портал в режимі тестування та наповнення
0-800-507-506
Гаряча лінія
  • A-
    A+
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

Опубліковано 09 листопада 2018 року, 15:22

проекту регіональної цільової Програми поводження з промисловими відходами в Донецькій області на 2018-2020 роки

ЗАМОВНИК:

Департамент екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації

ВИД ТА ОСНОВНІ ЦІЛІ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ, ЙОГО ЗВ’ЯЗОК З ІНШИМИ ДОКУМЕНТАМИ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 1 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», документи державного планування - стратегії, плани, схеми, містобудівна документація, загальнодержавні програми, державні цільові програми та інші програми і програмні документи, включаючи зміни до них, які розробляються та/або підлягають затвердженню органом державної влади, органом місцевого самоврядування.

ТОВ «Б.Р.С.» на замовлення КП «Донецький регіональний центр поводження з відходами» та департаменту екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації та на виконання розпоряджень голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 30 січня 2018 року № 119/5-18  «Про Програму економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки (із змінами),  від 31 січня 2018 року № 129/5-18 «Про затвердження Програмних заходів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на 2018 рік» (із змінами).розроблено проект регіональної цільової Програми поводження з промисловими відходами в Донецькій області на 2018-2020 роки (далі - Програма), що пропонується до затвердження розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації.

Проект Програми розроблено з метою вдосконалення системи поводження з промисловими відходами в Донецькій області, що забезпечить: зменшення обсягів утворення відходів; збільшення обсягів переробки та утилізації відходів; безпечне видалення відходів, впровадження комплексу заходів для вирішення проблем поводження з промисловими відходами.

Для досягнення мети Програми необхідно комплексне, системне і цілеспрямоване вирішення наступних основних завдань:

реалізація єдиної комплексної системи управління в сфері поводження з промисловими відходами на території Донецької області;

науково-технологічне та методичне забезпечення управління відходами на інноваційних засадах, визначення основних технологічних процесів - найкращих доступних технологій для повторного використання, перероблення та утилізації промислових відходів;

запровадження державно-приватного партнерства, взаємодії та співробітництва в центральних та місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування.

Зазначені цілі відображені у Державній стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, що затверджена постановою КМУ від 06 серпня  2014 року № 385, Національній стратегії управління відходами в Україні до 2030 року, що схвалена розпорядженням КМУ від 08 листопада 2017 року        № 820-р, завданнях Стратегії розвитку Донецької області на період до 2020 року, яка затверджена розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 21 червня 2016 р. № 498.

ТЕ, ЯКОЮ МІРОЮ ДОКУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ ВИЗНАЧАЄ УМОВИ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ АБО ОБ’ЄКТІВ, ЩОДО ЯКИХ ЗАКОНОДАВСТВОМ ПЕРЕДБАЧЕНО ЗДІЙСНЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ (У ТОМУ ЧИСЛІ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РОЗМІРУ, ПОТУЖНОСТІ АБО РОЗМІЩЕННЯ РЕСУРСІВ);

Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою статті третьої. Така планована діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності.

Відповідно до статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» до другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля, включено:

поводження з відходами:

операції у сфері поводження з небезпечними відходами (зберігання, оброблення, перероблення, утилізація, видалення, знешкодження і захоронення);

операції у сфері поводження з побутовими та іншими відходами (оброблення, перероблення, утилізація, видалення, знешкодження і захоронення) обсягом 100 тонн на добу або більше;

Так, проектом Програми передбачається влаштування інфраструктури для управління різними видами відходів, яка підлягатиме процедурі оцінки впливу на довкілля, зокрема:

переробка доменних та конверторних  шлаків на установці «АМКОМ»;

переробка шлаків мартенівського і конверторного виробництва;

вилучення в сталеплавильних шлаках на установках «АМКОМ» фракцій, що містять метали;

використання металургійних шламів при виробництві агломерату;

технічне переоснащення збірників смоли і насосної установки з переробки відходів хімічного виробництва.

Тобто створення вищевказаної інфраструктури для управління відходами є об’єктами, що підлягають процедурі ОВД відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

4) ЙМОВІРНІ НАСЛІДКИ:

а) для довкілля:

В ході здійснення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації документа державного планування проекту регіональної цільової Програми поводження з промисловими відходами в Донецькій області на 2016-2020 роки , зокрема, мають бути оцінені наслідки для таких компонентів довкілля:

ґрунти;

атмосферне повітря;

водні ресурси;

стан фауни, флори, біорізноманіття, землі (у тому числі вилучення земельних ділянок);

кліматичні фактори;

 

у тому числі для здоров’я населення;

Фізичні, хімічні чи біологічні характеристики відходів створюють чи можуть створити значну небезпеку для навколишнього природного середовища та здоров'я людини та вимагають спеціальних методів і засобів поводження з ними.

