портал в режимі тестування та наповнення
0-800-507-506, 0954633565
Гаряча лінія
  • A-
    A+
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів

Заходи з підтримки МСБ

Аналітична довідка про хід виконання Регіональної програми розвитку малого і середнього підприємництва в Донецькій області на 2019-2020 роки станом на 01.04.2019 


Кількість малих підприємств в області у 2017 році склала 9,909 тис. одиниць, що на 0,2 % більше показника попереднього року.

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) малих підприємств збільшився у порівнянні з 2016 роком на 8,6% і склав 29,66 млрд.грн. (7,5% у загальному обсязі реалізованої продукції (товарів, послуг). Кількість найманих працівників на малих підприємствах зменшилась на 1,9% (до 42,3 тис. осіб).

Станом на 01.04.2019 кількість зареєстрованих суб’єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб, які сплачували податки, становила 42,8 тис. осіб, що на 9,8 %  більше відповідного показника попереднього року. Надходження від діяльності суб’єктів малого підприємництва до бюджетів усіх рівнів за І квартал 2019 року склали 1062,1 млн.грн.


Регіональна програма розвитку малого і середнього підприємництва в Донецькій області на 2019-2020 роки (далі – Регіональна програма) затверджена розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 07.02.2019 № 120/5-19 (із змінами).

Регіональна програма враховує особливості малого і середнього підприємництва регіону та відповідає стратегічним напрямам, зазначеним у Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року.

Метою Регіональної програми є створення сприятливих умов для розвитку малого і середнього підприємництва, забезпечення зайнятості населення, підвищення конкурентоспроможності продукції малих і середніх підприємств.

На реалізацію заходів Регіональної програми розвитку малого і середнього підприємництва в Донецькій області на 2019-2020 роки  у 2019 році передбачено 100736,5 тис.грн. коштів обласного та місцевих бюджетів, зокрема: 3000,0 тис. грн. - на часткову компенсацію відсоткових ставок за кредитами, що надаються на реалізацію проектів суб’єктів малого підприємництва, 95000,0 тис. грн. – на фінансову підтримку суб’єктів малого бізнесу, 500,00 тис. грн. – на заходи освітньої та інформаційно-консультаційної  спрямованості, 2236,5 тис. грн. – сприяння участі в програмах обміну міжнародним досвідом.


Протягом звітного періоду продовжено фінансування проектів суб’єктів малого підприємництва, переможців  конкурсних відборів у 2017-2018 роках (профінансовано 4 проекти на загальну суму 2,15 млн.грн, в т.ч. кошти бюджетів міст обласного значення, районів, ОТГ   0,72 млн.грн).

Продовжується робота щодо здійснення постійного контролю за цільовим використанням бюджетних коштів суб’єктами малого підприємництва шляхом моніторингу етапів реалізації проектів,  для реалізації яких вони отримали фінансову підтримку, проводяться обстеження реалізації проектів-переможців. Станом на 01.04.2019 суб’єктами підприємництва створено 442 робочих місця.

З метою підвищення рівня інформа­ційного забезпечення суб’єктів малого і середнього підприємництва на головній сторінці веб-сайту облдержадміністрації розміщено брошуру Інвестиційного паспорту Донецької області, який є доступним для ознайомлення зацікавленими сторонами. Також Інвестиційний паспорт  розповсюджено серед дипломатичних установ, міжнародних організацій України, під час проведення різноманітних бізнесових заходів.


В розділі «Ведення бізнесу»  розміщена корисна інформація для суб’єктів підприємництва, зокрема  щодо реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців,  порталу електронних послуг iGov, де зібрано послуги, які державні органи України надають бізнесу, організацій з підтримки малого та середнього бізнесу, коворкінг-центри та бізнес-центри, про фінансові ресурси, орієнтовані на підтримку МСБ тощо.


Крім того,  на сайті розміщено інформацію про вільні земельні ділянки, анкети проектів, які потребують залучення інвестицій, інформацію про індустріальні парки, каталог експортного потенціалу та інше.

На офіційному веб-сайті облдержадміністрації здійснювалась публікація повідомлень щодо виставково - конгресних заходів, повідомлень у сфері науки та інновацій, розміщувалися плани-календарі проведення презентаційних та наукових заходів, що заплановані до проведення в регіоні, в Україні та в країнах-партнерах України.


Протягом І кварталу 2019 року оголошення про дію в області грантових програм з підтримки ВПО були  розміщені на сайті облдержадміністрації, а саме: від Чеської гуманітарної організації «Людина в біді»; від  Данської Ради у справах Біженців; від ЄБРР гранти малим та середнім підприємствам на зростання їх бізнесу; кредитування соціальних підприємств від програми соціального інвестування WNISEF; згідно проекту USAID «Агросільрозвиток» гранти для розвитку несільськокогосподарського бізнесу.

У звітному періоді продовжують діяти наступні проекти міжнародної технічної допомоги: «Програма правової допомоги та економічного розвитку східної України» (99 ВПО та осіб, що постраждали від конфлікту, отримали фінансову допомогу на розвиток самозайнятості/ підприємництва; створено 49 нових робочих місця у співпраці з підприємствами малого та середнього бізнесу); «Програма економічного розвитку східної України» (133 ВПО та осіб, що постраждали від конфлікту, отримали фінансову допомогу на розвиток самозайнятості/ підприємництва, створено 77 нових робочих місця у співпраці з підприємствами малого та середнього бізнесу); «Підтримка економічного відновлення у Східному регіоні України»             (100 осіб з числа ВПО та населення, що постраждало від конфлікту, підвищили свої знання та навички в сфері започаткування та розвитку бізнесу, 30 робочих місць створено для осіб з числа ВПО та населення, що постраждало від конфлікту, 30 малих та середніх підприємств отримали послуги з бізнес-консультування та технічну допомогу); Економічна підтримка Східної України». Кількісні показники наведені за результатами поточного моніторингу за ІІ півріччя 2018 року.


Облдержадміністрацією постійно проводиться моніторинг зовнішньоекономічної діяльності в області та аналіз стану і тенденції розвитку зовнішньоекономічної діяльності. Проводиться робота щодо виставкових заходів, тендерів, комерційних пропозицій бізнесу, інформування вітчизняних виробників про можливі виставки та поставки продукції на зовнішні ринки. Так, протягом І кварталу 2019 року було запропоновано встановити бізнес контакти, відкрити нові можливості співпраці із зарубіжними компаніями ЄС, Ізраїлю, Німеччини.

В рамках реалізації заходів Регіональної програми продовжено наповнення створеної протягом минулих років інформаційно-аналітичної системи «Ресурси для малого і середнього бізнесу Донецької області» в формі багатофункціонального інтернет-порталу (http://uaassets.info/).

Метою порталу є надання інформації про ресурси  малого  та  середнього  бізнесу як  сукупність  засобів,  необхідних  для ведення  підприємницької  діяльності, використання  яких  сприяє  ефективному розвитку МСБ міст та районів Донецької області та  досягненню підприємницьких цілей.

Протягом звітного періоду в області проводилась робота з реалізації державної регуляторної політики, забезпечен­ня реалізації принципу «спочатку думай про мале».


Відповідно до статті 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», згідно з пропозиціями структурних підрозділів облдержадміністрації розроблено та 06 грудня 2018 року затверджено план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів облдержадміністрації на 2019 рік.

Протягом І кварталу 2019 року відстеження результативності прийнятих власних регуляторних актів не проводилось.


Інформацію про здійснення регуляторної діяльності, а саме: планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, проекти регуляторних актів, відстеження результативності регуляторних актів, законодавство про державну регуляторну політику, розміщено на офіційному сайті облдержадміністрації у розділі «Прозора влада» – «Регуляторна політика». Також на офіційних веб-сайтах міських рад та райдержадміністрацій в розділах «Регуляторна політика» розміщується інформація про можливість застосування розробниками регуляторних актів  он-лайн сервісу для підготовки рішення щодо проведення аналізу регуляторного впливу регуляторного акту та тесту малого підприємництва з посиланням на електронну сторінку он-лайн сервісу порталу Державної регуляторної служби України, платформи ефективного регулювання PRO.


Розробники регуляторних актів міст, районів області у січні поточного року прийняли участь у вебінарі Мінекономрозвитку по застосуванню регуляторних актів онлайн - сервісу для підготовки рішення щодо проведення аналізу регуляторного впливу регуляторного акта та тесту малого підприємництва.


Проводяться навчання  розробників проектів регуляторних актів використанню  онлайн калькулятору розрахунку стандартних витрат суб'єктів малого підприємництва  (М-тест калькулятор), як складової аналізу регуляторного впливу, за участю представників сектору Державної регуляторної служби у Донецькій області (лютий, м. Слов’янськ).


В області забезпечена діяльність 29 центрів надання адміністративних послуг (далі – ЦНАП) (14 – в містах, 12 – в районах, 3 – в ОТГ), з них оновлені 10 – м. Дружківка, м. Добропілля, м. Новогродівка, м. Маріуполь, м. Торецьк, м. Слов`янськ,   Лиманська ОТГ, Волноваський, Мангушський, Ясинуватський р-ни, 2   новостворені – Миколаївська ОТГ та Шахівська ОТГ.

У січні-березні поточного року розпочали роботу розбудовані ЦНАП у м.Торецьк,  Мангушському та Волноваському районах.

За результатами діяльності ЦНАП області за І квартал 2019 року видано понад 134,4 тис. результатів надання адміністративних послуг суб’єктам підприємницької діяльності та мешканцям області, що перевищує відповідний показник 2018 року в 1,8 рази.

В 25 ЦНАП області адміністратори ЦНАП підключені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та до Державного реєстру прав на нерухоме майно.

Надання адміністративних послуг у сфері реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, здійснюється в 19 ЦНАП області, послуг щодо прав на нерухоме майно –  в 21 ЦНАП, послуг у сфері державної реєстрації громадських формувань у 24 ЦНАП, у сфері реєстрації місця проживання – в 14 ЦНАП (згідно законодавства реєстрація місця проживання здійснюється також сільськими, селищними радами).

В загальній кількості адміністративних послуг, що надаються у ЦНАП, послуги, які надаються бізнесу складають понад 30%, зокрема:  послуги і в сфері реєстрації бізнесу до 13,0%, земельних відносин до 10,0%, прав власності до 7,0%.

В області проводиться робота щодо запровадження електронних сервісів в ЦНАП.

На офіційних сайтах облдержадміністрації, міських рад, ОТГ, райдержадміністрацій створено розділи «Адміністративні послуги», «Центр надання адміністративних послуг», які оновлюються та містять інформацію про діяльність ЦНАП регіону: доступну інформацію для заявників про ЦНАП, графіки їх роботи, роз’яснення, бланки заяв та зразки їх заповнення, перелік адміністративних послуг та алгоритм їх отримання, посилання на електронні сервіси центральних органів виконавчої влади, Єдиний державний портал адміністративних послуг тощо. Також, у ЦНАП для відвідувачів постійно надається консультаційна підтримка.

На спеціалізованих веб-сторінках ЦНАП започатковано розділ «Електронні сервіси», за допомогою якого суб’єкти звернень мають можливість доступу до електронних послуг, які запроваджені Міністерством юстиції України, Державним земельним кадастром, Міністерством екології та природних ресурсів України, Міністерством внутрішніх справ, Державної служби з надзвичайних ситуацій України та забезпечено доступ до Єдиного державного порталу адміністративних послуг.

Для забезпечення подальшого розвитку системи адміністративних послуг області, на даний час актуальним залишається  питання запровадження єдиного програмного продукту для усіх ЦНАП України з інтеграцією його до державних реєстрів та інформаційних баз даних.


