портал в режимі тестування та наповнення
0-800-507-506, 0954633565
Гаряча лінія
  • A-
    A+
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Розпорядження голови ОДА від 06 грудня 2018 № 1470

Про обласний бюджет на 2019 рік

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про військово – цивільні адміністрації», постановою Кабінету Міністрів України  від 19 лютого 2015 року № 52 «Про здійснення Донецькою обласною державною адміністрацією функцій Донецької обласної ради в частині бюджетних повноважень», враховуючи проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», прийнятий Верховною Радою України 23 листопада 2018 року у другому читанні та в цілому та рішення колегії облдержадміністрації від 22 листопада 2018 року «Про проект обласного бюджету на 2019 рік»:

1. Визначити на 2019 рік:

доходи обласного бюджету в сумі 10604352700 гривень, у тому числі доходи загального фонду обласного бюджету – 9506613600 гривень та доходи спеціального фонду обласного бюджету – 1097739100 гривень згідно з додатком 1 до цього розпорядження;

видатки обласного бюджету в сумі 10604352700 гривень, у тому числі видатки загального фонду обласного бюджету – 9101381300 гривень та видатки спеціального фонду обласного бюджету – 1502971400 гривень;

профіцит за загальним фондом обласного бюджету в сумі 405232300 гривень  згідно з додатком 2 до цього розпорядження;

дефіцит за спеціальним фондом обласного бюджету в сумі 405232300 гривень згідно з додатком 2 до цього розпорядження;

оборотний залишок бюджетних коштів обласного бюджету в розмірі 50000000 гривень, що становить 0,5 відсотка видатків загального фонду обласного бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фонд обласного бюджету у розмірі 10000000 гривень, що становить 0,1 відсотка видатків загального фонду обласного бюджету, визначених цим пунктом.

Витрачання коштів резервного фонду здійснювати відповідно до статті 24 Бюджетного кодексу України, Порядку використання коштів резервного фонду бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 року № 415 (зі змінами), та Методичних рекомендацій щодо підготовки розпоряджень голови облдержадміністрації про використання коштів резервного фонду обласного бюджету, затверджених розпорядженням голови облдержадміністрації від 27 вересня 2002 року № 461 (зі змінами), у тому числі при виділенні коштів шляхом перерахування субвенцій місцевим бюджетам інших рівнів.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів обласного бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього розпорядження.

3. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти з обласного бюджету бюджетам міст обласного значення, районів, об'єднаних територіальних громад області, території яких підконтрольні українській владі, за рахунок:

трансфертів з державного бюджету згідно з додатком 4 до цього розпорядження;

коштів обласного бюджету згідно з додатком 5 до цього розпорядження.

Розподіл додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я між міськими, районними бюджетами та бюджетами об’єднаних територіальних громад здійснено відповідно до визначеного обласною державною адміністрацією порядку з урахуванням частини п'ятої статті 103 6 Бюджетного кодексу України.

4. Затвердити на 2019 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами згідно з додатком 6 до цього розпорядження з урахуванням частини п'ятої статті 71 Бюджетного кодексу України.

5. Затвердити розподіл витрат обласного бюджету на реалізацію заходів, які фінансувалися по відповідних розділах Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки, затвердженої розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово–цивільної адміністрації від 30 січня 2018 року № 119/5-18 (зі змінами), а також які включені до проекту Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки, згідно з додатком 7 до цього розпорядження.

6. Установити, що у загальному фонді обласного бюджету на 2019 рік до доходів загального фонду обласного бюджету належать доходи, визначені статтею 66 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 101,102,1031,103, 1034,103Бюджетного кодексу України.

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду обласного бюджету на 2019 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України.

8. Установити, що у 2019 році кошти, отримані до спеціального фонду обласного бюджету згідно з відповідними пунктами частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України спрямовуються на реалізацію заходів, визначених згідно з частиною 2 статті 70 Бюджетного кодексу України.

9. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками обласного бюджету видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

підготовку кадрів вищими навчальними закладами I-IV рівнів акредитації;

оплату послуг з охорони комунальних закладів культури;

оплату енергосервісу.

