Звіт про проведення електронної консультації з громадськістю

Електронні консультації з громадськістю
  1. Найменування органу виконавчої влади, який проводив обговорення.

Департамент екології та природних ресурсів Донецької обласної державної адміністрації.

  1. Питання або назва проекту акта, винесеного на обговорення.

Проект змін до Програми поводження з відходами в Донецькій області на 2016-2020 роки.

  1. Інформація про пропозиції, що надійшли до органу виконавчої влади за результатами обговорення.

Пропозицій, зауважень та рекомендацій щодо проекту змін до Програми поводження з відходами в Донецькій області на 2016-2020 роки у процесі обговорення не надходило.

  1. Інформація про рішення, прийняті за результатами обговорення.

Проект змін до Програми поводження з відходами в Донецькій області на 2016-2020 роки подано на затвердження в установленому порядку.