Найменування органу виконавчої    влади,   який   проводив електронні консультації:

Департамент економіки Донецької обласної державної адміністрації

Назва  проекту  акта,  що  виносився  на обговорення:

Проект Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2017 рік

Інформація про  пропозиції,  що надійшли за  результатами  обговорення:

Пропозиції та зауваження до проекту Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2017 рік не надходили.

Інформація про рішення, прийняті за результатами обговорення:

Проект Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2017 рік розглянуто на засіданні колегії облдержадміністрації та подано на затвердження в установленому порядку