портал в режимі тестування та наповнення
0-800-507-506, 0954633565
Гаряча лінія
  • A-
    A+
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

Опубліковано 14 березня 2023 року, 16:14 , Департамент житлово-комунального господарства Донецької облдержадміністрації

1) інформація про замовника (найменування, код ЄДРПОУ, та місцезнаходження):

Департамент житлово-комунального господарства Донецької обласної державної адміністрації

Код ЄДРПОУ 33838679, місцезнаходження: б-р Машинобудівників, 20, м. Краматорськ, 84313

2) вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування

Регіональна програма «Тепло Донеччини» на 2018-2025 роки (далі – Програма), затверджена розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 07 травня 2018 року № 576/5-18.

Програму було розроблено з урахуванням основних законодавчих актів, що діють у сфері теплоенергетики та теплопостачання в Україні:

Закон України «Про теплопостачання» (із змінами);

Постанова Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 № 682 «Про заходи з модернізації систем теплопостачання» (зі змінами);

Наказ Міністерства палива та енергетики України від 14.02.2007 № 71 «Про затвердження правил технічної експлуатації теплових установок і мереж» (із змінами);

Стратегія розвитку Донецької області на період до 2027 року, затверджена розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника військово-цивільної адміністрації від 17.02.2020 № 147/5-20.

Цілі документу державного планування: забезпечення за рахунок впровадження енергозберігаючих заходів економії енергоресурсів на 20-45 відсотків, оптимізацію витрат з метою зниження собівартості теплової енергії та підвищення рентабельності котельних і підприємств в цілому.

Зміни до Програми, що розглядаються, передбачають надання фінансової підтримки обласному комунальному підприємству «Донецьктеплокомуненерго» для компенсації витрат підприємства, пов’язаних з оплатою енергоносіїв, забезпечення сталим теплопостачанням мешканців Донецької області в умовах воєнного стану.

3) те, якою мірою зміни до документа державного планування визначають умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля

Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою цієї статті. 

Даний документ державного планування (зміни до Програми) не передбачає реалізацію видів діяльності або об'єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля.

Виконання змін передбачатиме реалізацію нової (додаткової) діяльності, не передбаченої у документі державного планування, щодо якої законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля

ні


Виконання змін передбачатиме зміни у реалізації визначеної у документі державного планування діяльності, щодо якої законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля:

характеристики та розміру (масштабів) здійснення діяльності2;

місця провадження

(розташування);

умов здійснення діяльності;

виділених природних та/або матеріальних ресурсів.

ні


Виконання змін передбачатиме зміну у реалізації визначеної у документі державного планування діяльності, яка не підлягала оцінці впливу на довкілля та яка внаслідок таких змін вимагатиме здійснення оцінки впливу на довкілля

ні4) ймовірні наслідки:

для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

Виконання стратегічної екологічної оцінки передбачає аналіз та оцінку ймовірних наслідків та ризиків реалізації заходів, прийнятих у Програмі, як на окремі компоненти довкілля (ґрунти, поверхневі та підземні водні ресурси, атмосферне повітря, рослинний та тваринний світ), соціально-економічні умови розвитку території, а також на здоров’я населення. 

Реалізація запропонованих змін до Програми не несе ймовірних наслідків для таких складових навколишнього природного середовища як атмосферне повітря, водні ресурси, ґрунт, ландшафт, біорізноманіття та рекреаційні зони.

для територій з природоохоронним статусом:

Ймовірні наслідки, що пропонуються відповідно змін до Програми, на території з природоохоронним статусом (об'єктів природно-заповідного фонду, екологічної мережі, Смарагдової мережі) відсутні;

транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

Зважаючи на географічне положення територій, на яких запланована реалізація заходів і проєктів Програми, транскордонні наслідки реалізації рішень Програми для довкілля, у тому числі здоров’я населення, не очікуються; 

5) виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо зміни до документа державного планування не буде затверджено

Загальною альтернативою є гіпотетичний (нульовий) сценарій, при якому дані зміни до Програми не затверджуються 

6) дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Предметом стратегічної екологічної оцінки є зміни до Програми та їх потенційний вплив на стан довкілля та здоров’я населення.

Запропоновані зміни до Програми є незначними і не несуть ймовірних наслідків для стану довкілля та здоров’я населення. 

7) заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування (з урахуванням пропонованих змін) або зміни до затверджених заходів, пов’язані з пропонованими змінами до документа державного планування:

Необхідність перегляду або внесення змін до затверджених заходів

Не передбачається

Необхідність перегляду або внесення змін до заходів, передбачених для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

Не передбачається

8) пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Структура звіту про стратегічну екологічну оцінку має враховувати вимоги статті 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку». 

Але, з огляду на незначні зміни до документа державного планування, пропонується не здійснювати стратегічну екологічну оцінку до зазначених змін.

9) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки до змін до Регіональної програми «Тепло Донеччини» на 2018-2025 роки подаються до департаменту житлово-комунального господарства Донецької облдержадміністрації.

Відповідальна особа: Омелюх Василь.

Контактні дані: 0661113531.

Зауваження та пропозиції подаються на електронну адресу: [email protected] з темою листа «До заяви про визначення обсягу СЕО».

Строк подання зауважень і пропозицій: становить 15 діб з дня опублікування Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки змін до Програми, тобто
до 29 березня 2023 року (включно).

Пропозиції і зауваження, що подані після встановленого терміну, не розглядаються

Директор департаменту

житлово-комунального господарства

облдержадміністрації Сергій ГОНЧАРЕНКО