портал в режимі тестування та наповнення
0-800-507-506
Гаряча лінія
  • A-
    A+
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів

Звіт про проведення електронних консультацій з громадськістю управління культури і туризму облдержадміністрації

Опубліковано 03 лютого 2022 року, 12:56 , Управління культури і туризму облдержадміністрації

Звіт про проведення електронних консультацій з громадськістю управління культури і туризму облдержадміністрації щодо проєкту регіонального плану заходів на період до 2023 року з реалізації Стратегії сприяння реалізації прав і можливостей осіб, які належать до ромської національної меншини, в українському суспільстві на період до 2030 року

Найменування органу виконавчої влади, який проводив електронні консультації з громадськістю:

управління культури і туризму Донецької обласної державної адміністрації.

Зміст питання або назва проєкту акта, що виносилися на обговорення в рамках електронних консультацій з громадськістю: 

проєкт регіонального плану заходів на період до 2023 року з реалізації Стратегії сприяння реалізації прав і можливостей осіб, які належать до ромської національної меншини, в українському суспільстві на період до 2030 року (далі – проєкт Плану заходів).

Інформація про осіб, що взяли участь в електронних консультаціях з громадськістю: 

представники громадськості не взяли участь в обговоренні.

Інформація про пропозиції, що надійшли до органу виконавчої влади за результатами обговорення, із зазначенням автора кожної пропозиції:

Пропозиція № 1: проєкт Плану заходів доповнити заходом наступного змісту: «Зниження рівня упередженого ставлення до осіб, які належать до ромської національної меншини, шляхом розроблення, підтримки та проведення відповідних інформаційних кампаній і просвітницької роботи, зокрема поширення інформації про успішну взаємодію представників ромської національної меншини з представниками інших національностей, внесок представників ромської національної меншини до територіальних громад, де проживають такі особи» (автор пропозиції - Громадська рада при Донецькій облдержадміністрації).

Пропозиція № 2: проєкт Плану заходів доповнити заходом наступного змісту: «Заходи щодо підвищення рівня обізнаності представників ромської національної меншини про функціонування суспільних інститутів, гарантовані законодавством права та встановлені законодавством обов'язки шляхом проведення просвітницької роботи з представниками ромської національної меншини в місцях їх компактного проживання щодо їх прав та обов'язків, можливості отримання соціальної допомоги, а також щодо виявлення та протидії дискримінації, зокрема за етнічною та расовою ознакою» (автор пропозиції - Громадська рада при Донецькій облдержадміністрації).

Пропозиція № 3: проєкт Плану заходів доповнити заходом наступного змісту: «Сприяння участі громадських об'єднань та представників ромської національної меншини в консультативно-дорадчих органах, наприклад, або в органах державної влади та органах місцевого самоврядування в місцях компактного проживання осіб, які належать до ромської національної меншини» (автор пропозиції - Громадська рада при Донецькій облдержадміністрації).

Пропозиція № 4: проєкт Плану заходів доповнити заходом наступного змісту: «При організації етно-заходів залучати осіб ромських національних меншин до виступів, щоб дати можливість показати свої традиції та культуру» (автор пропозиції - Громадська рада при Донецькій облдержадміністрації).

Пропозиція № 5: проєкт Плану заходів доповнити заходом наступного змісту: «Сприяти розповсюдженню інформації серед представників ромської національної меншини щодо протиепідеміологічних заходів» (автор пропозиції - Громадська рада при Донецькій облдержадміністрації).

Пропозиція № 6: проєкт Плану заходів доповнити заходом наступного змісту: «Сприяти розповсюдженню інформації серед представників ромської національної меншини щодо Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» (автор пропозиції - Громадська рада при Донецькій облдержадміністрації).

Пропозиція № 7: проєкт Плану заходів доповнити заходом наступного змісту: «При навчанні педагогічних працівників врахувати питання щодо пояснення проблем маскулінності та розподілу домашніх обов’язків та ролі батька у сім’ї у ромських національних меншин» (автор пропозиції - Громадська рада при Донецькій облдержадміністрації).

Пропозиція № 8: проєкт Плану заходів доповнити заходом наступного змісту: «Залучення чоловіків з числа ромської національної меншини до відповідального батьківства шляхом проведення туристичних, культурних, навчальних заходів для вирішення проблеми слабких комунікаційних та життєвих навичок, якісного проведення часу зі своїми дітьми, відповідального ставлення до розподілу сімейних обов’язків, руйнуванню гендерних стереотипів» (автор пропозиції - Громадська рада при Донецькій облдержадміністрації).

Пропозиція № 9: проєкт Плану заходів доповнити заходом наступного змісту: «Провести інформаційно – просвітницьку роботу з лідерами ромських національних меншин, щодо негативного впливу сьогоднішньої моделі виховання та поведінки у сім’ях» (автор пропозиції - Громадська рада при Донецькій облдержадміністрації).

