портал в режимі тестування та наповнення
0-800-507-506
Гаряча лінія
  • A-
    A+
  • Стара версія
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів

Положення про департамент

Опубліковано 30 вересня 2018 року, 18:13

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови облдержадміністрації 29 березня 2013 року №159
(в редакції розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 03.06.2015 №234)

Положення про департамент з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької обласної державної адміністрації
(Нова редакція)

1. Департамент з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької обласної державної адміністрації (далі – Департамент) є структурним підрозділом Донецької облдержадміністрації (далі – облдержадміністрація), що утворюється головою облдержадміністрації, керівником обласної військово-цивільної адміністрації та входить до її складу. Департамент підпорядкований голові облдержадміністрації і є підзвітним та підконтрольним Державній службі України з надзвичайних ситуацій (далі – ДСНС України).

УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ, МОБІЛІЗАЦІЙНОЇ ТА ОБОРОННОЇ РОБОТИ Донецької обласної державної адміністрації відповідно до розпорядження голови Донецької облдержадміністрації від 21 грудня 2012 року № 930 «Про структуру обласної державної адміністрації» (із змінами) перейменовано з ГОЛОВНОГО управління з питань НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької обласної державної адміністрації (ЄДРПОУ 36443329).

Департамент з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької обласної державної адміністрації відповідно до розпорядження голови Донецької облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 27 квітня 2015 року № 165 «Про структуру обласної державної адміністрації» перейменовано з управління з питань ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької обласної державної адміністрації (ЄДРПОУ 36443329).

Повне найменування: департамент з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької обласної державної адміністрації.

Скорочене найменування: ДЦЗ, МОР ДОДА.

Департамент відповідно до наданих повноважень забезпечує реалізацію на території області державної політики у сфері цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи.

2. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією, Кодексом цивільного захисту України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, наказами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації, рішеннями обласної ради, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Департаменту є: забезпечення реалізації, у межах законодавства, на території області державної політики у сфері цивільного захисту;організація заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації, контроль за їх здійсненням на території області.

4. Департамент відповідно до покладених на нього завдань:

4.1. З питань цивільного захисту:

4.1.1. Збирає інформацію та обмінюється нею у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

4.1.2. Розробляє заходи цивільного захисту та запобігання виникненню надзвичайних ситуацій на території області і реагує на них.

4.1.3. Організовує та забезпечує роботу обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій та спеціальних комісій (штабів) з ліквідації надзвичайних ситуацій.

4.1.4. Забезпечує організацію і проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт.

4.1.5. Розробляє та організовує виконання заходів щодо забезпечення готовності органів управління та сил територіальної підсистеми до дій за призначенням у мирний час і в особливий період.

4.1.6. Координує діяльність комунальних аварійно-рятувальних служб, формувань і спеціалізованих служб цивільного захисту.

4.1.7. Здійснює оповіщення керівного складу облдержадміністрації, органів управління, підприємств, установ і організацій області, а також оповіщення та інформування населення у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій.

4.1.8. Забезпечує готовність пунктів управління місцевих органів виконавчої влади.

4.1.9. Забезпечує підтримання у постійній готовності до застосування регіональної системи централізованого оповіщення, її сталого функціонування у разі виникнення надзвичайних ситуацій, здійснює її модернізацію та забезпечує функціонування.

4.1.10. Забезпечує отримання та доведення до місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування розпоряджень про переведення територіальної підсистеми у вищі ступені готовності.

4.1.11. Забезпечує організацію та здійснення визначених законодавством заходів радіаційного, хімічного, біологічного і медичного захисту населення та інженерного захисту територій від наслідків надзвичайних ситуацій.

4.1.12. Веде облік і здійснює контроль за утриманням захисних споруд, бере участь у роботі комісій з визначення їх технічного стану, організовує роботу з планування укриття населення у захисних спорудах.

4.1.13. Розглядає проектну документацію на будівництво захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) та розділ щодо інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у складі містобудівної документації.

4.1.14. Здійснює планування, організацію та проведення відселення і евакуації населення із зон надзвичайних ситуацій (зон можливих бойових дій в особливий період), організовує роботу відповідної евакуаційної комісії в області.

4.1.15. Розробляє плани цивільного захисту та заходи щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і ліквідації їх наслідків.

4.1.16. Створює, накопичує, зберігає, розподіляє матеріальні резерви для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і ліквідації їх наслідків, у тому числі засобів радіаційного і хімічного захисту для забезпечення непрацюючого населення і сил цивільного захисту, а також проведення заходів з життєзабезпечення постраждалого населення і надання йому матеріальної та фінансової допомоги.

4.1.17. Організовує завчасне накопичення і підтримання у постійній готовності засобів індивідуального захисту для населення, яке проживає у прогнозованих зонах хімічного забруднення, та формувань цивільного захисту, а також приладів дозиметричного і хімічного контролю та розвідки.

4.1.18. Організовує проведення оцінки радіаційної (хімічної) обстановки на територіях, забруднених у наслідок радіаційних (хімічних) аварій, і проведення радіологічного (хімічного) моніторингу та координує роботи з визначення радіаційної (хімічної) обстановки на таких територіях.

4.1.19. Розробляє та забезпечує реалізацію регіональних програм і планів заходів у сфері цивільного захисту, зокрема спрямованих на захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, забезпечення техногенної та пожежної безпеки.

4.1.20. Забезпечує навчання посадових осіб райдержадміністрацій та органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання, керівників та їх заступників з питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки і здійснює підготовку населення до дій у надзвичайних ситуаціях.

4.1.21. Координує діяльність структурних підрозділів з питань цивільного захисту райдержадміністрацій та органів місцевого самоврядування області, сил територіальної підсистеми цивільного захисту щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків.

4.1.22. Готує голові облдержадміністрації, керівнику обласної військово-цивільної адміністрації пропозиції щодо:

4.1.22.1. Включення до проекту обласного бюджету витрат на розвиток і функціонування цивільного захисту області.

4.1.22.2. Віднесення міст до груп цивільного захисту та подання їх ДСНС України, а також суб’єктів господарювання до категорій з цивільного захисту та затвердження їх переліку у порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.

4.1.22.3. Утворення обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, обласної евакуаційної комісії, а у разі виникнення надзвичайних ситуацій – спеціальних комісій (штабів) з ліквідації надзвичайних ситуацій.

4.1.22.4. Оголошення окремих місцевостей зонами надзвичайної ситуації у разі її виникнення.

4.1.22.5. Погодження проекту плану проведення потенційно небезпечних заходів за участю особового складу Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів з використанням озброєння та військової техніки за умови присутності цивільного населення, організація під час розроблення та виконання такого плану взаємодію з органами військового управління.

4.1.22.6. Розподілу коштів резервного фонду обласного бюджету для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, надання матеріальної та фінансової допомоги населенню, яке постраждало внаслідок надзвичайних ситуацій.

4.1.23. Бере участь у межах своїх повноважень в:

4.1.23.1. Організації проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

4.1.23.2. Контролі за виконанням інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) під час будівництва будинків, споруд, розміщення інших господарських об’єктів, інженерних та транспортних комунікацій.

4.1.23.3. Проведенні аналізу та розслідуванні причин виникнення надзвичайних ситуацій.

4.1.23.4. Перевірці наявності та утриманні в готовності локальних систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій на об’єктах, що підлягають обладнанню системами раннього виявлення надзвичайних ситуацій.

4.1.23.5. Перевірці наявності і готовності до використання у надзвичайних ситуаціях засобів колективного та індивідуального захисту населення, майна цивільного захисту.

4.1.23.6. Перевірці готовності органів управління та сил територіальної підсистеми до виконання покладених на них завдань.

4.1.23.7. Організації та проведення підготовки органів управління та сил територіальної підсистеми цивільного захисту, населення до дій у надзвичайних ситуаціях у мирний час та в особливий період.

4.2. З питань мобілізаційної та оборонної роботи:

4.2.1. Бере участь у державному регулюванні мобілізаційної підготовки та мобілізації.

4.2.2. Організовує виконання облдержадміністрацією законів, інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації.

4.2.3. Розробляє та подає керівництву облдержадміністрації проекти нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації.

4.2.4. Організовує наукове, інформаційне, методологічне і методичне забезпечення мобілізаційної підготовки та мобілізації.

4.2.5. Організовує планування, розроблення і проведення заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації, у тому числі з переведення відповідної сфери управління, галузі національної економіки чи території адміністративно-територіальної одиниці на роботу в умовах особливого періоду та здійснює контроль за їх виконанням;

4.2.6. Бере участь у формуванні проекту основних показників мобілізаційних планів, організовує і координує розроблення проектів мобілізаційного плану на особливий період, довгострокових і річних програм мобілізаційної підготовки області, здійснює методологічне, методичне забезпечення цієї роботи і вживає заходів до забезпечення їх виконання.

4.2.7. Подає пропозиції керівництву облдержадміністрації щодо участі в організації управління державою в особливий період.

4.2.8. Організовує роботу з визначення потреб (обсягу) у фінансуванні заходів з мобілізаційної підготовки.

4.2.9. Подає пропозиції щодо встановлення мобілізаційних завдань (замовлень) підприємствам, установам та організаціям області, а також організовує їх доведення до виконавців.

4.2.10. Бере участь в укладенні договорів (контрактів) про виконання мобілізаційних завдань (замовлень) з підприємствами, установами та організаціями області, а також вживає заходів до виконання підприємствами, установами та організаціями мобілізаційних завдань (замовлень) відповідно до укладених договорів (контрактів), подає пропозиції щодо передачі мобілізаційних завдань (замовлень) іншим підприємствам, установам та організаціям у разі ліквідації (реорганізації) підприємств, установ та організацій.

4.2.11. Подає пропозиції щодо створення, розвитку, утримання, передачі, ліквідації та реалізації мобілізаційних потужностей на підприємствах, в установах та організаціях.

4.2.12. Здійснює контроль за створенням, зберіганням та обслуговуванням мобілізаційного резерву матеріально-технічних і сировинних ресурсів на підприємствах, в установах та організаціях, що перебувають у державній та комунальній власності і передані до сфери управління, які залучаються ними до виконання мобілізаційних завдань (замовлень).

4.2.13. Бере участь у визначенні потреби у постачанні матеріально-технічних ресурсів.

4.2.14. Подає пропозиції щодо створення, формування і ведення страхового фонду документації на продукцію мобілізаційного та оборонного призначення та програми створення такої документації.

4.2.15. Подає пропозиції щодо формування довгострокових і річних програм мобілізаційної підготовки.

4.2.16. Контролює здійснення заходів з мобілізаційної підготовки підприємствами, установами та організаціями з метою сталого функціонування області в умовах особливого періоду.

4.2.17. Організовує роботу, пов’язану з визначенням можливості щодо задоволення потреб Збройних Сил, інших військових формувань, національної економіки в особливий період.

4.2.18. Організовує роботу з бронювання військовозобов’язаних та здійснює контроль за веденням їх обліку, забезпечує подання відповідної звітності, подає пропозиції щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час.

4.2.19. Розробляє заходи щодо раціонального використання в особливий період матеріально-технічних, сировинних, фінансових ресурсів та виробничого потенціалу області.

4.2.20. Забезпечує подання державним органам інформації, необхідної для планування та здійснення мобілізаційних заходів.

4.2.21. Готує і доводить іншим структурним підрозділам облдержадміністрації, місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування вказівки щодо виконання актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації.

4.2.22. Здійснює заходи щодо підвищення кваліфікації працівників мобілізаційних підрозділів області, у тому числі шляхом проведення навчань.

4.2.23. Забезпечує додержання режиму секретності під час здійснення заходів з мобілізаційної підготовки.

4.2.24. Готує щорічну доповідь про стан мобілізаційної готовності області та про хід виконання довгострокових і річних програм мобілізаційної підготовки.

4.2.25. Контролює розробку і здійснення заходів щодо нормованого забезпечення населення області в особливий період.

4.2.26 Забезпечує виконання законодавства про військовий обов’язок посадовими особами і громадянами, підприємствами, установами і організаціями області.

4.2.27. Сприяє підготовці молоді до військової служби, проведенню призову громадян на строкову військову, альтернативну (невійськову) службу.

4.3. Покладення на структурний підрозділ Департаменту з питань мобілізаційної та оборонної роботи (далі – мобілізаційний підрозділ) функцій, не пов’язаних із розв’язанням поточних проблем мобілізаційної підготовки та оборони, не допускається.

Мобілізаційний підрозділ очолює начальник, який має вищу освіту, стаж роботи, пов’язаний з мобілізаційною підготовкою не менш як три роки, та відповідний допуск до державної таємниці. Начальник мобілізаційного підрозділу організовує роботу та несе персональну відповідальність за виконання покладених на підрозділ завдань.

На посади працівників мобілізаційного підрозділу призначаються особи, які мають відповідний посаді освітньо-кваліфікаційний рівень та досвід роботи у сфері мобілізаційної підготовки.

4.4. Забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб.

4.5. Надає в межах повноважень адміністративні послуги.

4.6. Аналізує стан та тенденції соціально-економічного та культурного розвитку у сфері цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи в області та вживає заходів до усунення недоліків.

4.7. Бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку області.

4.8. Вносить пропозиції щодо проекту обласного бюджету.

4.9. забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів.

4.10. Бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку.

4.11. Розробляє проекти розпоряджень голови облдержадміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень.

4.12. Бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади.

4.13. Бере участь у розроблені проектів розпоряджень голови облдержадміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи облдержадміністрації.

4.14. Бере участь у підготовці звітів голови облдержадміністрації для їх розгляду на сесії обласної ради.

4.15. Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові облдержадміністрації.

4.16. Забезпечує в межах повноважень здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.

4.17. Готує (бере участь у підготовці) проектів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень.

4.18. Розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян.

4.19. Опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад.

4.20. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої воно є.

4.21. Постійно інформує населення про стан здійснення визначений законом повноважень.

4.22. Контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади.

4.23. Здійснює повноваження, делеговані обласною радою облдержадміністрації, відповідно до наданих повноважень.

4.24. Забезпечує у межах своїх повноважень дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки.

4.25. Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.

4.26. Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.

4.27. Бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів).

4.28. Забезпечує захист персональних даних.

4.29. Здійснює передбачені законом галузеві повноваження.

5. Департамент має право:

5.1. Одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

5.2. Залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань фахівців інших структурних підрозділів облдержадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою).

5.3. Вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи облдержадміністрації у сфері цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи.

5.4. Користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.

5.5. Скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції.

5.6. Порушувати клопотання перед головою облдержадміністрації щодо залучення до здійснення заходів, пов’язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій та їх ліквідації, сил територіальної підсистеми цивільного захисту згідно з відповідними планами взаємодії, а також окремих спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів облдержадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою).

5.7. Надавати методичну допомогу іншим структурним підрозділам облдержадміністрації, райдержадміністраціям, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям незалежно від форми власності, їх особам щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків таких ситуацій.

5.8. Брати участь у розгляді райдержадміністраціями та органами місцевого самоврядування питань, пов’язаних з діяльністю органів управління і сил територіальної підсистеми цивільного захисту та її ланок.

5.9. Утримувати на відповідальному зберіганні в оперативно-рятувальних підрозділах, інших підприємствах, установах та організаціях матеріально-технічні засоби регіонального резерву, призначені для здійснення заходів щодо запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій.

5.10. Перевіряти і визначати ефективність здійснення відповідними структурними підрозділами облдержадміністрації заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації, підготовку населення до дій у надзвичайних ситуаціях.

5.11. Контролювати здійснення заходів щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації, стан мобілізаційної готовності.

6. Департамент в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом облдержадміністрації, райдержадміністраціями, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

7.Департамент очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади головою облдержадміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з ДСНС України в установленому законодавством порядку.

8. Директор Департаменту:

8.1. Здійснює керівництво Департаментом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в Департаменті.

8.2. Подає на затвердження голові облдержадміністрації положення про Департамент.

8.3. Затверджує посадові інструкції працівників Департаменту та розподіляє обов’язки між ними.

8.4. Планує роботу Департаменту, вносить пропозиції щодо формування планів роботи облдержадміністрації.

8.5. Вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Департаменту.

8.6. Звітує перед головою облдержадміністрації про виконання покладених на Департамент завдань та затверджених планів роботи.

8.7. Може входити до складу колегії облдержадміністрації.

8.8. Вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії облдержадміністрації питань, що належать до компетенції Департаменту, та розробляє проекти відповідних рішень.

8.9. Може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування.

8.10. Представляє інтереси Департаменту у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, райдержадміністраціями, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва облдержадміністрації.

8.11. Видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в Головному управлінні юстиції у Донецькій області.

8.12. Подає на затвердження голови облдержадміністрації проекти кошторису та штатного розпису Департаменту в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників.

8.13. Розпоряджається коштами у межах затвердженого головою облдержадміністрації кошторису Департаменту.

8.14. Здійснює добір кадрів.

8.15. Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Департаменту.

8.16. Призначає на посаду та звільнює з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців Департаменту, присвоює їм ранги державних службовців, заохочує та притягає їх до дисциплінарної відповідальності. Приймає на роботу та звільнює з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників Департаменту, які не є державними службовцями, заохочує та притягає їх до дисциплінарної відповідальності.

8.17. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Департаменту.

8.18. Забезпечує дотримання працівниками Департаменту правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.

8.19. Здійснює інші повноваження, визначені законодавством.

9.Накази директора Департаменту, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою облдержадміністрації, ДСНС України, іншим центральним органом виконавчої влади.

10.Директор Департаменту може мати заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади головою облдержадміністрації за поданням директора Департаменту у встановленому законодавством порядку.

11.Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Департаменту визначає голова облдержадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

12.Штатний розпис та кошторис Департаменту затверджує голова облдержадміністрації за пропозиціями директора Департаменту відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 (із змінами).

13. Департамент є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, власні бланки.14. Департамент утримується за рахунок коштів Державного бюджету.

Заступник голови – керівник апарату облдержадміністрації М.М. Нечепорук

Положення розроблено управлінням з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької облдержадміністрації

Начальник управління з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи облдержадміністрації Г.М. Крутов