Звіт про регуляторну діяльність Мангушської райдержадміністрації за 2017 рік

Оприлюднення звіту про регуляторну діяльність Мангушської райдержадміністрації за 2017 рік

На виконання  Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» відділ економіки райдержадміністрації оприлюднює щорічний звіт щодо здійснення державної регуляторної політики Мангушською райдержадміністрацією за 2017 рік  та реєстр діючих регуляторних актів Мангушської райдержадміністрації станом на 01.01.2018 року.

Щорічний звіт щодо здійснення державної регуляторної політики Мангушською райдержадміністрацією за 2017 рік

З метою реалізації норм Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 року № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта»,  на виконання розпорядження голови райдержадміністрації від 02.04.2009 року № 111 „Про порядок підготовки та прийняття регуляторних актів”, зареєстрованого в районному управлінні юстиції 07.04.2009 року за №3/238» Мангушською райдержадміністрацією здійснювались заходи з планування, підготовки, прийняття та відстеження власних регуляторних актів. Зазначені заходи забезпечили доступність, гласність та відкритість процесу регуляторної діяльності, недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, зменшення втручання у діяльність суб’єктів господарювання, усунення перешкод для розвитку господарської діяльності та забезпечення дотримання процедур підготовки регулярних актів.

На початок звітного періоду станом на 01.01.2017 року в реєстрі чинних регуляторних актів райдержадміністрації значилися  два  регуляторні акти – розпорядження голови райдержадміністрації: від 15.09.2015 року № 238 «Про затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг в Першотравневому районі», зареєстроване в Першотравневому районному управлінні юстиції 28 грудня 2015 року за №7/301; від 15.09.2015 року № 239 «Про затвердження Положення про Центр надання адміністративних послуг в Першотравневому районі», зареєстроване в Першотравневому районному управлінні юстиції 28 грудня 2015 року за №8/302.

Прийняття регуляторних актів

Згідно Плану діяльності райдержадміністрації з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік не планувалося прийняття регуляторних актів. Фактично протягом 2017 року райдержадміністрацією зміни до Плану не вносилися, нові регуляторні акти не приймалися. За звітний період до Державної регуляторної служби України проекти регуляторних актів – розпорядження голови Мангушської райдержадміністрації не подавалися.

Скасування регуляторних актів

Протягом 2017 року регуляторні акти райдержадміністрації не скасовувалися. З реєстру власних діючих регуляторних актів на підставі відстеження результативності регуляторного акту виключено розпорядження голови райдержадміністрації від 15.09.2015 року № 239 «Про затвердження Положення про Центр надання адміністративних послуг в Першотравневому районі», зареєстроване в Першотравневому районному управлінні юстиції 28 грудня 2015 року за №8/302, на підставі Закону України від 10.12.2015 року № 888-VIII “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг». Оскільки пп.7 п.8 розділу І вказаного Закону внесені зміни до Закону України «Про адміністративні послуги» відповідно до яких рішення про утворення Центру, про затвердження положення про центр надання адміністративних послуг, а також переліку адміністративних послуг, що надаються через центр надання адміністративних послуг, які прийняті на підставі примірного положення про центр надання адміністративних послуг та з урахуванням положень частини 7 статті 12 Закону України «Про адміністративні послуги», не є регуляторними актами у сфері господарської діяльності та не підлягають державній реєстрації.

Відстеження результативності регуляторних актів райдержадміністрації

Згідно п. 3.1  „Порядку підготовки та прийняття регуляторних актів райдержадміністрацією”, затвердженого розпорядженням голови  райдержадміністрації від 02.04.2009 р. № 111, відстеження результативності регуляторного акта (базове, повторне, періодичне) здійснюється розробником відповідно до Методики відстеження результативності регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 р. № 308, у межах встановлених нею строків.

Відповідно до затвердженого плану-графіку 28 лютого 2017 року проведено повторне відстеження результативності  двох діючих  регуляторних актів – розпоряджень голови райдержадміністрації: від 15.09.2015 року № 238 «Про затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг в Першотравневому районі», зареєстроване в Першотравневому районному управлінні юстиції 28 грудня 2015 року за №7/301, та  від 15.09.2015 року № 239 «Про затвердження Положення про Центр надання адміністративних послуг в Першотравневому районі», зареєстроване в Першотравневому районному управлінні юстиції 28 грудня 2015 року за №8/302, яке згідно висновку за результатами проведення заходів з відстеження результативності, згідно нині діючого законодавства не є регуляторним актом і підлягає виключенню з Реєстру діючих регуляторних актів Мангушської  райдержадміністрації.

Планування регуляторної діяльності

Планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів здійснювалось відповідно статті 7 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Мангушської райдержадміністрації на 2018 рік був підготовлений згідно пропозицій структурних підрозділів райдержадміністрації, затверджений головою райдержадміністрації  01 грудня 2017 року та оприлюднений 06.12.2017 року  на сторінках районної газети „Сельская новь” відповідно до встановленого Порядку. Згідно цього плану у 2018 році  Мангушською райдержадміністрацією не планується прийняття регуляторних актів. У разі виникнення протягом 2018 року необхідності прийняття райдержадміністрацією регуляторних актів, будуть внесені та оприлюднені доповнення до «Плану діяльності райдержадміністрації з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік».

Також 01 грудня 2017 року був затверджений головою райдержадміністрації План-графік здійснення заходів з відстеження результативності регуляторних актів Мангушської райдержадміністрації на 2018 рік, яким не передбачено відстеження результативності регуляторних актів, тому що термін проведення через три роки періодичного відстеження регуляторного акту –  розпорядження голови Мангушської райдержадміністрації від 15.09.2015 року № 238 «Про затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг в Першотравневому районі» припадає на лютий 2020 року.

Станом на 01.01.2018 року в реєстрі чинних регуляторних актів райдержадміністрації значиться  1  регуляторний акт – розпорядження голови Мангушської райдержадміністрації від 15.09.2015 року № 238 «Про затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг в Першотравневому районі», зареєстроване в Першотравневому районному управлінні юстиції 28 грудня 2015 року за №7/301.

Робота щодо реалізації вимог Закону України „Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності” в райдержадміністрації знаходиться  на постійному контролі.

Звіт підготовлений з урахуванням вимог Методичних рекомендацій щодо підготовки органами виконавчої влади інформації про здійснення ними державної регуляторної політики, затверджених Наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 06.05.2004 року № 50.

Реєстр діючих регуляторних актів Мангушської  райдержадміністрації станом на 01.01.2018 року

з

/п

Діючі регуляторні акти

дата

затверд

ження

номер

регулятор

ного акта

назва регуляторного актаТермін проведення відстеження регуляторного акта
115.09.2015№ 238розпорядження голови Першотравневої райдержадміністрації, керівника районної військово-цивільної адміністрації «Про затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг в Першотравневому районі», зареєстроване в Першотравневому районному управлінні юстиції 28 грудня 2015 року за №7/301Періодичне –

лютий 2020 рокуПартнери