Інформація про врахування пропозицій та зауважень громадськості з обов’язковим обгрунтуванням прийнятого рішення та причин неврахування пропозицій та зауважень: 

Пропозиція № 1 – не враховано. Причини неврахування пропозиції - захід передбачає реалізацію наступних пунктів проєкту Плану заходів:

4.1) проведення правопросвітницьких кампаній та інформаційно-комунікативних заходів з метою формування у громадян розуміння правової держави, обізнаності про права та обов’язки людини і громадянина, формування толерантного ставлення до людей, які належать до національних меншин, зокрема ромської;

4.2) поширення інформації про успішну взаємодію представників ромської національної меншини з представниками інших національностей, про позитивні практики участі представників ромської національної меншини у розбудові територіальних громад, де проживають такі особи.

Враховуючи зазначене, внесення заходу до проєкту Плану заходів не є доцільним.

Пропозиція № 2 – не враховано. Причини неврахування пропозиції - захід передбачає реалізацію наступних пунктів проєкту Плану заходів:

5. Проведення правопросвітницьких кампаній та інформаційно-комунікативних заходів з метою ознайомлення осіб, які належать до ромської національної меншини, з правовою системою України, зокрема системою надання безоплатної правової допомоги, формування розуміння правової держави, обізнаності про права та обов’язки людини, а також алгоритму дій у разі відмови в наданні послуг;

17.2) проведення інформаційно-просвітницької кампанії для осіб та сімей у складних життєвих обставинах, які належать до ромської національної меншини, про їхні права і можливості отримання соціальних послуг та відповідних видів державної соціальної допомоги.

Враховуючи зазначене, внесення заходу до проєкту Плану заходів не є доцільним.

Пропозиція № 3 – враховано. Проєкт Плану заходів доповнено пунктом 6.2) в наступній редакції: «сприяння участі громадських об’єднань та представників ромської національної меншини (за згодою) в консультативно-дорадчих органах при органах державної влади та органах місцевого самоврядування в місцях компактного проживання осіб, які належать до ромської національної меншини».

Пропозиція № 4 – не враховано. Причини неврахування пропозиції - захід передбачає реалізацію наступного пункту проєкту Плану заходів:

19.3) проведення культурно-мистецького проекту (фестивалю) національних культур «Етно-Weekend».

Враховуючи зазначене, внесення заходу до проєкту Плану заходів не є доцільним.

Пропозиція № 5 – враховано. Проєкт Плану заходів доповнено пунктом 12.2) в наступній редакції: «поширення інформації серед представників ромської національної меншини щодо протиепідемічних заходів та інструкцій із заходів профілактики з метою попередження розповсюдження захворюваності на гостру респіраторну інфекцію COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2».

Пропозиція № 6 – враховано. Проєкт Плану заходів доповнено пунктом 10.2) в наступній редакції: «поширення інформації серед представників ромської національної меншини щодо положень Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

Пропозиція № 7 – враховано. Проєкт Плану заходів доповнено пунктом 8.5) в наступній редакції: «висвітлення під час підвищення кваліфікації педагогічних працівників, які працюють з представниками ромської національної меншини, особливостей менталітету ромів, зокрема маскулінності, розподілу домашніх обов’язків та ролі батька у сім’ї».

Пропозиція № 8 – враховано. Проєкт Плану заходів доповнено пунктом 16.4) в наступній редакції: «залучення чоловіків з числа ромської національної меншини до відповідального батьківства шляхом проведення туристичних, культурних, виховних заходів для вирішення проблеми слабких комунікаційних та життєвих навичок, якісного проведення часу зі своїми дітьми, відповідального ставлення до розподілу сімейних обов'язків, руйнуванню гендерних стереотипів».

Пропозиція № 9 – не враховано. Причини неврахування пропозиції - захід передбачає реалізацію наступних пунктів проєкту Плану заходів:

7.3) проведення роз’яснювальної роботи з батьками або особами, що їх замінюють, ромської національної меншини з метою забезпечення систематичного відвідування дітьми закладів дошкільної освіти;

7.4) проведення батьківського всеобучу з питань виховання, навчання та утримування дітей для підвищення рівня обізнаності та адаптації в соціумі;

16.2) здійснення превентивних заходів, за умови ефективної взаємодії з інститутами громадянського суспільства, із відвідування сімей, які опинились у складних життєвих обставинах, з питань відповідального батьківства та недопущення використання малолітніх дітей для заняття жебрацтвом;

16.3) забезпечення у місцях компактного проживання осіб, які належать до ромської національної меншини, проведення правоохоронними органами та соціальними службами профілактичної роботи, спрямованої на запобігання бездоглядності, безпритульності дітей, недопущення їх втягування у злочинну та іншу протиправну діяльність, запобігання насильству в сім’ї, наркоманії, тютюнопалінню та алкоголізму.

Враховуючи зазначене, внесення заходу до проєкту Плану заходів не є доцільним.

Інформація про рішення, прийняті за результатами електронних консультацій з громадськістю: за результатами електронних консультацій з громадськістю доповнити проєкт Плану заходів пропозиціями Громадської ради при Донецькій облдержадміністрації № 3, № 5, № 6, № 7, № 8, винести проєкт Плану заходів на розгляд робочої групи з розробки проєкту регіонального плану заходів на період до 2023 року з реалізації Стратегії сприяння реалізації прав і можливостей осіб, які належать до ромської національної меншини, в українському суспільстві на період до 2030 року при облдержадміністрації.