14 березня на базі КП «Регіон – Донбас» пройшла організована департаментом інформаційної та внутрішньої політики спільна семінар-нарада для представників ОТГ з питань подальшого розвитку громад.

Першим розглянутим питанням було удосконалення організації, ведення та зберігання документів. Від представників громад надійшло багато запитань стосовно  напрямів удосконалення інформаційного наповнення документів.

Представник державного архіву Донецької області, головний науковий співробітник Людмила Широбокова в процесі обговорення  зазначила, що незалежно від того, як вирішуватиметься доля документів, в умовах децентралізації, вирішальним фактором є науково-технічне опрацювання документів до дня їх ліквідації, за умови схвалення та погодження відповідних описів та актів про вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ експертно-перевірною комісією Держархіву Донецької області.

Об’єднана громада фондуватиметься як окремий фонд і описи на їх документи запроваджуються знову.

Про підсумки децентралізації в регіоні розповіла начальник відділу з впровадження реформ та децентралізації департаменту інформаційної та внутрішньої політики Донецької облдержадміністрації Ірина Фролова. Вона підкреслила якість та потужність утворених у Донецькій області громад та пояснила, що саме гальмує процес реформи в регіоні.

«Достатня кількість громад готова йти на перші вибори, але їх оголошення неможливе до тих пір поки не відбудуться зміни адміністративно-територіального устрою в одних випадках та поки ситуація на лінії зіткнення стане більш безпечною, а також коли містам обласного значення затвердять спрощену процедуру об’єднання», – зазначила Ірина Фролова.

За її словами, одним із напрямів роботи Донецької облдержадміністрації є надання методичної та практичної допомоги об’єднаним територіальним громадам. З метою ефективного та своєчасного забезпечення виконання зазначеної діяльності на території Донецької області було запроваджено проведення семінарів-нарад з питань подальшого розвитку новостворених громад.

На семінарі значну увагу було приділено питанням земельних відносин. Начальник відділу департаменту агропромислового комплексу та розвитку сільських територій Олександр Сушко зазначив, що деградація земель вже давно набула глобального виміру та є одними з найбільших викликів для сталого розвитку громад, спричиняючи серйозні проблеми як екологічного, так і соціально-економічного характеру.

До деградаційних процесів характерних для Донецької області можна віднести ерозію, забруднення, підтоплення територій, зсуви ґрунту. Вони є найбільш небезпечними для сільського господарства і нерідко негативно впливають на здоров’я людей.

Більшість території Донеччини знаходиться в межах степової зони. Тому боротьба з опустелюванням повинна бути невід’ємною частиною комплексного розвитку земельних ресурсів в інтересах їх стійкого розвитку для запобігання та скорочення деградації земель та відновлення потерпілих від опустелювання земель. В її рамках слід проводити комплексну інформаційну роботу, що сприятиме зменшенню цих негативних процесів та припиненню їх наслідків.

Начальник відділу інноваційно-інвестиційної діяльності та розвитку сільських територій департаменту АПК Денис Шамшин  розповів присутнім про важливість розробки інвестиційних паспортів.

“Громади мають бути націлені на ефективний розвиток всіх напрямків бізнесу та соціальної сфери, аби забезпечити належне соціально-економічне та культурне зростання”, – зазначив Денис Шамшин.

В роботі семінару також взяли участь представники Департаменту розвитку базових галузей промисловості облдержадміністрації Світлана Проценко і Олексій Шкіра. Вони відповіли на численні запитання, що хвилювали представників ОТГ.

Департамент інформаційної  та внутрішньої політики облдержадміністрації