портал в режимі тестування та наповнення
0-800-507-506
Гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Стара версія
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів

Положення

Положення про Департамент розвитку базових галузей промисловості Донецької обласної державної адміністрації (нова редакція від 05.04.2018 року)

1. ДЕПАРТАМЕНТ РОЗВИТКУ БАЗОВИХ ГАЛУЗЕЙ ПРОМИСЛОВОСТІ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (далі – Департамент) є структурним підрозділом облдержадміністрації, що утворюється головою облдержадміністрації, входить до її складу, підпорядкований голові облдержадміністрації, а також підзвітний і підконтрольний Міністерству інфраструктури України, Міністерству енергетики та вугільної промисловості України, Державному агентству з енергоефективності та енергозбереження України з питань реалізації єдиної державної політики у відповідних галузях.

Повне найменування Департаменту – ДЕПАРТАМЕНТ РОЗВИТКУ БАЗОВИХ ГАЛУЗЕЙ ПРОМИСЛОВОСТІ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ.

Скорочена назва: Департамент РБГП ДОДА.

2. ДЕПАРТАМЕНТ РОЗВИТКУ БАЗОВИХ ГАЛУЗЕЙ ПРОМИСЛОВОСТІ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ згідно з розпорядженням голови облдержадміністрації від 21 грудня 2012 року № 930 «Про структуру обласної державної адміністрації» (із змінами), перейменовано з головного управління розвитку базових галузей промисловості, енергетики та енергоефективності Донецької обласної державної адміністрації (ЄДРПОУ 38144140), яке є правонаступником реорганізованих головного управління промисловості та розвитку інфраструктури Донецької облдержадміністрації та управління вугільної промисловості Донецької облдержадміністрації.

3. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови облдержадміністрації, рішеннями обласної ради, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

4. Основними завданнями Департаменту є:

1) забезпечення реалізації державної політики у промисловості, паливно-енергетичному комплексі, галузях транспорту (авіаційного, автомобільного, залізничного, морського, річкового, міського електричного) і зв’язку та у сфері енергозбереження;

2) здійснення організаційних заходів щодо стабілізації роботи і нарощування обсягів виробництва та надання послуг підприємствами промисловості, паливно-енергетичного комплексу, транспорту і зв’язку;

3) розробка та здійснення заходів щодо поліпшення інвестиційного клімату в області для залучення коштів на розвиток промисловості, паливно-енергетичного комплексу, галузей транспорту і зв’язку, дорожнього господарства, реалізації державної інвестиційної та інноваційної політики, в тому числі і у сфері енергозбереження;

4) участь у розробці та виконанні державних і регіональних програм розвитку промисловості, паливно-енергетичного комплексу, галузей транспорту і зв’язку, дорожнього господарства;

5) організація роботи щодо створення належних умов для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів транспортної інфраструктури та транспорту загального користування на міжміських та приміських внутрішньообласних автобусних маршрутах;

6) подання пропозицій до проектів програм економічного і соціального розвитку області щодо розвитку промисловості, паливно-енергетичного комплексу, галузей транспорту і зв’язку, дорожнього господарства та у сфері енергозбереження;

7) прогнозування завантаження основних виробничих потужностей підприємств промисловості, паливно-енергетичного комплексу, транспорту і зв’язку, сприяння підприємствам у питаннях становлення та стабілізації виробництва;

8) сприяння процесу реструктуризації та прозорої приватизації підприємств вугільної промисловості;

9) сприяння розвитку та комплексному освоєнню вугільних родовищ області;

10) підготовка пропозицій щодо раціонального використання мінерально-сировинних ресурсів вугільних родовищ, здійснення координації дій у сфері регулювання гірничих відносин у межах компетенції облдержадміністрації;

11) сприяння та участь у розробці комплексних науково-технічних програм, спрямованих на технічне переозброєння, реконструкцію і розвиток підприємств промисловості, паливно-енергетичного комплексу, транспорту і зв’язку, на підвищення рівня енергоефективності та поліпшення стану навколишнього природоохоронного середовища області;

12) контроль виконання умов договорів про організацію перевезення пасажирів на приміських та міжміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території області (внутрішньообласні маршрути) та виконання умов договорів укладених між Департаментом та власниками автостанцій;

13) розроблення пропозицій щодо формування та реалізації державної політики (стратегії) у сфері дорожнього господарства та управління автомобільними дорогами загального користування місцевого значення, програм розвитку дорожнього господарства.

