портал в режимі тестування та наповнення
0-800-507-506
Гаряча лінія
  • A-
    A+
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів

Торгівля товарами. 2016 рік

Незважаючи на певні труднощі, сукупний вітчизняний експорт товарів у Донецькій області протягом 2016 року продовжує займати лідируючі позиції. Так, за даними Державного комітету статистики України, за 2016 рік питома вага області у загальному обсязі експорту товарів становила 9,4%.

Імпортні надходження в регіон становили 2,8% загальноукраїнського імпорту.

Зовнішньоторговельний оборот товарів Донецької області протягом 2016 року склав 4538,6 млн дол. США (зменшився порівняно з відповідним періодом минулого року на 7,4%) і мав позитивне сальдо 2318,357 млн дол. США, у т.ч. експорт – 3428,479 млн дол. США (зменшився на 7,3%, або на 268,813 млн дол. США), імпорт – 1110,122 млн дол. США (зменшився на 7,7%, або на 92,447 млн дол. США). Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 3,09 (у 2015 р. – 3,07).

Зовнішньоторговельний оборот товарів Донецької області (млн дол. США)

 
2015
2016
2016 у % до 2015
Зовнішньоторговельний оборот
4899,9
4538,6
92,63%
Експорт
3697,292
3428,479
92,73%
Імпорт
1202,569
1110,122
92,31 %
Сальдо
+2494,723
+2318,357
92,93%

Протягом 2016 року суб’єкти господарювання області здійснювали зовнішньоекономічні операції з партнерами з 114 країн світу, при цьому продукція підприємств і організацій області експортувалася до 91 країн світу, імпортувалися товари з 74 країн.

Найбільші обсяги зовнішньоторговельного обороту товарів припадали на країни ЄС (41,31% від зовнішньоторговельного обороту товарів, 1874,921 млн дол. США), СНД (26,14%, 1186,738 млн дол. США), Азії (15,82%, 718,350 млн дол. США), Америки (11,24%, 510,572 млн дол. США), Африки (3,62%, 164,403 млн дол. США).

Основними ринками збуту товарів підприємств області були країни ЄС (48,80% від загального експорту товарів), СНД (20,72%), Азії (17,96%), Америки (6,76%), Африки (4,66%).

Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами  за 2016 рік, %

Найбільш значними торговими партнерами з експорту товарів протягом 2016 року були наступні країни: Італія (20,78% загального обсягу експорту товарів), Російська Федерація (17,09%), Туреччина (10,29%), Польща (6,95%), Болгарія (5,50%), Єгипет (3,07%).

Основу експорту регіону складали недорогоцінні метали та вироби з них – 80,29% від загального обсягу (у т.ч. чорні метали – 76,33% та вироби з чорних металів – 2,21%, мідь і вироби з неї – 0,88%, свинець та вироби з нього – 0,64%). Експорт мінеральних продуктів становив 8,72%, механічні та електричні машини – 4,65%, сільськогосподарської продукції – 3,04% (у т.ч. готових харчових продуктів – 0,46% ), засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби – 1,78%, вироби з каменю, гіпсу, цементу – 0,73%, продукції хімічної промисловості –  0,58%.

Товарна структура експорту (млн дол. США)

Найбільші імпортні поставки товарів надходили з Російської Федерації 39,13% усього імпорту області, США (16,55%), Канади (7,22%), Китаю (5,68%), Німеччини (5,34%).

В товарній структурі імпорту переважали мінеральні продукти – 63,16% від загального обсягу (у т.ч. палива мінеральні, нафта і продукти її перегонки – 59,58%), недорогоцінні метали та вироби з них – 10,38 % (у т.ч. чорні метали – 5,32 %, вироби з чорних металів – 0,87 %), механічні та електричні машини – 9,45 %, імпорт продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості склав 5,77 %, вироби з каменю, гіпсу, цементу – 5,04 %, сільськогосподарської продукції – 2,32 % (у т.ч. готових харчових продуктів – 1,46 %).

Стан зовнішньої торгівлі з країнами ЄС

Зовнішньоторговельний оборот товарів Донецької області з країнами ЄС протягом 2016 року склав 1874,921 млн дол. США і мав позитивне сальдо 1471,955 млн дол. США.

Експорт товарів до країн Європейського Союзу становив 1673,438 млн дол., або 48,80% від загального обсягу експорту та зменшився порівняно з 2015 р. на 2,46%.

Серед країн партнерів ЄС найбільше експортувалися товари до Італії 20,78%, Польщі 6,95%, Болгарії 5,50%, Іспанії 2,53%, Великої Британії 2,20%.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 201,483 млн дол. США, або 18,15% від загального обсягу та збільшився проти 2015 р. на 26,3%.