Наразі розвиток відповідної інфраструктури в області знаходиться на низькому рівні, запропонований проект Програми передбачає створення відповідної інфраструктури та визначає завдання, які покликані створити єдину комплексну систему управління в сфері поводження з промисловими відходами на території Донецької області, забезпечити управління відходами на інноваційних засадах, що в свою чергу мінімізує шкідливий вплив на здоров’я населення.

б) для територій з природоохоронним статусом;

Під час здійснення СЕО, варто оцінити ймовірні наслідки від діяльності об’єктів інфраструктури поводження з відходами, що пропонується відповідно до Програми на:

території та об'єкти природно-заповідного фонду, їх охоронні зони, землі природно-заповідного фонду України, території та об'єкти, що мають особливу екологічну, наукову і естетичну цінність та об'єкти комплексної охорони.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

Запропонований проект Програми містить дані, щодо місця розташування об’єктів інфраструктури управління з відходами, з яких випливає відсутність транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

5) ВИПРАВДАНІ АЛЬТЕРНАТИВИ, ЯКІ НЕОБХІДНО РОЗГЛЯНУТИ, У ТОМУ ЧИСЛІ ЯКЩО ДОКУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ НЕ БУДЕ ЗАТВЕРДЖЕНО:

Значні обсяги накопичених в Донецькій області відходів та відсутність ефективних заходів, спрямованих на запобігання їх утворенню, утилізації, знешкодження та видалення, поглиблюють екологічну кризу і стають гальмівним фактором розвитку регіональної економіки. Відповідно до даних статистичних спостережень станом на 01 січня 2018 року Донецька область займає четверте місце в країні за обсягами утворення та накопичення промислових відходів. На початок року в області в місцях постійного зберігання знаходиться близько 872 млн т відходів.

Розроблення проекту регіональної цільової Програми є одним з засобів створення ефективної системи управління у зазначеній сфері.

Запропонований проект Програми містить:

сучасний стан сфери поводження з промисловими відходами;

основні галузі промисловості, що є джерелами утворення більшої частини промислових відходів в області, найбільш характерні види відходів;

розміщення та сформовано перелік усіх діючих, закритих, законсервованих та безхазяйних місць видалення промислових відходів. Усього в області (без урахування тимчасово окупованої території) налічується 164 місця видалення промислових відходів та 7 безхазяйних місць видалення промислових відходів;

перспективну схему розміщення об’єктів оброблення промислових відходів, що буде використана в подальшому для виконання вимог Національної стратегії управління відходами в Україні до 2030 року, а саме для визначення місць регіональних об’єктів з переробки або утилізації промислових відходів;

заходи, спрямовані на організацію обліку промислових відходів в області, визначення можливих шляхів їх переробки, зокрема відходів добувної промисловості, а також на збільшення обсягів їх переробки та повторного використання;

рекомендації щодо удосконалення системи поводження з промисловими відходами в Донецькій області з урахуванням попереднього аналізу і положень національного законодавства України.

Найсприятливішим варіантом буде затвердження запропонованої Програми.

Проте в процесі здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть розглянуті наступні альтернативи:

Альтернатива 1:

«Нульовий сценарій» - тобто опис, прогнозування та оцінка ситуації у випадку незатвердження зазначеного документа державного планування;

Оцінка ефективності вказаних альтернативних варіантів буде відображена у Звіті про стратегічну екологічну оцінку.

6) ДОСЛІДЖЕННЯ, ЯКІ НЕОБХІДНО ПРОВЕСТИ, МЕТОДИ І КРИТЕРІЇ, ЩО ВИКОРИСТОВУВАТИМУТЬСЯ ПІД ЧАС СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ;

Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього природного середовища на прямий чи опосередкований вплив людини, вирішення задач раціонального природокористування у відповідності з очікуваним станом природного середовища.

Всі методи прогнозування об'єднують у дві групи: логічні і формалізовані.

До логічних методів відносять методи індукції, дедукції, експертних оцінок, аналогії.

При відсутності про об'єкт прогнозування достовірних відомостей і, якщо об'єкт не підлягає математичному аналізу, використовують метод експертних оцінок, суть якого полягає у визначені майбутнього на основі думок кваліфікованих спеціалістів-експертів.

Метод аналогій полягає в тому, що закономірності розвитку одного процесу з певними поправками можна перенести на інший процес, для якого потрібно зробити прогноз.

Формалізовані методи поділяють на статистичний, екстраполяції і моделювання.

Статистичний метод ґрунтується на кількісних показниках, які дають можливість зробити висновок про темпи розвитку процесу в майбутньому. Сутність його полягає в отриманні і спеціалізованому обробленні прогнозних оцінок об'єкта через опитування висококваліфікованих фахівців (експертів) у певній сфері науки, техніки, виробництва.

