портал в режимі тестування та наповнення
0-800-507-506, 0954633565
Гаряча лінія
  • A-
    A+
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів

Інформація про здійснення регуляторної діяльності

Донецькою обласною державною адміністрацією відповідно до принципів державної регуляторної політики, визначених статтею 4 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі – Закон), здійснюється активна робота, спрямована на:

безумовне дотримання вимог чинного законодавства, пов’язаного з підготовкою, прийняттям, відстеженням результативності регуляторних актів;

встановлення єдиного системного підходу до впровадження регуляторної діяльності;

підвищення якості підготовки аналізів регуляторного впливу та звітів з відстеження результативності регуляторних актів;

забезпечення інформаційної відкритості з питань державної регуляторної політики;

залучення громадськості до обговорення проєктів регуляторних актів, забезпечення гласності, відкритості та прозорості регуляторної діяльності.

З метою підвищення ефективності роботи облдержадміністрації із забезпечення державної регуляторної політики діє розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 22 травня 2015 року № 213 «Про порядок прийняття, відстеження та перегляду регуляторних актів Донецькою облдержадміністрацією».

Станом на 01 січня 2022 року загальна кількість діючих регуляторних актів складає 5, а саме:

розпорядження голови облдержадміністрації від 25 вересня 1998 року № 590 «Про регулювання тарифів на окремі види послуг», зареєстроване в Донецькому обласному управлінні юстиції 02 жовтня 1998 року за № 78/387;

розпорядження голови облдержадміністрації від 09 квітня 1999 року № 195 «Про порядок формування роздрібних цін на вугілля та вугільні брикети, які реалізуються населенню та внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 25.09.98 № 590», зареєстроване в Донецькому обласному управлінні юстиції 20 квітня 1999 року за № 43/359;

розпорядження голови облдержадміністрації від 15 листопада 2006 року № 550 «Про регулювання цін на дрова паливні, що відпускаються населенню для побутових потреб», зареєстроване в Донецькому обласному управлінні юстиції 28 листопада 2006 року за № 106/1434;

розпорядження голови облдержадміністрації від 28 квітня 2009 року № 190 «Про затвердження Умов проведення конкурсу щодо визначення підприємства (організації) для здійснення функції робочого органу», зареєстроване в Головному управлінні юстиції у Донецькій області 08 травня 2009 року за № 41/1675;

розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 03 листопада 2016 року № 953 «Про Порядок проведення конкурсу на право оренди та Методику розрахунку орендної плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебуває в управлінні обласної ради», зареєстроване в Головному управлінні юстиції у Донецькій області 12 грудня 2016 року за № 128/2196.

Відповідно до статті 10 Закону, Методики відстеження результативності регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308 (із змінами), протягом I півріччя 2021 року проведено 3 періодичних відстеження результативності регуляторних актів для оцінки стану впровадження та досягнення цілей, задекларованих при їх прийнятті. Звіти про відстеження результативності регуляторних актів на виконання статті 26 Закону наступного робочого дня з дня їх оприлюднення направлено до ДРС.

Крім того, у звітному періоді згідно із статтею 11 Закону робочою групою з питань перегляду розпоряджень голови облдержадміністрації, що є регуляторними актами, утвореною розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 25 серпня 2021 року № 876/5-21 на виконання пункту 3 протокольного рішення № 1 засідання міжрегіональної робочої групи при Державній регуляторній службі України з питань здійснення державної регуляторної політики та проведення дерегуляції у сфері господарської діяльності на регіональному та місцевому рівнях від 08 липня 2021 року, забезпечено перегляд всіх діючих регуляторних актів, за якими прийняті рішення про відповідність принципам державної регуляторної політики та залишення регуляторних актів без змін або визнання такими, що втратили чинність, та прийняття нових актів із дотриманням вимог законодавства щодо змісту та процедури їх прийняття.