10. Установити, що:

1) видатки на утримання установ, що знаходяться в населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та згідно із чинним законодавством фінансуються за рахунок коштів обласного бюджету, і по яких неможливо скласти та затвердити індивідуальні кошториси доходів та видатків на їх утримання, визначаються як нерозподілені за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів, визначеною головним розпорядником коштів.

На обсяг зазначених видатків головним розпорядником коштів обласного бюджету складається та затверджується окремий кошторис, який включається до складу зведеного кошторису.

Після відновлення згідно із чинним законодавством діяльності таких установ, витрати на їх утримання визначаються та затверджуються в установленому порядку.

2) утримання регіональних ландшафтних парків та обслуговування функціонування автоматизованої системи моніторингу довкілля за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища здійснюється з 01 січня 2019 року з подальшим врахуванням відповідного заходу у складі Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки;

3) програмні заходи обласного фонду навколишнього природного середовища в межах надходжень екологічного податку та грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності, які зараховуються до обласного бюджету, затверджуються окремим розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації;

4) передача частини медичної субвенції з державного бюджету, що надходить до обласного бюджету, обласному бюджету Дніпропетровської області на виконання лабораторних досліджень Дніпропетровським обласним бюро судово-медичної експертизи здійснюється згідно із розписом обласного бюджету та відповідно до положень договору, укладеного департаментом охорони здоров’я Донецької облдержадміністрації з Дніпропетровською обласною радою.

11. Департаменту фінансів облдержадміністрації (Скарга):

1) надати право на:

здійснення позик на покриття тимчасових касових розривів обласного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України;

розміщення в межах поточного бюджетного періоду на конкурсних засадах тимчасово вільних коштів обласного бюджету на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду шляхом укладання договорів з установами банків у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до частини 8 статті 16 Бюджетного кодексу України;

2) здійснювати відображення змін до розпису обласного бюджету у випадку внесення Міністерством фінансів України змін та доповнень до бюджетної класифікації в частині назв і кодів класифікації доходів, кодів Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і відомчої класифікації, за джерелами доходів і напрямами видатків головних розпорядників коштів обласного бюджету за відповідними кодами;

3) забезпечити у двотижневий термін з дня офіційного опублікування Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» згідно з частиною 2 статті 77 Бюджетного кодексу України приведення обсягів міжбюджетних трансфертів у відповідність із цим Законом;

4) довести головним розпорядникам коштів обласного бюджету лімітні довідки про бюджетні асигнування за скороченою Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів з урахуванням внесених змін;

5) забезпечити оприлюднення цього розпорядження в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини 4 статті 28 Бюджетного кодексу України.

12. Головним розпорядникам коштів обласного бюджету:

1) забезпечити згідно з частиною 4 статті 77 Бюджетного кодексу України у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;

2) затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань, відповідно до частини 4 статті 77 Бюджетного кодексу України;

3) затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим розпорядженням, відповідно до частини 8 статті 20 Бюджетного кодексу України;

4) протягом року здійснювати заходи щодо:

перевірки обсягів та підстав виникнення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2019 по установах, які протягом 2019 року перереєструвалися на території, підконтрольній українській владі, для забезпечення виконання вимог, встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 07 листопада 2014 року № 595 «Деякі питання фінансування бюджетних установ, здійснення соціальних виплат населенню та надання фінансової підтримки окремим підприємствам і організаціям Донецької та Луганської областей, а також інших платежів з рахунків, відкритих в органах Казначейства» (зі змінами);

управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

5) забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно до бюджетного законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим розпорядженням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2020 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

6) забезпечити взяття бюджетних зобов'язань та здійснення платежів тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов'язань минулих років, довгострокових зобов’язань за енергосервісом, узятих на облік органами Казначейства України.

13. Додатки до цього розпорядження є його невід'ємною частиною.

14. Розпорядження набирає чинності з 01 січня 2019 року та діє до 31 грудня 2019 року.

15. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.