Звіт про проведення електронної консультації з громадськістю

Електронні консультації з громадськістю
  1. Найменування органу виконавчої влади, який проводив обговорення.

Департамент екології та природних ресурсів Донецької обласної державної адміністрації

  1. Питання або назва проекту акта, винесеного на обговорення.

Підготовка матеріалів з питань створення територій та об’єктів природно-заповідного фонду. Основні проблеми та питання. Перелік природних територій, перспективних для створення нових об’єктів природно-заповідного фонду в Донецькій області у 2018 – 2019 роках.

  1. Інформація про пропозиції, що надійшли до органу виконавчої влади за результатами обговорення.

Пропозицій, зауважень та рекомендацій щодо матеріалів з питання створення територій та об’єктів природно-заповідного фонду у процесі обговорення не надходило.

  1. Інформація про рішення, прийняті за результатами обговорення.

Перелік природних територій, перспективних для створення нових об’єктів природно-заповідного фонду в Донецькій області у 2018 – 2019 роках буде врахований при формуванні проектів Програм економічного та соціального розвитку міст та районів Донецької області на 2018-2019 роки.