Планом діяльності облдержадміністрації з підготовки проєктів регуляторних актів на 2021 рік (із змінами) передбачалась розробка 2 регуляторних актів. На виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2021 року № 890 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань прикордонного режиму» наразі здійснюється доопрацювання проєкту розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації «Про затвердження Інструкції про порядок обліку та випуску маломірних суден, інших плавзасобів у територіальне море та внутрішні води в межах Донецької області, де встановлено контрольований прикордонний район». Одночасно триває процедура погодження із заінтересованими органами проєкту розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації «Про встановлення Правил користування водними об’єктами для плавання на маломірних (малих) суднах у Донецькій області».

На виконання статей 7, 13 Закону та з метою реалізації принципу послідовності й передбачуваності державної регуляторної політики, на підставі пропозицій розробників проєктів регуляторних актів 10 грудня 2021 року облдержадміністрацією затверджено та 13 грудня 2021 року на офіційній сторінці облдержадміністрації в мережі Інтернет розміщено План діяльності облдержадміністрації з підготовки проєктів регуляторних актів на 2022 рік.

Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних» (із змінами), розпоряджень голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 22 серпня 2019 року № 909/5-19 «Про затвердження Переліків наборів даних, які підлягають оприлюдненню облдержадміністрацією, обласною військово-цивільною адміністрацією у формі відкритих даних, та документів, що підлягають оприлюдненню на офіційному вебсайті облдержадміністрації» (із змінами), 13 травня 2020 року № 484/5-20 «Про веб-портал відкритих даних Донецької обласної державної адміністрації та оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних», з метою забезпечення прозорості та відкритості діяльності облдержадміністрації 15 грудня 2021 року оприлюднено набір даних «План діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів із зазначенням видів і назв проєктів, цілей їх прийняття, строків підготовки проєктів, найменування органів та підрозділів, відповідальних за розроблення проєктів регуляторних актів, дату їх внесення на розгляд регуляторного органу та посилання на місце оприлюднення Донецькою облдержадміністрацією на 2022 рік».

З метою недопущення порушення іншими розробниками регуляторних актів (райдержадміністраціями, військово-цивільними адміністраціями та органами місцевого самоврядування) вимог Закону облдержадміністрацією проводилась роз’яснювальна робота щодо підготовки, прийняття, відстеження результативності та перегляду регуляторних актів, оприлюднення інформації про здійснення регуляторної діяльності. Також налагоджено взаємодію та співпрацю зі Східним відділом ДРС.

У II півріччі 2021 року забезпечено участь представника від облдержадміністрації в роботі міжрегіональної робочої групи при Державній регуляторній службі України з питань здійснення державної регуляторної політики та проведення дерегуляції у сфері господарської діяльності на регіональному та місцевому рівнях (далі – міжрегіональна робоча група). На виконання протокольних рішень засідань міжрегіональної робочої групи опрацьовано та надано ДРС узагальнену інформацію щодо наявності в органах місцевого самоврядування постійних комісій або покладання цих повноважень на одну з існуючих постійних комісій відповідної ради органу місцевого самоврядування, відповідального структурного підрозділу (посадової особи) для реалізації питань державної регуляторної політики у місцевих органах виконавчої влади та у виконавчих органах місцевого самоврядування, перегляду регуляторних актів на території Донецької області, виконання пропозицій уповноваженого органу щодо усунення, виявлених порушень вимог регуляторного законодавства, а також розміщено на офіційному вебсайті облдержадміністрації перелік регуляторних актів, які діють на території Донецької області, з періодичним оновленням зазначених даних.

Таким чином, протягом 2021 року облдержадміністрація забезпечила системність регуляторних актів, здійснила заходи, спрямовані на оцінку стану впровадження регуляторних актів та досягнення цілей, задекларованих при їх прийнятті, організувала в Донецькій області роботу з дерегуляції у сфері господарської діяльності та перегляду існуючих регуляторних актів на регіональному та місцевому рівнях, забезпечила планування діяльності щодо підготовки проєктів регуляторних актів на наступний період.

Дотримання принципів державної регуляторної політики знаходиться на постійному контролі облдержадміністрації.