Проект розпорядження голови ОДА “Про затвердження Порядку надання та використання у 2018 році субвенції з обласного бюджету бюджетам міст, районів, об’єднаних територіальних громад для придбання на вторинному ринку впорядкованого для постійного проживання житла для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа”

Проекти нормативних актів

Відповідно до статті 33 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту  дітей-сиріт та дітей, позбавлених  батьківського піклування»,  статті 25 Закону України «Про охорону дитинства», статті  11 Закону України «Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей», регіональної програми «Забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2018-2020 роки», затвердженої розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації   від 02 березня 2018 року № 290/5-18 (зі змінами), Програми економічного і соціального   розвитку  Донецької області на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки, затвердженої розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації  від 30 січня 2018 року № 119/5-18 (зі змінами), розпорядження голови облдержадміністрації,  керівника  обласної  військово-цивільної   адміністрації  від 14 грудня 2017 року  № 1653/5-17 «Про обласний бюджет на  2018 рік» (зі змінами), враховуючи статті 36, 39, 47, 50 Житлового   кодексу   Української РСР, керуючись статтями 17, 18, 23 Закону  України  «Про  місцеві  державні адміністрації», статтями 22, 78, 91 Бюджетного кодексу України, з  метою сприяння вирішенню питань щодо забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,  та осіб з їх числа, які потребують поліпшення житлових умов:

  1. Затвердити Порядок надання та використання у 2018 році субвенції з обласного бюджету бюджетам міст, районів, об’єднаних територіальних громад для придбання на вторинному ринку впорядкованого для постійного проживання житла для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та  осіб з їх числа,   що  додається.
  2. Рекомендувати виконавчим органам міських рад, рад об’єднаних територіальних громад, райдержадміністраціям та військово-цивільним адміністраціям:

1) ініціювати питання щодо передбачення коштів у відповідних місцевих бюджетах на співфінансування заходів щодо забезпечення житлом зазначеної у пункті 1 цього розпорядження категорії громадян у розмірі не менш як 50 відсотків  вартості житла з урахуванням витрат, пов’язаних з оформленням права комунальної власності на нього,  сплатою встановлених законодавством обов’язкових платежів та витрат на оформлення землевпорядної документації;

2) здійснити протягом  2018 року заходи щодо придбання та надання  відповідно до законодавства житла зазначеній у пункті 1 цього розпорядження категорії громадян за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету та коштів відповідних місцевих бюджетів.

  1. Юридичному управлінню облдержадміністрації (Погребняк) забезпечити подання цього розпорядження на державну реєстрацію до Головного територіального управління юстиції у Донецькій області в установленому порядку.
  2. Це розпорядження набирає чинності з дня його опублікування.
  3. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на службу у справах дітей облдержадміністрації (Тимофеєва), контроль – на заступника голови облдержадміністрації Стокоза І.С.

Додаткові матеріали: