портал в режимі тестування та наповнення
0-800-507-506
Гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Стара версія
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів

Управління культури і туризму

В.о. начальника управління культури і туризму

Контактна інформація

Адреса: м. Краматорськ, вул. Василя Стуса, 63а

Тел.: +380 (50) 997-01-41

Пошта: kul.d@dn.gov.ua

Прийом громадян

Певна Аліна Валентинівна, В.о. начальника управління – кожний четвер, 9:00-17:00

Малова Раїса Євгенівна, головний спеціаліст – юрисконсульт – кожний вівторок, четвер, 9:00-17:00


Управління культури і туризму Донецької обласної  державної адміністрації є структурним підрозділом Донецької облдержадміністрації, що утворюється головою облдержадміністрації, підзвітне та підконтрольне голові облдержадміністрації та Міністерству культури і туризму України.

Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства культури і туризму України, розпорядженнями голови облдержадміністрації, рішеннями обласної ради, прийнятими в межах наданих їй повноважень, а також положенням про управління.

Основними завданнями управління є:

 • Реалізація державної політики у сфері культури, туризму і курортів, охорони культурної спадщини, а також державної мовної політики.
 • Забезпечення: вільного розвитку культурно-мистецьких процесів; доступності всіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина.
 • Сприяння відродженню та розвитку традицій і культури української нації; захисту прав професійних творчих працівників та їх спілок; загальнонаціональній культурній консолідації суспільства.
 • Участь у розробленні та виконанні державних і регіональних програм розвитку культури, туризму і курортів, охорони культурної спадщини, а також державної мовної політики.

Управління відповідно до покладених на нього завдань:

 • Створює умови для розвитку усіх видів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, а також для організації культурного дозвілля населення, здобуття освіти у сфері культури і мистецтва;  внутрішнього та іноземного туризму, туристичної і курортно-рекреаційної індустрії, провадження екскурсійної діяльності, а також для залучення інвестицій у будівництво нових та реконструкцію діючих об’єктів туристичної інфраструктури.
 • Сприяє формуванню репертуару театрів, кінотеатрів, кіно – і відеоустановок, концертних організацій і мистецьких колективів, комплектуванню та оновленню фондів музеїв, картинних галерей, бібліотек, організації виставок, розповсюдженню кращих зразків національного кіномистецтва, відродженню та розвитку народних художніх промислів, збереженню культурної спадщини; централізованому комплектуванню та використанню бібліотечних фондів; здійсненню контролю за вивезенням, ввезенням та поверненням культурних цінностей; проведенню роботи з фіксації зразків національної нематеріальної культурної спадщини.
 • Проводить аналіз ринку туристичних послуг і подає Міністерству культури і туризму України відомості про розвиток туризму; потреби у працівниках у сфері культури, туризму і курортів та охорони культурної спадщини; стану і тенденцій соціально-культурного розвитку закладів культури.
 • Подає Міністерству культури і туризму України пропозиції щодо формування державної політики у сфері культури, туризму і курортів та охорони культурної спадщини, а також державної мовної політики; надання творчим колективам статусу академічного; відзначення працівників підприємств, установ та організацій у сфері культури, туризму і курортів та охорони культурної спадщини державними нагородами і відомчими відзнаками, застосовує інші форми заохочення.
 • Занесення об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України та внесення змін до нього; відповідної території до Списку історичних населених місць України; музейних предметів Музейного фонду України до Державного реєстру національного культурного надбання.
 • Бере участь у розробленні проектів програм соціально-економічного розвитку, державних цільових і регіональних програм.
 • Надає організаційно-методичну допомогу підприємствам, установам та організаціям у сфері культури, туризму і курортів та охорони культурної спадщини.
 • Здійснює координацію діяльності підприємств, установ та організацій у сфері культури, туризму і курортів та охорони культурної спадщини, що перебувають у сфері управління облдержадміністрації, суб’єктів кінематографії, незалежно від форми власності.
 • Забезпечує доступ юридичних і фізичних осіб до інформації, що міститься у витягах з Державного реєстру нерухомих пам’яток України, а також надає інформацію щодо програм та проектів змін у зонах охорони пам’яток культурної спадщини та в історичних ареалах населених місць.
 • Визначає межі територій пам’яток культурної спадщини місцевого значення та затверджує їх зони охорони.
 • Установлює режим використання пам’яток культурної спадщини місцевого значення, їх територій, зон охорони.
 • Організовує проведення фестивалів, конкурсів, оглядів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, виставок народних художніх промислів та інших заходів з питань, що належать до його повноважень.
 • Погоджує програми та проекти містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, будівельних, меліоративних, шляхових, земляних робіт, виконання яких може позначитися на стані пам’яток культурної спадщини місцевого значення, їх територій, зон охорони, та виконує інші повноваження у сфері охорони культурної спадщини, делеговані йому Міністерством культури і туризму України  відповідно до закону; відчуження або передачу пам’яток культурної спадщини місцевого значення їх власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління.
 • Видає дозволи на проведення робіт на пам’ятках культурної спадщини місцевого значення (крім пам’яток археології), їх територіях та в зонах охорони; відновлення земляних робіт; право здійснення туристичного супроводу.
 • Здійснює контроль за збереженням і переміщенням культурних цінностей, включених до Державного реєстру національного культурного надбання, Музейного фонду і Національного архівного фонду.
 • Реєструє дозволи на проведення археологічних розвідок, розкопок.
 • Видає розпорядження та приписи щодо охорони пам’яток культурної спадщини місцевого значення, припинення робіт на пам’ятках культурної спадщини, їх територіях та в зонах охорони, якщо ці роботи проводяться за відсутності затверджених або погоджених з відповідним органом охорони культурної спадщини програм та проектів, передбачених Законом України “Про охорону культурної спадщини” дозволів або з відхиленням від них.
 • Укладає охоронні договори на пам’ятки культурної спадщини.
 • Застосовує фінансові санкції за порушення вимог Закону України “Про охорону культурної спадщини”.
 • Вживає заходи до зміцнення міжнародних і міжрегіональних культурних зв’язків.
 • Видає свідоцтва про проведення гастрольних заходів і подає Міністерству культури і туризму України відомості про проведення таких заходів для формування Єдиного банку даних гастрольних заходів, що проводяться в Україні.
 • Веде облік музеїв, утворених у складі підприємств, установ та  організацій, навчальних закладів.
 • Сприяє закордонним українцям у задоволенні їх мовних і культурних потреб.
 • Роз’яснює через засоби масової інформації зміст державної політики у сфері культури, туризму і курортів, охорони культурної спадщини та державної мовної політики.
 • Вносить у встановленому порядку пропозиції щодо анулювання ліцензії на провадження туроператорської та турагентської діяльності.
 • Подає інформацію для внесення до бази даних Державного реєстру виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів.
 • Здійснює інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

Структура підрозділу

Пiдроздiл Прізвище, ім’я, по батькові Посада Телефон Пошта
Певна Аліна Валентинівна В.о. начальника управління +380 (50) 478 64 63
Гнідкін Євген Володимирович Начальник відділу культурно-дозвіллєвої діяльності +380 (50) 994 00 57
Реброва Алла Олександрівна Начальник відділу фінансово-економічного та кадрового забезпечення +380 (50) 917 02 02
Шмельова Світлана Василівна Заступник начальника управління, начальник відділу мистецтв та навчальних закладів (050)226-33-02