Державний архів області

Адреса: 85102, м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 156. Каб. 501-502.
Тел.: (06272) 2-52-05
E-mail:archive_dn@arch.gov.ua
Веб-сторінка:dn.archives.gov.ua/

Загальна інформація про підрозділ

Державний архів Донецької області є структурним підрозділом Донецької облдержадміністрації, що утворюється головою облдержадміністрації, є підзвітним i підконтрольним голові облдержадміністрації та Укрдержархіву.

Державний архів є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

Державний архів у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Укрдержархіву, розпорядженнями голови облдержадміністрації, рішеннями обласної ради, а також Положенням про державний архів.

На сьогоднішній день державний архів знаходиться в м. Костянтинівка, усі архівні документи залишились в м. Донецьк, на території тимчасово непідконтрольній органам державної влади України.

Основним завданням державного архіву є забезпечення на території області реалізації державної політики у сфері архівної справи та діловодства.

Державний архів відповідно до визначених повноважень виконує наступні завдання:

1) здійснення управління архівною справою і діловодством на території області, координація діяльності структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності, зокрема приватних архівних установ, заснованих фізичними особами та/або юридичними особами приватного права (приватні архіви) у питаннях архівної справи і діловодства;

2) внесення до Національного архівного фонду архівних документів, що мають місцеве значення, ведення обліку та постійного зберігання цих документів, використання відомостей, що в них містяться;

3) проведення науково-методичної роботи в галузі архівознавства, документознавства та археографії, впровадження досягнень науки, техніки, передового досвіду в практику діяльності архівних установ;

4) здійснення контролю за діяльністю архівних установ і служб діловодства, забезпечення додержання законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи;

5) здійснення науково-методичного керівництва та контролю за діяльністю Донбаського регіонального центру страхового фонду документації.