портал в режимі тестування та наповнення
0 800 507 506
Гаряча лінія
 • A-
  A+
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів

Юридичне управління

Начальник юридичного управління

Контактна інформація

Адреса:

Тел.: +38 (0626) 42-04-56

Пошта: [email protected]

Прийом громадян

Щопонеділка 11:00-13:00

Юридичне управління апарату облдержадміністрації утворюється розпорядженням голови облдержадміністрації відповідно до Закону України “Про місцеві державні адміністрації” та підпорядковується голові облдержадміністрації з питань правового забезпечення діяльності облдержадміністрації, а з питань організації роботи апарату облдержадміністрації - керівнику апарату облдержадміністрації.

Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, Загальним положенням про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, затвердженим  постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 року № 1040, Положенням про юридичне управління апарату облдержадміністрації, затвердженим розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 26 червня 2019 року № 647/5-19.

З питань організації та проведення правової роботи управління керується актами Міністерства юстиції України.

До складу управління входять:

 • відділ з питань правової експертизи та здійснення державної реєстрації нормативних актів;
 • відділ надання правової допомоги;
 • сектор з питань представлення інтересів облдержадміністрації у судових органах .

Основні завдання управління

Управління відповідно до покладених на нього завдань:

 • організовує та бере участь у забезпеченні реалізації державної правової політики у відповідній сфері, правильного застосування законодавства в облдержадміністрації;
 • розробляє та бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції облдержадміністрації;
 • перевіряє на відповідність вимогам законодавства і міжнародним договорам України проекти розпоряджень голови облдержадміністрації, рішень колегії облдержадміністрації, наказів керівника апарату облдержадміністрації, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади;
 • проводить юридичну експертизу проектів розпоряджень голови облдержадміністрації, які мають характер нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами облдержадміністрації, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, за результатами якої готує висновки за формою, що затверджується Міністерством юстиції України, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади;
 • переглядає разом із структурними підрозділами облдержадміністрації нормативно-правові акти та інші документи з питань, що належать до його повноважень, з метою приведення їх у відповідність до вимог чинного законодавства;
 • інформує голову облдержадміністрації, його заступників, згідно із розподілом обов’язків, про необхідність вжиття заходів для внесення змін до нормативно-правових актів та інших документів, визнання їх такими, що втратили чинність, або скасування;
 • вносить голові облдержадміністрації пропозиції щодо подання розпоряджень голови облдержадміністрації на державну реєстрацію в порядку, визначеному Міністерством юстиції України;
 • разом із заінтересованими структурними підрозділами облдержадміністрації узагальнює практику застосування законодавства у відповідній сфері, готує пропозиції щодо його вдосконалення, подає їх на розгляд голові облдержадміністрації для вирішення питань щодо підготовки проектів нормативно-правових актів та інших документів, внесення їх в установленому порядку до державного органу, уповноваженого приймати такі акти;
 • за дорученням керівництва облдержадміністрації розглядає проекти законодавчих та нормативно-правових актів та інших документів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції облдержадміністрації, та готує пропозиції до них;
 • здійснює в межах компетенції заходи щодо адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу;
 • бере участь у роботі, пов'язаній з укладанням договорів (угод, меморандумів), у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов'язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів облдержадміністрації, а також погоджує (візує) проекти договорів, за наявності погодження (візи) керівників заінтересованих структурних підрозділів облдержадміністрації;
 • організовує претензійну та позовну роботу в апараті облдержадміністрації, здійснює контроль за її проведенням;
 • проводить разом із заінтересованими структурними підрозділами облдержадміністрації аналіз результатів господарської діяльності облдержадміністрації, вивчає умови і причини виникнення непродуктивних витрат, порушення договірних зобов'язань, а також стан дебіторської та кредиторської заборгованості;
 • забезпечує в установленому порядку за дорученням керівництва облдержадміністрації представлення інтересів облдержадміністрації в судах та інших органах;
 • надає правову допомогу структурним підрозділам облдержадміністрації, в яких відсутні юридичні служби;
 • розглядає за дорученням керівництва облдержадміністрації заяви та скарги громадян з питань, які носять правовий характер; забезпечує правове супроводження особистого прийому громадян керівними працівниками облдержадміністрації, під час проведення ними «гарячих» телефонних ліній;
 • подає для оприлюднення на офіційному веб-сайті облдержадміністрації розпорядження голови облдержадміністрації, які зачіпають права, свободи та законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер та зареєстровані в Головному територіальному управлінні юстиції у Донецькій області;
 • організовує та приймає участь у наданні облдержадміністрацією, в межах повноважень, первинної безоплатної правової допомоги;
 • управління виконує інші функції за дорученнями керівництва облдержадміністрації.