Протягом звітного періоду в області забезпечено  надання  повного комплексу адміністративних, консультаційних та інформаційних  послуг платникам  податків.

Протягом І кварталу 2019 року зафіксовано 71,2 тис. звернень представників бізнесу та громадян до органів фіскальної служби Донецької області за отриманням адміністративних послуг, у тому числі надано майже 71 тис. адміністративних послуг, що на 8,1% або 6,2 тис. послуг менше, ніж в аналогічному періоді 2018 року. Відмовлено в наданні 262 адміністративних послуг (що складає 0,4% від загальної кількості звернень), оскільки  суб’єктами звернень не були дотримані відповідні умови для отримання адміністративних послуг.


За результатами проведеної роботи в області, зокрема, спостерігається зменшення обсягів неформальної зайнятості у СПД – фіз. осіб, що сприяло її переходу у формальну. За звітний період у 1,4 рази збільшилась кількість найманих працівників у СПД – фіз. осіб (з 28 887 осіб у 2017 році до  41 312 осіб у 2018).

В області здійснюється організаційна робота щодо проведення постійно діючих ярмарків з продажу сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки, до яких залучаються суб’єкти малого і середнього підприємництва. Особлива увага приділяється проведенню передсвяткових ярмарків та ярмарків вихідного дня. У таких заходах приймають активну участь переможці конкурсних відборів, які вже отримали кошти на реалізацію проектів.

Протягом  І кварталу 2019 року в містах та районах області проведено 290 ярмарок, на яких реалізовано продукції на суму 35,6 млн. грн.

За підтримки Донецької торгово – промислової палати та українсько – німецького проекту KVP Ukraine представники галузевої громадської організації виробників легкої промисловості Донбас Фешен Кластер 8 підприємців взяли участь у Міжнародній виставці товарів для дітей BABY EXPO 2019 у м. Київ (26 - 29 березня).

У рамках підтримки діяльності FAO облдержадміністрацією організовано та забезпечено участь делегації області (до складу якої входили суб’єкти підприємницької діяльності сфери АПК) у Міжнародній агропромисловій виставці та форумі з розвитку фермерства AGROPORT Ukraine 2019 Львів, що проходили 21-22 березня 2019 року.

Забезпечено інформаційною підтримкою та участь представників малого і середнього бізнесу регіону у засіданні Ради Регіонального Розвитку при Донецькій облдержадміністрації, що проходило у м. Маріуполь. У рамках засідання було організовано виставково-презентаційну зону, де були представлені проекти щодо Smart-технологій та інноваційного потенціалу регіону (RoadSSL, Smart Ecosystems, Stesha Project, робота двох ЗD-принтерів).

Oдним із заходів Регіональної програми є – стимулю­вання до навчання протягом усього життя. При підготовці робітничих кадрів у закладах професійної (професійно-технічної) освіти з використанням елементів дуальної форми навчання протягом І кварталу 2019 року Донецьким обласним центром зайнятості залучено 6 суб’єктів малого і середнього підприємництва, а саме: ТОВ «Інноваційні торгівельні системи», ТОВ «Крамстайл», ТОВ «Колос» (м. Краматорськ), ФОП Петросян О.Ю. (м. Дружківка), ТОВ НВП «Парадигма» (м. Костянтинівка), ФОП Мирошніченко  (м. Слов’янськ).  Навчання пройшли 26 осіб за професіями «Касир торгівельного залу», «Кухар», «Швачка».


  У системі заходів служби зайнятості Донецької області зі створення умов для самозайнятості та підтримки підприємницької ініціативи серед безробітних громадян важливе місце займає надання відповідних інформаційно-консультаційних та профорієнтаційних послуг. Безробітні особи активно залучаються до семінарів з мотивації на самозайнятість «Як розпочати свій бізнес?», «Ефективне ведення сільського господарства» тощо. Протягом звітного періоду  Донецькою обласною службою зайнятості було проведено більше 320 заходів даної тематики до яких залучено майже 4 тис. осіб.


