Департамент освіти і науки

Адреса: 84121, Донецька область, м.Слов'янськ, вул.Генерала Батюка, буд.20
Тел.: +380953141575, +380671164454
E-mail:osv.d@dn.gov.ua
Веб-сторінка:

Загальна інформація про підрозділ

Департамент освіти і науки обласної державної адміністрації є структурним підрозділом облдержадміністрації, що утворюється та ліквідується розпорядженням голови облдержадміністрації. Департамент підзвітний  та підконтрольний голові облдержадміністрації та Міністерству освіти і науки України (далі – МОН).

Департамент у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови облдержадміністрації, наказами МОН, актами обласної ради, прийнятими в межах її компетенції, а також Положенням про департамент.

У межах своїх повноважень департамент організовує виконання актів законодавства у сфері  освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності, а також з питань мовної політики та здійснює контроль за їх реалізацією.

Основними завданнями департаменту є:

 • участь у забезпеченні реалізації державної політики у сфері освіти, науково-технічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності;
 • забезпечення розвитку системи освіти з метою формування гармонійно розвиненої, соціально активної, творчої особистості;
 • створення в межах своїх повноважень умов для реалізації рівних прав громадян України на освіту, соціального захисту дітей дошкільного та шкільного віку, студентської молоді, педагогічних, наукових, інших працівників закладів та установ освіти і науки;
 • створення умов для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти відповідно до освітніх потреб особистості та її індивідуальних здібностей і можливостей, реалізації їх права відповідно до законів України на здобуття вищої освіти;
 • забезпечення розвитку освітнього, наукового та науково-технічного потенціалу з урахуванням національно-культурних, соціально-економічних, екологічних, демографічних та інших особливостей області;
 • здійснення контролю за дотриманням актів законодавства з питань освіти і науки, виконанням навчальними закладами усіх форм власності державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійно-технічної освіти;
 • координація діяльності навчальних закладів та наукових установ, що належать до сфери управління облдержадміністрації, організація роботи з їх кадрового, матеріально-технічного і науково-методичного забезпечення;
 • забезпечення моніторингу рішень у сфері освіти, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності в області, захисту інтелектуальної власності;
 • формування регіональної наукової та науково-технічної політики, впровадження інноваційних заходів, спрямованих на соціально-економічний розвиток області;
 • сприяння функціонуванню системи науково-технічної інформації;
 • сприяння інтеграції вітчизняної освіти і науки у світову систему із збереженням і захистом національних інтересів.


Партнери