портал в режимі тестування та наповнення
0-800-507-506
Гаряча лінія
  • A-
    A+
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів

Конкурс на зайняття вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Ясинуватської районної ради

Опубліковано 27 серпня 2018 року, 15:03

Конкурс на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Ясинуватської районної ради» проводиться відповідно до розпорядження голови районної ради від 31.07.2018 №8р «Про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Ясинуватської районної ради»

Місцезнаходження та юридична адреса комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Ясинуватської районної ради»: 86020, Донецька область, Ясинуватський район, смт.Очеретине, вул.Заводська, буд.2

Основні напрямки діяльності згідно Статуту: організація надання прикріпленому населенню первинної медичної допомоги (далі - ПМД); забезпечення належної доступності та якості ПМД для прикріпленого населення; організація взаємодії із закладами охорони здоров’я, що надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу (далі - ВМД), третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу (далі - ТМД), екстрену медичну допомогу (далі - ЕМД), паліативну медичну допомогу, медичну реабілітацію; організація та надання невідкладної медичної допомоги населенню; планування розвитку ПМД; проведення організаційно-методичної роботи за напрямом ПМД; здійснення фінансового та матеріально-технічного забезпечення ПМД; забезпечення кадрового укомплектування;  забезпечення взаємодії між підрозділами підприємства в інтересах удосконалення надання медичної допомоги, збереження та зміцнення здоров’я населення; сприяння доступності для населення сільської місцевості стоматологічної та екстреної допомоги, забезпечення лікарськими засобами.

Структура підприємства складається з адміністративної та господарчої частин, а також лікувально-профілактичної служби, що складається з амбулаторій, які є відокремленими структурними підрозділами підприємства та фельдшерських пунктів.

Загальні кошторисні призначення для фінансового забезпечення підприємства складають 9 923,7 тис. грн.

Прийом документів для участі у конкурсі здійснюватиметься з 23.08.2018 до 21.09.2018 включно у приміщенні Ясинуватської районної ради, що знаходиться за адресою: Донецька область, Ясинуватський район, смт.Очеретине, вул.Первомайська, буд.12, другий поверх

Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок: 095 331 37 84,

e-mail: yrayrada@yarrdo.gov.ua

Перелік документів визначається  Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 р. №1094 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я” та подаються претендентом для участі у конкурсі:

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посад и за формою згідно з додатком 1;

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографію;

5) копію (копії) документа (документів) про освіту, на уковий ступінь, вчене звання кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2;

7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідку МВС про відсутність судимості;

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування людини на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3;

11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно з додатком 4;

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються у запечатаному вигляді.

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Вимоги до претендента:

– повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина»;

– проходження інтернатури за однією зі спеціальностей медичного профілю;

– підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо у разі наявності);

– наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності;

– стаж роботи за фахом – не менше 5 років;

– стаж роботи на керівних посадах нижчого рівня – не менше 2 років

          Конкурсна пропозиція має містити проект плану розвитку комунального некомерційного підприємства на середньострокову перспективу, в якому передбачаються:

  • план реформування підприємства протягом одного року;
  • заходи з виконання завдань підприємства і результати аналізу можливих ризиків, пропозицій з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;
  • пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку підприємства;
  • пропозиції щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності підприємства.

Умови оплати праці керівника закладу із зазначенням істотних умов контракту:

Посадовий оклад – 9621,00 грн., підвищення посадового окладу за наявності кваліфікаційної категорії відповідно до наказу Мінпраці та МОЗ України від 05.10.2005 №308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення» (із змінами), надбавки, доплати, премії та матеріальна допомога (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» із змінами).

Термін дії трудового контракту: 1 рік

Дата та місце проведення конкурсу:

засідання конкурсної комісії з розгляду заяв претендентів і доданих до них документів відбудеться 24.09.2018 об 9.00;

засідання конкурсної комісії з розгляду конкурсних пропозицій учасників конкурсу на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Ясинуватської районної ради» відбудеться 25.09.2018 о 9.00.

Проведення конкурсу відбудеться у залі засідань Очеретинської селищної ради за адресою: Донецька область, Ясинуватський район, смт.Очеретине, вул.Первомайська, буд.12


Додаткові матеріали: