портал в режимі тестування та наповнення
0-800-507-506, 0954633565
Гаряча лінія
  • A-
    A+
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів

Рішення про необхідність здійснення стратегічної екологічної оцінки незначних змін до Регіональної програми «Тепло Донеччини» на 2018-2025 роки

Опубліковано 21 серпня 2023 року, 09:41 , Департамент житлово-комунального господарства Донецької облдержадміністрації

РІШЕННЯ про необхідність здійснення стратегічної екологічної оцінки незначних змін до Регіональної програми «Тепло Донеччини» на 2018-2025 роки, затвердженої розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 07 травня 2018 року № 576/5-18, щодо якої раніше здійснювалася стратегічна екологічна оцінка

№ з/п

Критерій

так/ні

Обґрунтування

1

Виконання змін передбачатиме реалізацію нової (додаткової) діяльності, не передбаченої у документі державного планування, щодо якої законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля.

ні

Виконання змін не передбачатиме реалізацію діяльності, не передбаченої у документі державного планування, щодо якої законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля. Дані заходи є перехідними, та вже були оцінені під час проходження стратегічної екологічної оцінки Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2021 рік. Крім того, знаходяться вже на завершальних етапах будівельних робіт та не потребують коригування ПКД стосовно технологічної частини, та під час реалізації не призведуть до збільшення утворюваних та утворення нових видів небезпечних відходів, збільшення та/або появи нових викидів в атмосферне повітря та скидів забруднюючих речовин у водні об’єкти, шумового, вібраційного, світлового, теплового та радіаційного забруднення, а також випромінення у порівняні до попередніх періодів реалізації.

2

Виконання змін передбачатиме зміни у реалізації визначеної у документі державного планування діяльності, щодо якої законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля: характеристики та розміру (масштабів) здійснення діяльності;
місця провадження (розташування);
умов здійснення діяльності;
виділених природних та/або матеріальних ресурсів.

ні

Виконання змін не передбачатиме зміни у реалізації визначеної у документі державного планування діяльності, щодо якої законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля: характеристики та розміру (масштабів) здійснення діяльності;
місця провадження (розташування);
умов здійснення діяльності;
виділених природних та/або матеріальних ресурсів.

3

Виконання змін передбачатиме зміну у реалізації визначеної у документі державного планування діяльності, яка не підлягала оцінці впливу на довкілля та яка внаслідок таких змін вимагатиме здійснення оцінки впливу на довкілля.

ні

Виконання змін не передбачатиме зміну у реалізації визначеної у документі державного планування діяльності, яка не підлягала оцінці впливу на довкілля та яка внаслідок таких змін вимагатиме здійснення оцінки впливу на довкілля.

4

Зміни вимагають оцінки, зважаючи на ймовірні наслідки для територій з природоохоронним статусом: територій та об'єктів природно-заповідного фонду; екологічної мережі, Смарагдової мережі.

ні

Виконання змін не передбачає ймовірні наслідки для територій з природоохоронним статусом: територій та об'єктів природно-заповідного фонду; екологічної мережі, Смарагдової мережі.

5

Зміни впливають на інші пов'язані документи державного планування, які приймаються на виконання документа державного планування, до якого вносяться зміни (зміна), з урахуванням критеріїв, визначених у пункті 7.

ні

Зміни не впливають на інші пов'язані документи державного планування, які приймаються на виконання документа державного планування, до якого вносяться зміни (зміна), з урахуванням критеріїв, визначених у пункті 7.

6

Виконання зміни до документа державного планування може погіршити наявні екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров'я населення, які стосуються документа державного планування.

ні

Виконання змін до документа державного планування не погіршить наявні екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров'я населення, які стосуються документа державного планування.

7

Виконання змін ймовірно матиме значні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров'я населення з урахуванням: ймовірності, тривалості, частоти та зворотності наслідків; кумулятивного характеру наслідків; транскордонного характеру наслідків; ризиків для здоров'я людей та довкілля (наприклад, викликаних аваріями); розмірів та просторового поширення наслідків (географічна територія та чисельність населення, які ймовірно зазнають впливу); наслідків для територій або ландшафтів, які мають охоронний статус на національному або міжнародному рівні.

ні

Виконання змін не матиме значні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров'я населення з урахуванням:
ймовірності, тривалості, частоти та зворотності наслідків; кумулятивного характеру наслідків; транскордонного характеру наслідків; ризиків для здоров'я людей та довкілля (наприклад, викликаних аваріями); розмірів та просторового поширення наслідків (географічна територія та чисельність населення, які ймовірно зазнають впливу);наслідків для територій або ландшафтів, які мають охоронний статус на національному або міжнародному рівні.

8

Зміни вимагатимуть перегляду або внесення змін до заходів, які передбачалося вжити для запобігання, зменшення та пом'якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

ні

Зміни не вимагатимуть перегляду або внесення змін до заходів, які передбачалося вжити для запобігання, зменшення та пом'якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

9

Зміни вимагатимуть перегляду або внесення змін до заходів, передбачених для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров'я населення

ні

Зміни не вимагатимуть перегляду або внесення змін до заходів, передбачених для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров'я населення

У період з 11 серпня 2023 року до 20 серпня 2023 року (включно) зауважень і пропозицій до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки до змін до Регіональної програми «Тепло Донеччини» на 2018-2025 роки до департаменту житлово-комунального господарства Донецької облдержадміністрації не надходило.

Враховуючи рекомендації департаменту екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації (лист від 16 серпня 2023 року № 10-15/1601/90-23) та департаменту охорони здоров’я Донецької облдержадміністрації (лист від 14 серпня 2023 року № 01-17/2338/0/71-23) не здійснювати стратегічну екологічну оцінку незначних змін до Регіональної програми «Тепло Донеччини» на 2018-2025 роки, затвердженої розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 07 травня 2018 року № 576/5-18, щодо якої раніше здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, а також, що внесені зміни та очікуваний вплив на компоненти навколишнього середовища незначні і проведення стратегічної екологічної оцінки цих змін не є обов’язковим, прийнято рішення не здійснювати стратегічну екологічну оцінку змін до Регіональної програми «Тепло Донеччини» на 2018-2025 роки, щодо якої раніше здійснювалася стратегічна екологічна оцінка.


В.о. директора департаменту Ольга СОЛОВЕЙ