портал в режимі тестування та наповнення
0-800-507-506, 0954633565
Гаряча лінія
  • A-
    A+
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів

Управління кадрового забезпечення та з питань нагород

Начальник управління кадрового забезпечення та з питань нагород

Контактна інформація

Адреса:

Тел.: +380 (6264) 2-04-58

Управління кадрового забезпечення та з питань нагород облдержадміністрації є структурним підрозділом у складі апарату облдержадміністрації, що утворюється розпорядженням голови облдержадміністрації згідно із Законом України «Про місцеві державні адміністрації» та відповідно до Типового положення про кадрову службу органу виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.08.96 №912.

Управління підпорядковується голові облдержадміністрації та заступнику голови – керівнику апарату облдержадміністрації. У своїй діяльності управління керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови облдержадміністрації, наказами  заступника голови – керівника апарату облдержадміністрації, ДСТУ ISO 9001-2001 «Система управління якістю. Вимоги», Положенням про управління та іншими нормативними актами. У питаннях організації і застосування методики проведення кадрової роботи та державної служби відділ керується Типовим положенням про кадрову службу органу виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.08.96 №912 також відповідними рекомендаціями Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, Головного управління державної служби України, Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства юстиції України та Пенсійного фонду України.

Основні завдання управління

  • Реалізація державної політики у сфері державної служби та з питань кадрової роботи.
  • Здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту.
  • Задоволення потреби в кваліфікованих кадрах та їх ефективне використання.
  • Прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до службової кар’єри, забезпечення їх безперервного навчання.
  • Документальне оформлення проходження державної служби та трудових відносин.

Функції управління

Забезпечує реалізацію державної політики з питань кадрової роботи та державної служби в апараті облдержадміністрації.

Готує методичні матеріали з питань кадрової роботи та державної служби.

Разом з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації визначає щорічну та перспективну потребу в кадрах, формує замовлення на підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації державних службовців та керівників підпорядкованих установ, забезпечує укладання відповідних угод із закладами освіти.

Проводить роботу з резервом кадрів працівників апарату облдержадміністрації, осіб, які претендують на посади голови та заступників голови облдержадміністрації, керівників та заступників керівників структурних підрозділів облдержадміністрації.

Здійснює контроль за виконанням особистих річних планів осіб, зарахованих до кадрового резерву на посади керівників структурних підрозділів облдержадміністрації, керівних працівників райдержадміністрацій.

Вносить рекомендації керівництву облдержадміністрації про зарахування до кадрового резерву державних службовців при плануванні періодичного переміщення по службі (ротації).

Здійснює організаційно-методичне керівництво обласним Центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій.

Контролює добір і розстановку кадрів в апараті облдержадміністрації, структурних підрозділах облдержадміністрації, райдержадміністраціях та в підпорядкованих установах.

Приймає від претендентів на посади державних службовців відповідні документи та подає їх на розгляд конкурсної комісії, здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору.

Розглядає та вносить керівництву облдержадміністрації пропозиції щодо проведення стажування кадрів.

Готує матеріали про призначення на посади та звільнення з посад працівників апарату облдержадміністрації, керівників та заступників керівників структурних підрозділів облдержадміністрації, голів, заступників голів, керівників апаратів та структурних підрозділів райдержадміністрацій та керівників підпорядкованих установ.

Готує матеріали про погодження з центральними органами виконавчої влади кандидатур, які претендують на призначення на керівні посади або потребують звільнення з керівних посад в облдержадміністрації та її структурних підрозділах.

Готує матеріали на засідання комісії з вирішення питань щодо обчислення стажу державної служби для виплати щомісячної надбавки за вислугу років працівникам апарату облдержадміністрації.

Оформляє документи про прийняття Присяги та присвоєння рангів державним службовцям, вносить про це записи до трудових книжок.

Обчислює стаж роботи та державної служби.

Готує документи та матеріали щодо продовження терміну перебування на державній службі та призначення пенсій працівникам.

Здійснює організаційне забезпечення і приймає участь у роботі атестаційної комісії та проведенні щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них завдань і обов'язків, а також контролює проведення цієї роботи у структурних підрозділах облдержадміністрації, райдержадміністраціях та підпорядкованих установах.

Забезпечує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів.

Здійснює організаційні заходи щодо своєчасного щорічного подання державними службовцями відомостей про доходи, зобов’язання фінансового характеру та належне їм майно, в тому числі і за кордоном, щодо себе і членів своєї сім'ї (декларування доходів).

Розглядає пропозиції, заяви, скарги громадян, надає роз'яснення, веде прийом громадян з питань, що належать до компетенції кадрової служби.

Проводить іншу роботу, пов'язану із застосуванням законодавства про працю та державну службу.

Протоколи засідання комісії з питань нагород при облдержадміністрації, обласній військово-цивільній адміністрації

2022 рік