портал в режимі тестування та наповнення
0-800-507-506, 0954633565
Гаряча лінія
  • A-
    A+
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів

Управління фінансового забезпечення

В.о. начальника управління фінансового забезпечення

Контактна інформація

Адреса:

Тел.: +380 (626) 42-04-65

Пошта: [email protected]

Управління фінансового забезпечення апарату облдержадміністрації є структурним підрозділом апарату облдержадміністрації, який утворюється розпорядженням голови облдержадміністрації відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 січня  2011 року № 59 (із змінами), Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 року № 887 (із змінами).

У своїй діяльності управління керується Конституцією України та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства фінансів України, Державної казначейської служби України, розпорядженнями голови облдержадміністрації, наказами керівника апарату облдержадміністрації та іншими нормативно-правовими актами, що регламентують бюджетні відносини і фінансово-господарську діяльність бюджетної установи.

Основними завданнями управління є:

ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності апарату облдержадміністрації та складення звітності;

відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами;

забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов'язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності;

забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;

запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів;

складення квартальної, річної зведеної звітності за КВК 775 «Донецька обласна державна адміністрація», подання її до органів Казначейства, Рахункової палати України, Міністерства фінансів України;

складення паспортів бюджетних програм, бюджетних запитів, подання інформації та звітів щодо виконання програм за кожним напрямом використання у випадках визначення облдержадміністрації головним розпорядником коштів за програмами державного та обласного бюджетів;

у випадках визначення облдержадміністрації розпорядником коштів за окремими програмами державного бюджету (використання коштів Резервного фонду державного бюджету, проведення виборів Президента України, проведення виборів народних депутатів України та інше):

  • формування та подання на затвердження відповідним профільним міністерствам України зведених кошторисів, зведених помісячних планів асигнувань та довідок змін до них;
  • підготовка для райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських рад (міст обласного значення) та одержувачів бюджетних коштів лімітних довідок, довідок про зміни до кошторисів і планів асигнувань за відповідними державними програмами;
  • звіряння, формування і подання керівництву облдержадміністрації на затвердження кошторисів, планів асигнувань, планів використання одержувачів бюджетних коштів за державними програмами;
  • інформування відповідних профільних міністерств про виконання державних програм;

здійснення контролю за ефективним і цільовим використанням коштів державного бюджету, передбачених на утримання апарату облдержадміністрації.