портал в режимі тестування та наповнення
0-800-507-506
Гаряча лінія
  • A-
    A+
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів

Слухання на тему: «Проблеми формування заробітної плати у бюджетній сфері та на державних підприємствах»

Опубліковано 15 квітня 2019 року, 16:46 , Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації

Комітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення Верховної Ради України (м. Київ) 10 квітня 2019 року провів слухання на тему «Проблеми формування заробітної плати у бюджетній сфері та на державних підприємствах», в яких взяли участь народні депутати України, представники Адміністрації Президента України, Міністерства соціальної політики України, центральних та місцевих органів виконавчої влади, всеукраїнських об’єднань профспілок та організацій роботодавців, наукових установ, громадських організацій, засобів масової інформації. В заході прийняли участь від Донецької обласної державної адміністрації - начальник відділу з питань праці Департаменту соціального захисту населення Донецької обласної державної адміністрації Харитонова Наталія Вікторівна та начальник Головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області Рад Наталія Сергіївна.

Учасники слухань зазначили наступне.

Визначивши євроінтеграційне спрямування свого розвитку та прагнучи посісти рівноправне місце серед високорозвинених країн міжнародної спільноти, Україна взяла на себе низку досить складних зобов’язань, серед яких, зокрема, й забезпечення гідних умов праці та досягнення високих стандартів якості людського життя, що визначаються також і відповідним рівнем доходів пересічних громадян, перш за все – заробітної плати як основного джерела їх існування.

В контексті поставлених завдань роль держави як суб’єкта регулювання оплати праці працівників підприємств всіх форм власності шляхом встановлення розміру мінімальної заробітної плати та інших державних норм і гарантій, встановлення умов і розмірів оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, працівників підприємств, установ та організацій, що фінансуються чи дотуються з бюджету, є визначальною. Позиція держави як роботодавця є ще й показовим прикладом для приватного сектора економіки в питаннях формування заробітної плати, тобто оцінки вартості людської праці.

Соціально-політичні події 2013-2014 років викликали значне погіршення економічної ситуації в країні, наслідком чого стало істотне скорочення реальних заробітних плат за всіма видами економічної діяльності. При цьому заробітні плати працівників державного управління повернулися на рівень 2008 року, зарплати інших працівників бюджетної сфери практично повторили загальноекономічну картину.

Учасники слухань відзначили, що характерним для України є те, що в бюджетних галузях освіти, науки, культури, охорони здоров’я, надання соціальної допомоги тощо, де зосереджено 37% загальної чисельності штатних працівників, переважна більшість яких є висококваліфікованими спеціалістами з вищою фаховою освітою, заробітна плата впродовж багатьох років є значно нижчою за середню по країні. У 2019 році оплата праці в більшості галузей бюджетної сфери України продовжує залишатися нижчою за середню заробітну плату по економіці.

На переконання більшості причетних до проведення аналізу ситуації з оплатою праці в Україні, зокрема і в бюджетній сфері, причиною такої диспропорції є, насамперед, відсутність системного реформування інституціонального механізму формування заробітних плат у бюджетній сфері, а також встановлення занижених розмірів прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати, виходячи з фінансових можливостей бюджету.

Окрему увагу на слуханнях було приділено ситуації з оплатою праці, яка склалася в сфері державного управління.

Встановлюючи до державних службовців спеціальні вимоги та низку обмежень, як то наявність вищої освіти, обов’язкове декларування доходів, заборона займатися іншою оплачуваною діяльністю, запровадження матеріальної відповідальності тощо, збільшуючи обсяг навантаження, інтенсивність роботи та ступінь відповідальності працівників державної служби, держава в той же час не забезпечує належне функціонування компенсаторних механізмів.

Національне агентство України з питань державної служби звернуло увагу на такі негативні чинники системи оплати праці, як відсутність чітких коефіцієнтів диференціації для всіх груп оплати праці; незабезпечення єдиного підходу до визначення розміру заробітної плати працівників з однаковими обов’язками різних державних органів, що мають подвійний статус та керуються власними законами; незабезпечення конкурентоспроможного рівня заробітної плати державних службовців, роль яких у проведенні національних реформ є вагомою і визначальною.

Усвідомлюючи нагальну необхідність системного вдосконалення механізмів регулювання оплати праці в бюджетній сфері з метою гарантованого встановлення гідного рівня заробітної плати її працівникам, посилення їх мотивації до високопродуктивної і якісної праці, підвищення престижності роботи в державному секторі, учасники слухань у Комітеті надали відповідні рекомендації Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України та місцевим органам виконавчої влади.