портал в режимі тестування та наповнення
0 800 507 506
Гаряча лінія
  • A-
    A+
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів

Енергосервіс (ЕСКО)

Запровадження енергосервісу в бюджетній сфері

Значний резерв підвищення енергоефективності Донецької області полягає саме у скороченні обсягів споживання енергії бюджетною сферою. Нажаль, ефективність споживання паливно-енергетичних ресурсів установами бюджетної сфери України залишається досить низькою та не відповідає європейським стандартам.

У зв’язку з цим, в Україні запроваджується новий механізм енергомодернізації будівель бюджетних установ – механізм енергосервісу (ЕСКО).

 Саме у скороченні споживання енергії бюджетною сферою знаходиться значний резерв підвищення енергоефективності країни в цілому.

Відповідно до Національного плану дій з енергоефективності на період до 2020 року, який схвалений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1228-р, Україною взято зобов’язання щодо досягнення національної мети енергозбереження у 2020 році, що становить 9 відс., або 6,5 млн. тонн нафтового еквіваленту.

З цією метою Верховною Радою України прийнято:

Закон України «Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації» від 09 квітня 2015 року № 327- VIII.

Закон України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації» від 09 квітня 2015 року № 328- VIII.

На їх виконання Урядом затверджено примірний енергосервісний договір – постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Примірного енергосервісного договору» від 21 жовтня 2015 року № 845.

Крім цього, з метою виконання норм законів Міністерством фінансів України прийнято наказ від 06 листопада 2015 року № 966 «Про внесення зміни до економічної класифікації видатків бюджету» відповідно до якого доповнено економічну класифікацію видатків бюджету позицією 2276 «Оплата енергосервісу», (наказ Мінфіну від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію»), що дозволить бюджетним установам формувати видатки із врахуванням втрат за укладеними «енергосервісними договорами».

Концепція енергосервісу полягає в тому, що енергоефективні заходи в будівлях бюджетних установ впроваджуються інвесторами - енергосервісними компаніями (ЕСКО). При цьому, ЕСКО, вкладаючи власні кошти, несе фінансові ризики, бере повну відповідальність за якість робіт та зацікавлена в максимальній економії витрат на оплату комунальних послуг.

Оплата енергосервісу здійснюється замовником виключно за рахунок економії енергоресурсів, досягнутої в результаті здійснення такими компаніями енергоефективних заходів. Зазначений механізм дозволить без додаткових витрат з бюджету зменшити споживання енергоресурсів бюджетними установами, створить ринок енергосервісу та тисячі робочих місць.