портал в режимі тестування та наповнення
0-800-507-506, 0954633565
Гаряча лінія
  • A-
    A+
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів

Виконання бюджету за 2019 рік

За 2019 рік надходження доходів до обласного бюджету з урахуванням трансфертів з державного та місцевих бюджетів склали 10 613,2 млн.грн.

До загального фонду надійшло 9 374,3 млн.грн. (98,58 відс. до уточнених річних призначень), у тому числі власні та закріплені склали 2 764,5 млн.грн. (112,1 відс. уточненого річного плану), трансферти – 6 609,8 млн.грн. (93,8 відс. відповідно).

Надходження податку та збору на доходи фізичних осіб, питома вага якого у власних та закріплених доходах перевищує 67 відс. та склали 1 859,2 млн.грн., приріст надходжень проти 2018 року склав 341,3 млн. грн. або 22,4 відс.

На податок на прибуток підприємств припадає 9,3 відс. загального обсягу власних та закріплених доходів та його обсяг склав 256,3 млн.грн., що на 307,3 млн.грн. менше ніж у 2018 році.

Надходження рентної плати та плати за використання інших природних ресурсів за 2019 рік складають 170,1 млн.грн., що менше на 11,6 млн.грн. проти 2018 року.

Отримано 396,4 млн.грн доходів від власності та підприємницької діяльності, що на 42 відс. перевищує надходження 2018 року.

До спеціального фонду обласного бюджету за 2019 рік надійшло 1 238,9 млн.грн., з них 60 відс. або 744,4 млн.грн. складають трансферти, отримані з державного та місцевих бюджетів, в тому числі 693,7 млн.грн. субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах. Надходження екологічного податку склали 291,9 млн.грн., що на 20,0 млн.грн. більше ніж в 2018 році., власні надходження бюджетних установ залишились на рівні 2018 року та склали 195,3 млн.грн.

Видатки обласного бюджету в 2019 році склали 11 373,1 млн.грн. (за загальним фондом – 8 114,7 млн.грн., за спеціальним – 3258,4 млн.грн.), з них за рахунок освітньої та медичної субвенцій з державного бюджету –

2 102,3 млн.грн. Перераховано бюджетам області субвенцій на виконання програм соціального захисту населення за рахунок отриманих коштів субвенцій з державного бюджету - 3 694,1 млн.грн.; інших трансфертів з державного та обласного бюджетів – 1 000,3 млн.грн.

У 2019 році зберігалася соціальна спрямованість у використанні бюджетних коштів і майже 98 відс. обсягу видатків загального фонду обласного бюджету (без урахування трансфертів державному та місцевим бюджетам області) направлено на утримання установ та здійснення заходів у галузях соціально-культурної сфери, зокрема по галузі «Охорона здоров'я» – 1441,8 млн.грн., «Освіта» - 1198,0 млн.грн., «Соціальний захист та соціальне забезпечення» – 312,1 млн.грн., «Культура і мистецтво» та «Фізична культура та спорт» – 191,5 млн.грн.

За економічною структурою видатків по зазначених галузях на захищені видатки бюджету: оплата праці працівників бюджетних установ, нарахування на заробітну плату, придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів, забезпечення продуктами харчування, оплата комунальних послуг та енергоносіїв, поточні трансферти населенню, припадає понад 90,0 відс.

Заборгованість по оплаті праці працівників бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів обласного бюджету, станом на 01.01.2020 року відсутня.

На фінансування програм і заходів по галузях виробничої сфери (будівництво, житлово-комунальне господарство, сільське і лісове господарство, транспорт, запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій, охорона навколишнього природного середовища та інші) із загального та спеціального фондів обласного бюджету спрямовано 1804,4 млн.грн., в тому числі 480,1 млн.грн. за рахунок коштів, переданих з місцевих бюджетів населених пунктів Донецької області, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень.

Публічне представлення інформації про виконання обласного бюджету Донецької області за 2019 рік відбудеться 28 лютого 2020 року після засідання колегії облдержадміністрації за адресою: м. Краматорськ, вул.Олекси Тихого, 6.