портал в режимі тестування та наповнення
0-800-507-506
Гаряча лінія
  • A-
    A+
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів

Управління культури і туризму ОДА надає роз’яснення щодо недопущення безпідставної ліквідації закладів культури та організації процесу їх передачі територіальним громадам

Опубліковано 02 лютого 2021 року, 18:10 , Управління культури і туризму облдержадміністрації

Законами України «Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування і районних державних адміністрацій» (прийняття від 17.11.2020 № 1009 ІХ) та «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» (прийняття від 15.12.2020 № 1081-ІХ) визначено, що районні державні адміністрації не мають права ліквідовувати районні заклади культури і зобов’язані передати їх на баланс територіальної громади, на території якої вони знаходяться, а відповідні місцеві ради мають прийняти такі заклади у комунальну власність територіальних громад.

Законом України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» передбачено, що ОТГ є правонаступником всього майна, прав та обов’язків територіальних громад, що об’єдналися, з дня набуття повноважень сільською, селищною, міською радою, обраною такою територіальною громадою.

Отже, до повноважень територіальної громади входить утримання та організація роботи будинків культури, клубів, бібліотек, музеїв, мистецьких, музичних шкіл або шкіл мистецтв, інших закладів культури комунальної власності, розміщених на території ТГ, а також забезпечення населення ТГ культурно-мистецькими послугами, що надаються бібліотечними, клубними та музейними закладами, спеціалізованими мистецькими навчальними закладами, в обсягах не менших як ті, що надавались до створення об’єднаної територіальної громади.

Реалізація постанови Верховної Ради України від 17 липня 2020 року № 807-ІХ «Про утворення та ліквідацію районів» не передбачає ліквідацію чи реорганізацію комунальних закладів, у тому числі і закладів культури.

Клубні заклади – базові заклади з організації дозвілля населення

Клубний заклад - заклад культури, який забезпечує  умови для заняття непрофесійною  творчою  діяльністю,  розвитку,  популяризації  та  збереження традиційної культури, задоволення культурних потреб громадян. 

Базовий клубний заклад - це головний заклад культури, який забезпечує надання культурних послуг населенню об’єднаної територіальної громади.

Головними завданнями клубного закладу мають бути: створення  умов  для  реалізації  творчих  ініціатив  та  самовираження громадян,  духовного  розвитку,  національно-патріотичного  виховання  дітей  та молоді;  розвиток аматорського мистецтва; культурно-просвітницька діяльність; підтримка і збереження традиційної культури та нематеріальної культурної спадщини сільських громад; впровадження  нових  форм  організації  дозвілля  відповідно  до  потреб населення;  надання  інформаційних  та  методичних  послуг  і  консультацій  культурно-дозвіллєвим та іншим закладам.  

При формуванні мережі клубних закладів на території ТГ рекомендуємо враховувати Постанову  Кабінету Міністрів України від 12 листопада 1998 року № 1775 «Про  нормативи забезпечення населення клубними закладами», відповідно до якої на території кожної ради має функціонувати як мінімум один базовий клубний заклад з методичною службою.

Особливості забезпечення населення бібліотечним обслуговуванням

На базі переданого майна бібліотек рекомендуємо створити комунальний заклад «Публічна бібліотека», яка у своїй структурі матиме відокремлені структурні підрозділи – бібліотеки-філії (кількість філій на даний момент визначається із врахуванням Мінімальних соціальних нормативів забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 № 72).

Виключення закладу із базової мережі закладів культури, а також ліквідація чи реорганізація бібліотек потребують погодження з МКІП (ч. 3 ст. 22 Закону України «Про культуру», ч. 3 ст. 15 Закону України «Про бібліотеки та бібліотечну справу»)

Забезпечення діяльності музейних закладів

Організація роботи музейних закладів регламентується Законом України «Про музеї та музейну справу» та Положенням про Музейний фонд України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20.07.2000 № 1147 (зі змінами, внесеними постановою КМУ від 03.11.2010 № 1007).

У разі ліквідації музею порядок подальшого використання його музейного зібрання визначає засновник за погодженням з Міністерством культури та інформаційної політики України, а ТГ втрачає рухому частину історичної спадщини свого регіону та погіршує умови культурного обслуговування населення через зменшення обсягу обов’язкових культурних послуг.

Мистецькі навчальні заклади

Мистецькі навчальні заклади (музична, мистецька, художня школа) незалежно від підпорядкування, типів і форм власності є початковою ланкою мистецької освіти та належать до позашкільної освіти сфери культури системи Міністерства культури та інформаційної політики України.

Безпідставне скорочення базової мережі закладів культури може призвести до неефективного управління культурою на місцевому рівні та знизити  якість культурних послуг, що надаються населенню.

Мистецька школа є закладом позашкільної освіти сфери культури і здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», «Про культуру», інших законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства культури України, рішень засновників мистецьких шкіл, у тому числі місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, прийнятих в межах їх повноважень, визначених законами України.

Основним видом діяльності мистецької школи є освітня і мистецька діяльність, яка включає організацію, забезпечення та реалізацію мистецько-освітнього процесу з метою формування у здобувачів початкової мистецької освіти компетентностей, передбачених освітньою програмою. Як заклад освіти сфери культури мистецька школа також є середовищем для розвитку творчого мистецького потенціалу громадян, їх художньо-естетичного розвитку.

На відміну від гуртка мистецька школа зобов’язана:

надавати здобувачам якісні мистецько-освітні послуги, забезпечувати якість початкової мистецької освіти;

виконувати стандарти початкової мистецької освіти, затверджені Мінкультури;

створювати умови для реалізації індивідуальних освітніх траєкторій здобувачів в межах освітніх програм, набуття ними відповідних компетентностей;

створювати і впроваджувати систему внутрішнього забезпечення якості освіти.

 Учні, які у повному обсязі виконали освітню програму та продемонстрували досягнення передбачених нею навчальних результатів, отримують свідоцтво про початкову мистецьку освіту.

Безпідставна ліквідація мистецьких шкіл може призвести до втрати підрозділу початкової мистецької освіти, що спричинить розрив ланок мистецької освіти (початкової, профільної, фахової передвищої), зв’язків з професійною сферою, що, своєю чергою, погіршить якість культурних послуг, які надаються населенню.

Центри культурних послуг

Центр  культурних  послуг  –  це багатофункціональний заклад культури, що має зручне розташування для відвідування жителями територіальної громади/суміжних  територіальних громад, забезпечений кваліфікованими кадрами, має сучасну  матеріально-технічну базу та спроможний забезпечувати надання комплексу культурних послуг, консультаційної, інформаційної, допомоги,  доступ  до  користування  приміщеннями  та  обладнанням для творчості, неформального навчання та спілкування жителів  територіальної  громади  з урахуванням чисельності, вікового, статевого, національного, соціального, галузевого складу населення».

Організаційна трансформація закладів культури в Центри культурних послуг є інструментом оптимізації мережі, який має гарантувати якісні і доступні послуги громадянам і в жодному разі не скорочувати та не обмежувати доступ жителів до культурних послуг. Розвиток Центрів культурних послуг можливий лише за наявності чіткої стратегії розвитку закладів, в тому числі із завданнями на поточний рік. Заборонено поєднання закладів культури із закладами спорту чи закладами освіти.

Наголошуємо, що якість та доступність публічних послуг в територіальній громаді не можуть бути нижчими, ніж до укрупнення громади. Цей принцип має бути основоположним у процесах оптимізації мережі закладів культури.

Інші новини за темою