У Констянтинівському районі до учбового процесу залучатимуть комп’ютерні технології

На базі відділу освіти Костянтинівської райдержадміністрації відбулося засідання творчої групи науково-методичної комісії вчителів іноземної мови з теми «Активізація пізнавальної діяльності учнів через використання ІКТ на уроках іноземної мови».

Метою засідання було обговорення питань про підвищення якості й пріоритетності шкільної освіти згідно вимог Державного стандарту базової та повної середньої загальної іншомовної  освіти шляхом впровадження ІКТ у навчально-виховний процес.

У вступній частині заходу методист методичного кабінету відділу освіти Костянтинівської райдержадміністрації В. Ходакова запропонувала  учасникам тематичну презентацію  «Педагогічні основи використання комп’ютерних технологій для формування інформаційної компетентності учнів».

  Засідання творчої групи пройшло у формі презентаційної панорами методичних знахідок з проблеми впровадження інформаційно – комунікаційних технологій на уроках іноземної мови. Про велику кількість інформації, представленої в мережі Інтернет, цікаві форми роботи, вправи і завдання, що сприяють формуванню комунікативної, граматичної, інтелектуальної компетенції учнів свій досвід роботи представили вчителі іноземних мов району.

За результатами обговорення фрагментів занять творча група вчителів  іноземних мов виробила рекомендації щодо використання ІКТ у процесі вивчення англійської мови як засобу розширення мовної компетенції учнів та підвищення їх мотивації. Вони стануть у пригоді кожному вчителю, адже використання ІКТ на уроках іноземних мов дозволяє:

  1.     Підвищити інтерес, мотивацію навчальної діяльності учнів.
  2.    Здійснювати диференційований підхід.
  3.     За короткий проміжок часу виконувати великий обсяг роботи.
  4. Розвивати вміння, що дозволяють обмінюватися інформацією за допомогою сучасних технічних засобів.
  5. Активізувати пізнавальну діяльність учнів.
  6. Проводити уроки з іноземних мов на високому естетичному рівні.

На підсумковому етапі засідання учасники творчої групи зробили висновок про те, що підвищення комп’ютерної грамотності серед учнів та вчителів – одна з найактуальніших проблем, яку необхідно вирішити на сучасному етапі побудови інформаційного суспільства в Україні.

Констянтинівський районПартнери