портал в режимі тестування та наповнення
0-800-507-506, 0954633565
Гаряча лінія
 • A-
  A+
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів

Управління з питань звернень громадян та доступу до публічної інформації

Начальник управління з питань звернень громадян та доступу до публічної інформації

Контактна інформація

Адреса:

Тел.: +380 (6264) 2-04-64

Пошта: [email protected]

1. Управління з питань звернень громадян та доступу до публічної інформації апарату облдержадміністрації (далі — управління) утворюється розпорядженням голови облдержадміністрації згідно із Законом України «Про місцеві державні адміністрації», в своїй діяльності підпорядковується керівнику апарату облдержадміністрації, заступнику керівника апарату облдержадміністрації.

2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про місцеві державні адміністрації», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, розпорядженнями голови облдержадміністрації, цим Положенням, іншими нормативно-правовими актами.

До складу управління входять:

 • відділ організації розгляду, аналізу і контролю звернень громадян ;
 • відділ громадської приймальні та забезпечення доступу до публічної інформації;
 • відділ з питань взаємодії з державною установою "Урядовий контактний центр"

Основні завдання та напрямки роботи управління:

 • організовує та контролює роботу громадської приймальні щодо надання безоплатної первинної правової допомоги, проведення особистих, спільних прийомів громадян, телефонного зв’язку з населенням з питань, що належать до компетенції облдержадміністрації, роботи запитувачів із документами, що містять публічну інформацію (далі - Громадська приймальня облдержадміністрації);
 • забезпечує прийом громадян головою, першим заступником голови, заступниками голови облдержадміністрації, керівними працівниками структурних підрозділів облдержадміністрації та юридичного управління облдержадміністрації у відповідності із затвердженими графіками та порядком організації проведення особистих прийомів осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги, особистих, спільних, виїзних прийомів громадян та телефонного зв’язку з населенням; проводить періодичний моніторинг дотримання графіків проведення виїзних прийомів громадян за місцем їх мешкання головами райдержадміністрацій, керівниками військово-цивільних адміністрацій, міськими, сільськими, селищними головами, про що інформує голову облдержадміністрації;
 • забезпечує моніторинг дотримання графіків проведення особистих, спільних прийомів громадян, телефонного зв’язку з населенням з питань, що належать до компетенції облдержадміністрації та інформування голови облдержадміністрації;
 • забезпечує інформаційне супроводження веб-сторінок «Публічна інформація», «Звернення громадян» офіційного веб-сайту облдержадміністрації шляхом розміщення узагальнених матеріалів про
  організацію роботи із зверненнями громадян, доступу до публічної інформації, графіків прийомів, роз’яснень з найбільш актуальних питань;
 • розміщує та оновлює у подальшому набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, а також будь-які інші наявні дані, що відповідають визначенню публічної інформації у формі відкритих даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних в установленому порядку;
 • здійснює систематизацію та забезпечує ведення на офіційному веб-сайтІ облдержадміністрації єдиної системи обліку документів, що містять публічну інформацію та знаходяться у володінні облдержадміністрації;
 • забезпечує ведення на офіційному веб-сайті облдержадміністрації реєстрів наборів даних, запитів на інформацію, нормативно-правових актів облдержадміністрації та їх проектів;
 • розробляє форми звернень громадян та запитів на публічну інформацію, у тому числі електронні, приймає їх в усній, письмовій чи іншій формі (надіслані поштою, електронною поштою, за допомогою засобів телефонного зв’язку, передані особисто, через уповноважену особу, органи влади, засоби масової інформації, інші органи, установи, організації);
 • надає консультації під час оформлення звернень громадян та запитів на публічну інформацію, створює умови для їх подання;
 • здійснює централізований облік та реєстрацію оформлених відповідно до законодавства запитів на публічну інформацію, звернень громадян, а також заяв і скарг громадян, на які не поширюється дія Закону України «Про звернення громадян», та відповідей на них у відповідних електронних системах обліку та реєстрації;
 • класифікує звернення громадян згідно з вимогами Класифікатору звернень громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 858 (із змінами); організовує розгляд звернень громадян та запитів на публічну інформацію керівними працівниками облдержадміністрації;
 • надає можливість громадянам при розгляді заяв чи скарг знайомитись з матеріалами, створює безперешкодні умови запитувачам інформації робити виписки з документів чи з їх копій, фотографувати, копіювати, сканувати, записувати їх на будь-які носії інформації; забезпечує відстеження в межах міст обласного значення зауважень від громадян до опублікованих повідомлень суб’єктів господарювання про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, надісланих до облдержадміністрації та готує повідомлення про їх надходження;
 • формує справи за зверненнями громадян та запитами на публічну інформацію після закінчення їх розгляду та готує їх до спрямування в архів для подальшого зберігання;
 • здійснює контроль щодо задоволення запитів на інформацію та вирішення звернень громадян, дотримання термінів розгляду та надання відповідей;