5. Департамент відповідно до покладених на нього основних завдань:

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) аналізує стан і тенденції розвитку промисловості, паливно-енергетичного комплексу, галузей транспорту і зв’язку, дорожнього господарства та сфери енергозбереження і вносить голові облдержадміністрації, Міністерству інфраструктури України, Міністерству енергетики та вугільної промисловості України, Державному агентству з енергоефективності та енергозбереження України пропозиції щодо визначення пріоритетних напрямів їх подальшого розвитку, організації виготовлення продукції, виконання робіт і надання послуг, підвищення їх якості та конкурентоспроможності, ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, включення місцевих енергоресурсів до складових паливно-енергетичного балансу;

3) розробляє і подає голові облдержадміністрації пропозиції щодо:

 • проектів державного та обласного бюджетів, відповідних розділів програм соціально-економічного розвитку області і Державної програми економічного та соціального розвитку України;
 • проектів програм реформування і розвитку промисловості, паливно-енергетичного комплексу, галузей транспорту і зв’язку, сфери енергозбереження;
 • здійснення, спільно з підрозділами Департаменту патрульної поліції Національної поліції України та управлінням Укртрансбезпеки у Донецькій області, заходів, спрямованих на забезпечення безпеки руху на автомобільному транспорті і шляхах сполучення, зменшення кількості ДТП та їх наслідків;
 • проведення конкурсів з перевезення пасажирів на приміських та міжміських (окрім внутрішньорайонних) внутрішньообласних автобусних маршрутах загального користування;
 • удосконалення маршрутної мережі області;
 • розвитку, в межах компетенції, автодорожньої інфраструктури Донецької області;

4) узагальнює та аналізує потреби в енергоносіях, транспортних перевезеннях, послугах поштового зв’язку та телекомунікаціях;

5) організовує будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення та вулиць і доріг міст та інших населених пунктів відповідно до державних будівельних норм і стандартів;

6) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації інформаційні та аналітичні матеріали з питань, що належать до його компетенції, зокрема, для подання голові облдержадміністрації;

7) аналізує рівень цін на продукцію вугільних підприємств та на природний газ, а також тарифів на електричну енергію, здійснює прогнозування їх змін у залежності від зовнішніх та внутрішніх факторів;

8) бере участь у розробці та реалізації цільових програм та програмних заходів за пріоритетними перспективними напрямками розвитку виробництва і впровадження нової високоефективної техніки і технології у промисловості, паливно-енергетичному комплексі, галузях транспорту і зв’язку та енергоефективності;

9) аналізує виробничо-господарську діяльність та фінансово-економічний стан окремих підприємств. За результатами аналізу оцінює використання їх виробничих потужностей, готує та подає голові облдержадміністрації пропозиції щодо поліпшення техніко-економічних показників їх роботи, раціонального використання їх виробничих потужностей, матеріальних, трудових та фінансових ресурсів;

10) сприяє розвитку науки і техніки, впровадженню нових технологій, в тому числі енергозберігаючих, підвищенню технічного рівня виробництва продукції, якості та конкурентоспроможності;

11) бере участь у розробці та може вносити пропозиції до загальнодержавних програм створення нової техніки, технологій і технологічних процесів та ефективних систем управління на підприємствах базових галузей промисловості;

12) готує, в межах своєї компетенції, пропозиції щодо вдосконалення економічних регуляторів розвитку промисловості, паливно-енергетичного комплексу, галузей транспорту і зв’язку;

13) розробляє баланси виробництва і споживання електроенергії, реалізації природного газу в області;

14) сприяє здійсненню державної політики з питань праці та заробітної плати на підприємствах промисловості, паливно-енергетичного комплексу, транспорту і зв’язку;

15) надає оперативну допомогу в реалізації термінових заходів з організації сталої роботи підприємств вугільної промисловості, а також підприємств паливно-енергетичного комплексу в осінньо-зимовий період;