Організовано навчання безробітних основам підприємницької діяльності: в ДНЗ «Донецький центр професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості» за напрямком «Основи підприємницької діяльності»; на базі вищих навчальних закладів області, у т.ч. за дистанційною формою, за напрямком «Фахівець з ефективності підприємництва». Протягом звітного періоду в навчальних закладах області проходили навчання основам ведення бізнесу 69 осіб.

Станом на 01.04.2019 надано близько 2,3 тис. профконсультацій з питань щодо професійного самовизначення, в тому числі профконсультацій із застосуванням  профдіагностичних методик. Направлено на професійне навчання за професіями, актуальними на ринку праці, в тому числі які сприяють самостійній зайнятості, пройшли 2,3 тис. осіб. 

Важливим елементом такої роботи є залучення всіх зацікавлених осіб на щотижневі тренінги з основ бізнес-планування, які проводяться в рамках роботи Центрів розвитку підприємництва (консалтингових центрів). Під час цих заходів відвідувачі ознайомлюються з принципами складання бізнес-плану, його структурою та особливостями оформлення. Підприємці на конкретних прикладах проводять всебічний аналіз свого бізнесу, його ризиків та перспектив для отримання максимального доходу. Протягом січня - березня 2019 року проведено 273 тренінги з основ бізнес-планування, які відвідали 3,2 тис. осіб.

Донецьким обласним центром зайнятості розроблено та активно використовується навчальний контент (відео-урок) щодо основ бізнес-планування, який містить поради зі складання універсального бізнес-плану та його основних розділів. Відео-урок розміщений на офіційному веб-сайті Донецької обласної служби зайнятості.


Залучення до організації підприємницької діяльності – одна з активних форм підтримки безробітних громадян, яка здійснюється державною службою зайнятості у разі відсутності на ринку праці підходящої роботи.


 Протягом звітного періоду 30 осіб зареєстрували власну справу за сприянням служби зайнятості, у тому числі 6 безробітних осіб з числа учасників АТО та 3 - внутрішньо переміщені особи. Сума фінансування за рахунок  коштів Фонду загально­обов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності становила 628,5 тис. грн.


З напрямку надання малих грантів проводилась робота по інформуванню безробітних, які виявляли намір започаткувати власну справу та бажання прийняти участь у актуальних грантових програмах міжнародних організацій: Чеської організації «Людина в біді» - «Проект багатоцільової допомоги в умовах надзвичайної ситуації та раннього відновлення вразливим верствам населення, які постраждали внаслідок конфлікту на сході України»; Данської Ради у справах біженців -  «Програма підвищення конкурентоспромож­ності на ринку праці ВПО та осіб, які постра­ждали від конфлікту в Україні», «Програма надання бізнес-грантів на початок нового та відновлення або розширення існуючого бізнесу», «Програма створення робочих місць для ВПО та осіб, які постраждали від конфлікту в Україні»; Міжнародної організації з міграції - програма «Зміцнення самозабезпечення переміщених осіб та громад, що постраждали від конфлікту в Україні».  Протягом січня – березня 2019 року проінформовано більше   6 тис. осіб, з яких 30 осіб виявили бажання прийняти участь та подали заявки.

Заходами Регіональної програми передбачено сприяння впровадженню сучасних методів менеджменту. Протягом І кварталу 2019 року залучено шість управлінців середньої та вищої ланки підприємств ІТ сфери та галузі АПК регіону до участі в Програмі Федерального міністерства економіки та енергетики Німеччини для менеджерів «Fit for Partnership with Germany» за новим форматом «Індустрія 4.0». Три з них пройшли відбір, а один з них на даний час вже проходить стажування в Німеччині.

Представниками Партнерської Платформи Донецької області прийнято участь у практичній конференції, що проходила 28-29 березня 2019 року, та під час якої обговорювалися у тому числі питання підсумків 2018 року, підвищення ефективності проекту та плани на наступні роки.

