портал в режимі тестування та наповнення
0-800-507-506, 0954633565
Гаряча лінія
  • A-
    A+
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів

Конкурс на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства «Обласна дитяча лікарня м. Слов’янськ»

Опубліковано 20 квітня 2021 року, 15:57 , Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації

Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації оголошує конкурс на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства «Обласна дитяча лікарня м. Слов’янськ» відповідно до Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я», на виконання розпоряджень голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 28 квітня 2015 року № 172 «Про Порядок призначення на посади та звільнення з посад керівників підприємств, установ, організацій спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні Донецької обласної ради» (із змінами) та від 30 березня 2021 року № 256/5-21 «Про оголошення конкурсу».

Найменування та місце знаходження комунального підприємства: комунальне некомерційне підприємство «Обласна дитяча лікарня м. Слов’янськ», 84122, Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Ярослава Мудрого, 12 (далі – КНП «Обласна дитяча лікарня  м. Слов’янськ»).

Напрямки діяльності: коди КВЕД 86.10 Діяльність лікарняних закладів.

КНП «Обласна дитяча лікарня м. Слов’янськ» є клінічним лікарняним закладом охорони здоров’я - комунальним унітарним некомерційним підприємством, що надає послуги третинної (високоспеціалізованої) допомоги в умовах цілодобового стаціонару дітям з гострими станами або загостреннями хронічних захворювань, що потребують високої інтенсивності лікування та догляду, та консультативну допомогу дітям Донецької області (300674 дитини).

Відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 28 грудня 2018 № 1583/5-18 «Про прийняття до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебуває в управлінні обласної ради, цілісного майнового комплексу комунального лікувально-профілактичного закладу «Міська дитяча лікарня» із комунальної власності територіальної громади м. Слов’янська», комунальний лікувально-профілактичний заклад «Міська дитяча лікарня» із комунальної власності територіальної громади м. Слов’янська прийнято до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебуває в управлінні Донецької обласної ради, та перейменована у комунальний заклад охорони здоров’я «Обласна дитяча лікарня м. Слов’янськ».

Згідно з розпорядженням голови обласної державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 06.05.2019 № 468/5-19 «Про реорганізацію закладів охорони здоров’я Донецької області, які знаходяться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебуває в управлінні Донецької обласної ради», комунальний заклад охорони здоров’я «Обласна дитяча лікарня м. Слов’янськ» реорганізований, шляхом перетворення, в комунальне некомерційне підприємство «Обласна дитяча лікарня м. Слов’янськ».

До складу КНП «Обласна дитяча лікарня м. Слов’янськ» входить стаціонар на 140 ліжок та консультативна поліклініка на 53500 відвідувань на рік, де передбачається надання третинної медичної допомоги дітям в амбулаторних та стаціонарних умовах.

Статут та структура  КНП «Обласна дитяча лікарня м. Слов’янськ» (електронне посилання).

Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності КНП «Обласна дитяча лікарня м. Слов’янськ» складають:

Загальний фонд – 17 143 338,32 грн;

Спеціальний фонд – 4 826 108, 64 грн. (з них на придбання обладнання 2 180 470,00 грн).

Оплата праці виконуючого обов’язки директора підприємства:

Посадовий оклад - 11306 грн. За рішенням органу управління встановлюються надбавки та доплати у відповідності до чинного законодавства.

Строки і місце приймання заяв на участь у конкурсі, номер телефону для довідок та адреса електронної пошти: заяви приймаються до 06 травня 2021 року за адресою: м. Краматорськ, вул. Богдана Хмельницького, 6, другий поверх,           тел. 0950538513, e-mail: zdr.d@dn.gov.ua (тема: Конкурс керівників).

Для участі у конкурсі особа подає особисто або надсилає поштою конкурсній комісії: 

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1;

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографію (у випадках, визначених законодавством);

5) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2;

7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідку МВС про відсутність судимості;

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ України;

10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3;

11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4;

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються у запечатаному вигляді.Додаток 1

ЗАЯВА


Додаток 2

ЗГОДА

 на обробку персональних данихДодаток 3

ПОПЕРЕДЖЕННЯ 

про вимоги та обмеження, встановлені Законом України “Про запобігання корупції”

Про вимоги та обмеження, встановлені Законом України «Про запобігання корупції», попереджений (попереджена).

____ __________20___ р.

________________

(підпис)

___________________

(прізвище, та ініціали)
Додаток 4

ЗАЯВА 

про відсутність конфлікту інтересів

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три-п’ять років), в якому передбачається:

план реформування закладу протягом одного року;

заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;

пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Інформація про місце та дату проведення конкурсу буде повідомлено додатково.

Результати конкурсу будуть оприлюднені на офіційному веб-сайті Донецької обласної державної адміністрації та департаменту охорони здоров’я Донецької обласної державної адміністрації.

Вимоги до претендентів:

громадянство України;

- повна вища освіта II рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань "Управління та адміністрування" або "Публічне управління та адміністрування", або "Право", або "Соціальні та поведінкові науки", або "Гуманітарні науки", або "Охорона здоров'я" та спеціалізацією "Організація і управління охороною здоров'я";

- стаж роботи на керівних  посадах - 7 років;

- здатність за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні обов’язки;

- високі моральні, ділові, професійні якості та організаторські здібності;

- вільне володіння державною мовою;

- повинен знати: Конституцію України, закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності закладу охорони здоров'я; профіль, спеціалізацію й особливості структури закладу охорони здоров'я; податкове та екологічне законодавство; перспективи, вітчизняні і світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі і закладу охорони здоров'я; можливості ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або заміни; кадрові ресурси закладу охорони здоров'я; порядок розроблення і затвердження бізнес-планів, фінансових планів (у разі необхідності) та програм виробничо-господарської діяльності; ринкові методи господарювання та управління; кон'юнктуру ринку; порядок укладення і виконання господарських та фінансових договорів, галузевих тарифних угод, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки та технології у відповідній галузі виробництва і досвід завоювання позицій на світових та регіональних ринках продукції; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію виробництва, праці та управління; етику ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство, технології інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; сучасні засоби комунікацій та зв'язку; сучасну наукову літературу та науково-практичну періодику за фахом; методику визначення потреби в лікарських засобах, медичних виробах, обладнанні; специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров'я.