16) разом з відповідними структурними підрозділами облдержадміністрації та природоохоронними органами, здійснює аналіз екологічного стану виробництва на підприємствах промисловості та паливно-енергетичного комплексу, розробляє пропозиції щодо раціонального використання надр, утилізації відходів виробництва, впровадження мало- і безвідходних технологій, енергозбереження;

17) сприяє розв’язанню екологічних проблем, які виникають внаслідок закриття шахт, та здійснює моніторинг подолання негативних еколого-гідрогеологічних наслідків їх виробничої діяльності;

18) сприяє проведенню технічної політики, спрямованої на створення здорових та безпечних умов праці, аналізує стан травматизму на підприємствах паливно-енергетичного та транспортного комплексу;

19) забезпечує реалізацію повноважень облдержадміністрації щодо ліцензування господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях, когенераційних установках, та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії;

20) надає підприємствам промисловості, паливно-енергетичного комплексу, транспорту і зв’язку консультаційну, методичну та інформаційну допомогу, в межах компетенції;

21) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє і подає на розгляд голові облдержадміністрації пропозиції щодо його вдосконалення;

22) здійснює заходи щодо популяризації ефективного та ощадливого споживання паливно-енергетичних ресурсів;

23) сприяє розвитку інфраструктури транспорту в області;

24) сприяє розвитку регіонального ринку транспортних послуг та послуг зв’язку, координації роботи окремих видів транспорту у межах області;

25) є балансоутримувачем автомобільних доріг загального користування місцевого значення області, що належать до сфери управління облдержадміністрації;

26) виступає замовником робіт (послуг) з будівництва, реконструкції, ремонту, утримання, розробки проектно-кошторисної документації на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення області;

27) аналізує стан і тенденції використання паливно-енергетичних ресурсів, впровадження енергоефективних технологій та проектів в області;

28) вживає заходів щодо розширення міжрегіональних та міжгалузевих зв’язків у сфері енергозбереження;

29) здійснює моніторинг енергоефективних проектів, які потребують першочергової реалізації в рамках державних та регіональних програм енергоефективності, сприяє розробленню проектів з енергозбереження, а також проведенню енергетичних аудитів на підприємствах теплокомуненерго, житлово-комунального господарства та бюджетних організаціях області, в межах компетенції. Сприяє впровадженню сучасних енергозберігаючих технологій;

30) готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей робочих груп, в межах своїх повноважень;

31) розглядає, в межах своєї компетенції, звернення громадян, листи підприємств, установ і організацій, здійснює прийом громадян, вживає відповідні заходи для вирішення порушених ними питань;

32) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

33) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

34) забезпечує захист персональних даних відповідно до законодавства;

35) інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

36) організує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів в Департаменті;

37) надає методичну допомогу органам місцевого самоврядування та здійснює контроль з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

38) забезпечує, в межах своїх повноважень, реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

39) бере участь у:

 • розробленні програм, спрямованих на освоєння і випуск імпортозамінної продукції, підвищення ефективного використання паливно-енергетичних та інших матеріальних ресурсів;
 • підготовці пропозицій щодо фінансово-економічного обґрунтування обсягів продукції, що поставляється для потреб держави за рахунок коштів Державного бюджету;
 • розробленні і виконанні державних та регіональних цільових програм енергозбереження;
 • розробленні заходів, спрямованих на впровадження енергоефективних технологій та проектів, використання альтернативних і поновлювальних джерел енергії і видів палива і теплоенергетики;
 • розробленні та впровадженні механізму стимулювання ефективного використання паливно-енергетичних та природних ресурсів, природокористування, охорони навколишнього природного середовища, використання вторинних ресурсів;
 • погодженні тарифів на перевезення пасажирів і багажу залізничним транспортом у приміському сполученні;
 • погодженні, в межах компетенції, проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;
 • розробленні, в межах компетенції, проектів розпоряджень голови облдержадміністрації, а також проектів нормативних актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;
 • сприянні залучення інвестицій для малого та середнього бізнесу Донецької області;
 • сприянні встановлення нових ділових зв’язків для розвитку підприємств машинобудування, товаровиробничого комплексу, малого та середнього бізнесу;
 • забезпечує додержання в Департаменті законодавства про державну таємницю;

