Донецькій області 05 травня 2017 року за № 78/2285, такі зміни:

1) у розділі ІІІ:

пункт 2 після слів «Донецька Агенція регіонального розвитку,» доповнити словами «Донецького обласного центру зайнятості,»;

підпункт 8 пункту 4 виключити;

2) у розділі ІV:

в абзаці 8 підпункту 1 пункту 2 слова та цифри «не раніше 2015 року» замінити словами та цифрами «не раніше 2017 року»;

пункти 3,4 викласти у новій редакції наступного змісту:

«3. Сума співфінансування проекту за рахунок коштів обласного бюджету визначається:

переможцю конкурсного відбору у 2017 році – у розмірі, рівному обсягу співфінансування проекту за рахунок коштів місцевого бюджету, зазначеному у гарантійному листі органу місцевого самоврядування (або уповноваженого ним органу або особи) про підтвердження співфінансування проекту;

переможцю конкурсного відбору у 2018 році – виходячи з  наступного співвідношення: 30 %  обсягу співфінансування – кошти відповідного місцевого бюджету, зазначені у гарантійному листі  органу місцевого самоврядування (або уповноваженого ним органу або особи) про підтвердження співфінансування проекту, 70% обсягу співфінансування – кошти обласного бюджету.

  1. Загальний розмір фінансової підтримки одному отримувачу за рахунок бюджетних коштів не може перевищувати 500 тис. гривень, з яких:

50 % загальної суми фінансової підтримки – кошти обласного бюджету, 50 % – кошти відповідного місцевого бюджету за місцем фактичного провадження господарської діяльності/реалізації проекту (для переможців конкурсних відборів у 2017 році);

70 % загальної суми фінансової підтримки – кошти обласного бюджету, 30 % – кошти відповідного місцевого бюджету за місцем фактичного провадження господарської діяльності/реалізації проекту (для переможців конкурсних відборів у 2018 році)»;

доповнити новим пунктом 11 наступного змісту:

«11. Фінансування видатків на фінансову підтримку отримувачам, які  не отримають фінансову підтримку протягом поточного року, здійснюється у наступному році.»

  1. Юридичному управлінню облдержадміністрації (Погребняк) забезпечити подання цього розпорядження на державну реєстрацію до Головного територіального управління юстиції у Донецькій області в установленому порядку.
  2. Це розпорядження набирає чинності з дня його опублікування.

Додаткові матеріали