Проведення заходу «Дні проекту програми Fit for Partnership with Germany» заплановано на ІІІ квартал поточного року. Розпочато підготовчі роботи до проведення заходу та розробку концепції. Протягом І кварталу 2019 здійснювалося планування проведення заходу «Дні проекту програми Fit for Partnership with Germany» в рамках Міжнародного інвестиційного форуму.

З метою сприяння розвитку соціального підприємництва, у березні 2019 року на засіданні громадської ради при облдержадміністрації розглянуто питання «Про Програму «Соціальне замовлення» та вирішено створити робочу групу з метою забезпечення впровадження соціального замовлення у Донецькій області.

Презентація проекту USAID «Економічна підтримка Східної України» відбулась у м. Покровськ. Фахівці департаменту агропромислового комплексу та розвитку сільських територій облдержадміністрації, Головного управління Держпродспоживслужби в Донецькій області, представники громадських об’єднань бджолярів регіону взяли участь у засіданні «круглого столу»: «Взаємодія заради розвитку бджільництва Донецької області». Метою заходу була координація взаємодії бджолярів області з сільгосптоваровиробниками та спільна розробка заходів проекту USAID «Економічна підтримка Східної України», спрямовані на розвиток галузі бджільництва.

За спільної ініціативи Ганнівської сільської ради (Добропільський район) та міжнародної громадської організації «Прімавера» проведено семінар – «Формування ідей інтегрованих бізнес проектів сталого розвитку території громади» (за участю облдержадміністрації).  Мета семінару – залучення зацікавлених сторін та розвиток потужності Ганнівської громади для формування ідей та організації найбільш перспективних інтегрованих бізнес проектів розвитку території сільської ради, що спрямовані на вирішення соціально-економічних та екологічних проблем та відповідають загальним стратегічним напрямкам розвитку Добропільського району та прилеглих громад (кількість учасників 30 сільгосптоваровиробників).

Облдержадміністрацією впроваджуються заходи із налагодження ефективних комунікацій між бізнесом та закладами вищої освіти, у тому числі з питань підготовки кадрів сфери інформаційних технологій. Триває підготовка до проведення регіональної конференції ІТ-розробників, що стане відкритою  платформою для спілкування експертів, роботодавців, потенційних кадрів сфери ІТ, науковців та викладачів.


Протягом І кварталу 2019 року проводився збір науково-технічних (експериментальних) розробок вищих навчальних закладів, у тому числі молодих вчених. На даний час розробляється бланк анкети проектних ідей науково-технічних розробок для розширення кола респондентів.


Департаментом інвестиційно-інноваційного розвитку і зовнішніх відносин  впроваджуються заходи із налагодження ефективних комунікацій між бізнесом та науковими установами, у тому числі з питань впровадження інноваційних проектів. До реалізації задач зазначеного напряму активно долучаються представники ради молодих вчених при облдержадміністрації. Одночасно розпочато підготовку до проведення форуму «Наука. Бізнес. Інновації» (розробляється концепція) та наукової конференції молодих вчених. Проведення форуму «Наука. Бізнес. Інновації» заплановано на жовтень 2019 року.


Облдержадміністрацією розміщено тематичні публікації щодо можливості залучення молоді до існуючих проектів, а саме: Програма Європейського Союзу Еrasmus+ Молодь. Можлвості;  Всеукраїнські та міжнародні проекти національно-патріотичного виховання, в яких може прийняти участь молодь;  Форум «Бізнес-Молодь: ефект WOW від співпраці» ; проект «Посилення ролі молоді в управлінських процесах Донецького регіону»; Інформаційно-навчальна програма «Skills Lab 2.0: Власна справа».

Протягом звітного періоду облдержадміністрацією організовано проведення спільних семінарів, нарад з суб’єктами малого і середнього підприємництва щодо переваг екологізації підприємницької діяльності. 

У Слов’янську відбулось засідання басейнової ради Сіверського Дінця та нижнього Дону. У складі басейнової ради – представники різних організацій, які мають безпосереднє відношення до водогосподарського комплексу басейну Сіверського Дінця та нижнього Дону. Це представники промисловості, сільського господарства, житлово-комунального господарства, неурядових організації, науковці та ін. Члени басейнової ради рівною мірою представляють інтереси трьох областей басейну Сіверського Дінця – Донецької, Луганської та Харківської. Головним завданням басейнової ради на часі є спільна підготовка плану управління річковим басейном з метою досягнення «доброго» екологічного стану поверхневих вод.

З метою інформування  суб’єктів малого і середнього підприємництва про переваги впровадження моделей сталого споживання та виробництва, «зелених практик», включаючи впровадження систем екологічного менеджменту, екологічної сертифікації та екологічного маркування згідно з вимогами міжнародних стандартів серії ISO відповідну інформацію розміщено на сайті департаменту http://ecology.donoda.gov.ua, зокрема  про Всесвітній день води                         (22 березня), який покликаний привернути увагу громадськості до проблем охорони вод, раціонального використання водних ресурсів, замислитися над значенням води в житті кожної людини на Землі. Також розміщено інформацію про проведення 30 березня 2019 року «Години Землі» - щорічної міжнародної події, що започаткована WWF (World Wide Fund for Nature, Всесвітнім фондом природи). Щоб внести персональний внесок у справу збереження «здоров’я» земної кулі необхідно було з 20:30 до 21:30 вимкнути світло і електроприлади на 1 годину.


З метою забезпечення екологічних прав територіальної громади міста Маріупольською міською радою затверджено правила прийому стічних вод від підприємств, установ, організацій всіх форм власності та населення міста Маріуполь.

Протягом І кварталу 2019 року на офіційному веб-сайті облдержадміністрації у розділі «Інноваційна та науково-технічна діяльність» та на Facebook сторінці департаменту інвестиційно-інноваційного розвитку і зовнішніх відносин облдержадміністрації розміщувалася актуальна інформація про стан реалізації програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій «Горизонт 2020», одночасно продовжувалась робота з інформування та активізації суб’єктів господарювання до участі в програмі.           

Актуальні питання, в тому числі проблеми, з якими стикаються підприємці під час провадження підприємницької діяльності, обговорювались з представниками бізнес-спільноти, зокрема на засіданні Регіональної ради підприємців в Донецькій області (27.02.2019),  Комітету по малому та середньому бізнесу Донецької ТПП (15.02.2019), комітетів Донецької торгово-промислової палати по малому і середньому бізнесу:  з розвитку агропромислового комплексу та природокористування (22.03.2019), з розвитку жіночого підприємництва Донецької ТПП (05.03.2019).  


З метою вирішення проблемних питань на засідання ради та комітетів запрошуються представники регіональних та місцевих органів влади, органів місцевого самоврядування, сектору Державної  регуляторної служби України в Донецькій області.

В області працюють створені кластери:  «Кластер «Керамічний край», «Donbass Fashion Cluster», «Кластер харчової переробки». Створено Комітет з підприємництва в сфері туризму, курортно-рекреаційної, ресторанної та готельної діяльності Донецької  торгово-промислової палати. Заплановано створення туристичного кластеру. 

Протягом звітного періоду 2019 року у містах і районах області реалізовуються місцеві програми розвитку малого та середнього підприємництва на 2019-2020 роки.

Систематично проводяться засідання місцевих галузевих рад та координаційних рад з питань розвитку підприємництва. Протягом звітного періоду проведено 11 засідань.

Ведуться бази даних про наявність вільних виробничих та невиробничих приміщень та потужностей, що пропонуються для викупу або передачі в оренду суб’єктам підприємництва.

Станом на 01.04.2019 для потреб підприємницької діяльності передано в оренду 1300 вільних приміщень комунальної власності територіальних громад загальною площею  123,84 тис. кв. м.