40) здійснює взаємодію з профспілками працівників базових галузей промисловості, громадськими об’єднаннями. Бере участь у примирних процедурах при розв’язанні колективних трудових спорів (конфліктів);

41) забезпечує організацію роботи з документами відповідно до вимог чинного законодавства та згідно з інструкцією з ведення діловодства;

42) веде базу даних малих і середніх промислових підприємств області, аналізує їх виробничу діяльність;

43) виконує інші функції відповідно до покладених на нього завдань.

6. Департамент для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

1) залучати спеціалістів інших структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, військово-цивільних адміністрацій, виконавчих органів міських рад, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції;

2) одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб, інформацію (документи та інші матеріали), необхідну для виконання покладених на нього завдань, а також отримувати, в установленому порядку, від органів статистики інформацію за відповідними формами обліку та звітності;

3) скликати, в установленому порядку, наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції;

4) вносити, в установленому порядку, пропозиції щодо удосконалення роботи облдержадміністрації у відповідній галузі;

5) вносити пропозиції щодо укладання договорів на проведення наукових досліджень та проектних робіт комплексного характеру з інвестиційних, технологічних, організаційних, екологічних проблем розвитку промисловості, паливно-енергетичного комплексу, галузей транспорту, зв’язку;

6) користуватись, в установленому порядку, інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

7) придбавати, в установленому законодавством порядку, рухомий склад тролейбусів, трамваїв, автобусів і мікроавтобусів.

7. Департамент, під час виконання покладених на нього завдань, в установленому законодавством порядку та у межах повноважень, взаємодіє з міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, структурними підрозділами облдержадміністрації, райдержадміністраціями, військово-цивільними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, а також з підприємствами, установами та організаціями.

8. Департамент очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади головою облдержадміністрації в установленому законом порядку.

9. Директор Департаменту:

1) здійснює керівництво Департаменту, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у Департаменті;

2) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням;

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в Головному територіальному управлінні юстиції у Донецькій області;

3) подає на затвердження голові облдержадміністрації положення про Департамент;

4) затверджує положення про структурні підрозділи Департаменту і посадові обов’язки його працівників та розподіляє обов’язки між ними;

5) призначає на посаду і звільняє з посади працівників Департаменту;

6) планує роботу Департаменту, вносить пропозиції щодо формування планів роботи облдержадміністрації;

7) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Департаменту;

8) звітує перед головою облдержадміністрації про виконання покладених на Департамент завдань та затверджених планів роботи;

9) може входити до складу колегії облдержадміністрації;

10) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції Департаменту, та розробляє проекти відповідних рішень;

11) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

12) представляє інтереси Департаменту у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва облдержадміністрації;

13) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Департаменту;

14) подає на затвердження голові облдержадміністрації проект кошторису і штатного розпису Департаменту в межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників Департаменту;

15) здійснює добір кадрів;

16) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою облдержадміністрації кошторису Департаменту;

17) забезпечує дотримання працівниками Департаменту правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

18) здійснює повноваження з питань державної служби та організації роботи інших працівників Департаменту;

19) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Департаменту;

20) забезпечує дотримання працівниками Департаменту правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

21) вирішує інші питання діяльності Департаменту в межах і порядку, визначених законодавством та цим Положенням.

10. Директор Департаменту має заступників, які призначаються на посаду і звільняються з посади у встановленому законодавством порядку.

11. Департамент утримується за рахунок коштів Державного бюджету України. Граничну чисельність і фонд оплати праці працівників Департаменту, визначає голова облдержадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

12. Штатний розпис та кошторис Департаменту затверджує голова облдержадміністрації за пропозиціями директора Департаменту відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 (із змінами).

13. Департамент є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

14. Накази директора Департаменту, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою облдержадміністрації, відповідним міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади.

15. Ліквідація, реорганізація Департаменту, а також внесення змін та доповнень до цього Положення здійснюється відповідно до законодавства України.