 • готує і подає голові облдержадміністрації, його заступникам, керівнику апарату облдержадміністрації доповідні записки про факти порушень виконавської дисципліни щодо додержання термінів розгляду звернень громадян та надання публічної інформації структурними підрозділами облдержадміністрації, територіальними органами міністерств та інших центральних органів влади, райдержадміністраціями, військово-цивільними адміністраціями, виконавчими органами міських рад, рад об’єднаних територіальних громад; готує матеріали на розгляд комісії облдержадміністрації з питань розгляду звернень громадян, організовує та забезпечує проведення «Дня контролю» згідно з відповідними Порядками;
 • за дорученням голови облдержадміністрації та заступників голови облдержадміністрації здійснює комісійні обстеження на місці достовірності наданих структурними підрозділами облдержадміністрації, райдержадміністраціями, військово-цивільним адміністраціями, органами місцевого самоврядування інформацій щодо розгляду окремих звернень громадян, які перебували на контролі; координує цю роботу в структурних підрозділах облдержадміністрації, райдержадміністраціях, військово-цивільних адміністраціях, виконавчих органах міських рад та об’єднаних територіальних громад;
 • аналізує діяльність місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань звернень громадян та доступу до публічної інформації, виявляє факти порушень законодавства, що регулює ці питання, прояви необ’єктивності, тяганини та формалізму при їх розгляді, готує відповідні довідки та пропозиції голові облдержадміністрації та його заступникам з цих питань; опрацьовує одержані від структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, райдержадміністрацій, військово-цивільних адміністрацій, виконавчих органів міських рад, рад об’єднаних територіальних громад, підприємств, установ, організацій, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні обласної ради, оперативні, статистичні та інформаційні дані з питань, що відносяться до компетенції управління;
 • вивчає і узагальнює пропозиції, заяви, скарги, інформаційні запити, що надійшли до облдержадміністрації, складає інформаційно-аналітичні довідки; забезпечує складання статистичної звітності про стан організації роботи з розгляду звернень громадян та забезпечення доступу до публічної інформації; готує проекти розпоряджень голови облдержадміністрації, матеріали на засідання колегії облдержадміністрації, інформує про стан виконання прийнятих рішень з питань, що відносяться до компетенції управління; надає пропозиції щодо удосконалення чинного законодавства з питань звернень громадян та доступу до публічної інформації;
 • організовує та здійснює періодичний моніторинг рівня організації роботи із зверненнями громадян в структурних підрозділах облдержадміністрації, райдержадміністраціях, військово-цивільних адміністраціях; проводить моніторинг виконання виконавчими органами міських рад та рад об’єднаних територіальних громад делегованих повноважень органів виконавчої влади, в частині забезпечення вимог законодавства щодо розгляду звернень громадян, здійснення контролю за станом цієї роботи на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності; здійснює оцінювання стану виконання законодавства у сфері доступу до публічної інформації в структурних підрозділах облдержадміністрації, райдержадміністраціях, військово-цивільних адміністраціях, виконавчих органах міських рад та рад об’єднаних територіальних громад; проводить за окремими дорученнями керівництва облдержадміністрації перевірки стану роботи Із зверненнями громадян в структурних підрозділах облдержадміністрації, підприємствах, установах, організаціях;
 • вивчає практику роботи із зверненнями громадян та публічними запитами в райдержадміністраціях, військово-цивільних адміністраціях, виконавчих органах міських рад та рад об’єднаних територіальних громад, узагальнює і розповсюджує позитивний досвід, надає пропозиції щодо вдосконалення цієї роботи;
 • розробляє рекомендації щодо застосування законодавства з питань, що відносяться до компетенції управління, та надає з цих питань методичну і практичну допомогу посадовим особам облдержадміністрації та її структурним підрозділам, райдержадміністраціям, військово-цивільним адміністраціям, виконавчим органам міських рад та рад об’єднаних територіальних громад, підприємствам, установам і організаціям;
 • забезпечує проведення навчань, семінарів та практикумів щодо підвищення кваліфікації відповідальних осіб облдержадміністрації, її структурних підрозділів, райдержадміністрацій, військово-цивільних адміністрацій, виконавчих органів міських рад та рад об’єднаних територіальних громад з питань роботи із зверненнями громадян та забезпечення доступу до публічної інформації;
 • приймає до розгляду звернення з електронної бази даних звернень «Програмно-технічного комплексу Національної системи опрацювання звернень громадян до органів виконавчої влади» державної установи «Урядовий контактний центр», про що вносить до неї відповідну інформацію;
 • забезпечує попередній розгляд та оперативне реагування на звернення громадян, підприємств, установ та організацій, фізичних осіб-підприємців, органів місцевого самоврядування, що надходять до облдержадміністрації через урядову «гарячу лінію» та Урядовий портал; передає звернення, в яких порушені питання належать до повноважень облдержадміністрації на розгляд відповідним структурним підрозділам облдержадміністрації; у разі, коли питання, порушені у зверненнях, не належать до повноважень облдержадміністрації, переадресовує їх іншому органу, до повноважень якого належить вирішення порушених в ньому питань;
 • вносить інформацію про результати розгляду звернень до бази даних державної установи «Урядовий контактний центр» разом зі сканованою копією листа, яким поінформовано заявника; на прохання заявника надає йому відповідь засобами телекомунікації.