Метод екстраполяції полягає в перенесенні встановленого характеру розвитку певної території чи процесу в майбутнє. Цей метод ефективний при короткостроковому прогнозуванні стосовно об'єкта, який тривалий час розвивався рівномірно без значних відхилень. Ґрунтується він на вивченні кількісних і якісних параметрів досліджуваного об'єкта за попередні роки з подальшим логічним продовженням, окресленням тенденцій його розвитку у прогнозованому періоді;

Метод моделювання полягає у побудові моделей, які розглядають з урахуванням імовірної або бажаної зміни прогнозованого явища на певний період, користуючись прямими або опосередкованими даними про масштаби та напрями змін. При побудові прогнозних моделей необхідно виявити фактори, від яких суттєво залежить прогноз; з'ясувати їх співвідношення з прогнозованим явищем; розробити алгоритм і програми моделювання змін довкілля під дією певних факторів.

Для здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть використовуватись вищевказані методи, зокрема буде здійснено:

збір та аналіз інформації про поточний стан складових довкілля, включаючи значення ключових екологічних показників;

проведення аналізу слабких та сильних сторін проекту Програми з точки зору екологічної ситуації;

проведення консультацій з громадськістю щодо екологічних цілей;

проведення оцінки впливу Програми на складові довкілля та на стан здоров’я й добробут населення;

моніторинг фактичного впливу впровадження Програми на довкілля.

 

7) ЗАХОДИ, ЯКІ ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ РОЗГЛЯНУТИ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ, ЗМЕНШЕННЯ ТА ПОМ’ЯКШЕННЯ НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ ВИКОНАННЯ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ;

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки передбачається розглядати заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків на довкілля, визначені законодавством та нормативно-правовими актами.

Так, Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища», визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища при розміщенні, проектуванні, будівництві, введенні в експлуатацію, експлуатації, консервації, споруд та інших об’єктів. 

Законом встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов’язкових екологічних вимог:

а) раціонального і економного використання природних ресурсів на основі широкого застосування новітніх технологій;

б) здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища;

в) здійснення заходів щодо відтворення відновлюваних природних ресурсів;

г) застосування біологічних, хімічних та інших методів поліпшення якості природних ресурсів, які забезпечують охорону навколишнього природного середовища і безпеку здоров’я населення;

д) збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, що підлягають особливій охороні;

е) здійснення господарської та іншої діяльності без порушення екологічних прав інших осіб.

Заходи спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на об'єкти тваринного світу Під час провадження планованої діяльності, у відповідності до вимог статей 9, 37, 39, 40 Закону України «Про тваринний світ»: 

збереження умов існування видового і популяційного різноманіття тваринного світу в стані природної волі;

недопустимість погіршення середовища існування, шляхів міграції та умов розмноження диких тварин;

збереження цілісності природних угруповань диких тварин;

запобігання загибелі тварин під час здійснення виробничих процесів;

охорону середовища існування, умов розмноження і шляхів міграції тварин;

недоторканість ділянок, що становлять особливу цінність для збереження тваринного світу;

розроблення і здійснення заходів, які будуть забезпечувати збереження шляхів міграції тварин.

Заходи спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на здоров'я населення При здійсненні планованої діяльності у відповідності до вимог статті 24 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» з метою відвернення і зменшення шкідливого впливу на здоров'я населення шуму, неіонізуючих випромінювань та інших фізичних факторів будуть розглядатися: 

відповідні організаційні, господарські, технічні, технологічні, архітектурно-будівельні та інші заходи щодо попередження утворення та зниження шуму до рівнів, установлених санітарними нормами;

заходи радіаційної безпеки, відповідних санітарних правил, а також заходи встановлені нормами, іншими актами законодавства, що містять вимоги радіаційної безпеки;

8) ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО СТРУКТУРИ ТА ЗМІСТУ ЗВІТУ ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ;

Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсягах, визначених статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

Пропонується така структура Звіту із СЕО:

1) зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2) характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією);

3) характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією);

4) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією;

5) зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;

6) опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності - 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

7) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

8) обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

9) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

10) опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

11) резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

9) ОРГАН, ДО ЯКОГО ПОДАЮТЬСЯ ЗАУВАЖЕННЯ І ПРОПОЗИЦІЇ, ТА СТРОКИ ЇХ ПОДАННЯ.

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту регіональної цільової Програми поводження з промисловими відходами в Донецькій області на 2018-2020 роки подаються до:

Відділу поводження з відходами управління з видачі документів дозвільного характеру департаменту екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації.

Відповідальна особа: Заступник начальника відділу поводження з відходами Тинор Марина Євгенівна (контактні дані: eco.d@dn.gov.ua ;

тел. 095 644 25 25)

Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів, тобто

до 24 листопада 2018 року.


Додаткові матеріали

Інші новини за темою