портал в режимі тестування та наповнення
0-800-507-506, 0954633565
Гаряча лінія
  • A-
    A+
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів

Аналітично-статистична інформація


Звіт про інноваційну діяльність регіону в 2017 році

Не зважаючи на триваючі бойові дії та повний розрив виробничих  ланцюгів з підприємствами на окупованій території Донецької області промисловістю продовжувалась інноваційна діяльність, у тому числі було впроваджено 69 нових технологічних процесів та 101 вид інноваційної продукції.

Протягом 2017 року інноваційну діяльність здійснювали 22 підприємства, що становить 11,5% до загальної кількості обстежених підприємств із середньою кількістю працівників 50 осіб і більше.

На інновації в 2017 році підприємствами було витрачено 725,3 млн.грн. (на 18,7% більше ніж у 2016 році), у тому числі на придбання машин, обладнання та програмного забезпечення – 477,3 млн.грн. (65,8% від загального обсягу інноваційних витрат), на внутрішні та зовнішні науково-дослідні розробки – 209,0 млн.грн., (28,8%), на придбання інших зовнішніх знань (придбання нових технологій) та інші інноваційні затрати – 39,0 млн.грн. (5,4%).

Основним джерелом фінансування інноваційних витрат залишаються власні кошти підприємств – 724,7 млн.грн., що складає 99,9% загального обсягу фінансування інновацій.

Кількість промислових підприємств, що впроваджували інновації у 2017 році склала 22 одинці, що дорівнює показнику 2016 року, у тому числі кількість підприємств, які впроваджували інноваційні процеси збільшилась на 4 одиниці, кількість маловідходних, ресурсозберігаючих підприємств збільшилась на 4 одиниці. За 2017 рік на промислових підприємствах було впроваджено у виробництво 101 найменування інноваційних видів продукції.

Кількість працівників за рівнем освіти, задіяних під час виконання наукових досліджень і розробок у Донецькій області за 2017 рік склала: 26 докторів наук, 42 кандидати наук, 170 дослідників. Варто відзначити зростання на 21 особу кількості науковців у порівнянні з показником 2016 року.  Донецька область займає 7 місце серед областей України по кількості закладів вищої освіти, які мають аспірантуру і докторантуру, 15 місце по кількості випущених аспірантів за 2017 рік.

На виконання наукових досліджень і розробок в 2017 році спрямовано 13,24  млн.грн., формування яких відбувалося:

  • за рахунок державного бюджету – 55,05%;
  • за рахунок власних коштів – 24,09%;
  • за рахунок коштів підприємств, організацій та установ – 20,86%.

Відділ інноваційного розвитку і маркетингу територій

департаменту інвестиційно-інноваційного

розвитку і зовнішніх відносин облдержадміністрації

Інноваційна активність в регіоні

У зв’язку з окупацією основної промислової території Донецької області та необхідністю термінової стихійної евакуації було втрачено переважну більшість наукової матеріально-технічної бази, а також значні наукові кадри. Зважаючи на те, що більшість наукових установ є матеріалоємними, а в Державному бюджеті України спостерігається збереження тенденції до фінансування науки за «залишковим» принципом, можливість найскорішого відновлення основних фондів наукових інститутів, а відповідно, збереження кадрового потенціалу, кожного місяця втрачається

Але, незважаючи на тимчасове (з 2013 по 2016 роки) призупинення інтенсифікації інноваційного розвитку області через необхідність вирішення невідкладних соціальних проблем, промисловими підприємствами Донецької області, що здійснюють діяльність на території підконтрольній Уряду України, продовжено та відновлено інноваційні процеси.

Так, у 2016 році в Донецькій області інноваційну діяльність здійснювали  26 підприємств, що становило 13,8%, до загальної кількості промислових підприємств із середньою кількістю працівників 50 осіб і більше.

На інновації в 2016 році підприємства витратили 610,9 млн.грн, у т.ч. на придбання машин, обладнання та програмного забезпечення – 209,5 млн.грн (34,3 відс. загального обсягу інноваційних витрат), на внутрішні та зовнішні науково-дослідні розробки – 150,8 млн.грн. (24,7%),  на придбання інших зовнішніх знань (придбання нових технологій) – 250,6 (41,0%) млн. грн.

Основним джерелом фінансування інноваційних витрат залишалися власні кошти підприємств – 609,4 млн. грн. (99,7%). Кошти вітчизняних та іноземних інвесторів в інноваційну діяльність Донецької області не спрямовувалися з 2013  року.

У 2016 році інновації впроваджували 84,6% підприємств, які займалися інноваційною діяльністю, з них інноваційні види продукції впроваджували 59,1%, нові технологічні процеси – 68,2%.

У 2016 році 12 підприємств (46,2% підприємств, що здійснювали інноваційну діяльність) реалізували інноваційну продукцію, серед яких 4 – продукцію, яка була новою для ринку.

У 2016 році кількість впроваджених інноваційних видів продукції на промислових підприємствах склало 153 найменувань, в т.ч. нових для ринку – 11,1% від загальної кількості впроваджених інноваційних видів продукції в регіоні.

На виконання наукових досліджень і розробок в 2016 році спрямовано 18,9  млн.грн., з яких. за рахунок державного бюджету – 19,5%; за рахунок власних коштів – 67,3%, решта 13,2 відс. за рахунок коштів підприємств, організацій та установ.

У регіоні валові витрати на виконання наукових досліджень і розробок у 2016 році склали 19,7 млн.грн., що становило 0,16 % від загальних валових витрат в Україні.

Так, потенціал інноваційної діяльності в регіоні на даний час ослаблено, але його відновлення та активне використання спроможне відновити промислове виробництво на новій технологічній основі. При цьому слід мати на увазі таке методологічне положення, вироблене світовою практикою:

кожний відсоток вкладення ВВП в інвестиції дає зростання ВВП на 0,3%. Тому на рівні держави інвестиції мають бути на рівні 15-20% ВВП, а на рівні підприємств – не менше 20% його доходу.

Відділ інноваційної політики департаменту

 інвестиційно-інноваційного розвитку і 

зовнішніх відносин облдержадміністрації


Завантажити [30.77 KB]