портал в режимі тестування та наповнення
0-800-507-506, 0954633565
Гаряча лінія
 • A-
  A+
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів

Базові критерії

Товари


Напрямок діяльності – освіта

Вид закупівлі – продукти харчування

Базові критерії та вимоги*

 • ціна товару;
 • порядок доставки товару;
 • наявність медичної документації на відповідальну особу при доставці товару;
 • наявність спец транспорту;
 • наявність довідки підтверджуючої якість та норми товару.

Рекомендації

 • ціни товару не повинні перевищувати середньороздрібних цін Головного управління статистики у Донецькій області на момент укладання договору;
 • доставка товару повинна включатися до ціни закупівлі;
 • водій та особи, що супроводжують товар, повинні мати санітарну книжку, дійсну на момент кожного завозу кожної партії товару та забезпечені санітарним одягом;
 • постачання товару повинно здійснюватися спецтранспортом, який повинен мати санітарний паспорт терміном не більш ніж шість місяців, для швидкопсувних продуктів – строком на три місяці, виданий територіальною санітарно-епідеміологічною станцією. Довідку про проходження санітарної обробки оновлюється кожні десять днів. (Згідно з правилами для підприємств продовольчої торгівлі № 5781-91 п.195);
 • продукти харчування постачаються за наявності супровідних документів, що підтверджують їх походження, безпечність та якість; відповідність державним стандартам. В документах щодо якості та безпеки, на маркуванні повинні бути: відомості про виробника (повну назву, адресу офісу та виробництва, телефони); назву продукту; відомості про походження, назву помологічного сорту та категорію (для овочів та фруктів); ґатунок; категорію; дату виготовлення/фасування на підприємстві (для хлібобулочних виробів – дату виходу з печі); термін реалізації та використання після відкриття пакування (для консервованих продуктів та дитячого харчування), термін збереження; позначення нормативного документу у відповідності до вимог якого виготовлено продукт; склад продукту його харчову та енергетичні цінність; об’єм та вагу. Відомості про відсутність генетично модифікованих організмів (за наявності ГМО у складі продукту у будь-якій кількості, продукція постачанню не підлягає);
 • продукти харчування повинні мати маркування у відповідності до вимог законодавства України (фасовані – на одиниці пакування; не фасовані – на транспортній тарі). Маркування забезпечується на підставі вимог Технічного регламенту щодо маркування продуктів харчування та ДСТУ 4518. Постачанню підлягає продукція, термін придатності до споживання якої використано тільки на 50%;
 • постачальник продукції повинен дотримуватись періодичності контролю за мікробіологічними та іншими показниками, встановлених Методичними рекомендаціями щодо періодичності контролю продовольчої сировини та харчових продуктів, затверджених Міністерством охорони здоров’я України МР 4.4.4-108-2004 про що постійно інформувати покупця (табл. 1-3);
 • кожний вид товару, який закуповується, повинен відповідати національним стандартам України, які гармонізовані з міжнародними та європейськими стандартами (ДСТУ ГОСТ).

Напрямок діяльності – житлово-комунальне господарство

Вид закупівлі – спецтехніка, спецінвентар, спецобладнання тощо

Базові критерії та вимоги*

 • інформація про учасника;
 • досвід роботи за напрямком;
 • фінансовий стан підприємства;
 • якість;
 • наявність автопарку та обладнання для транспортування товару.

Рекомендації

 • Копії установчих документів, свідоцтво про сплату податків тощо. Інформація щодо фактичної та юридичної адреси. Рекомендації.
 • Надання довідок про наявність власного та/або залученого парку машин і механізмів, необхідних для виконання конкретної закупівлі, із зазначенням їх переліку.
 • У випадку залучення субпідрядників надаються відповідні відомості про останніх. Наявність договорів із субпідрядниками за відповідним видом закупівлі.
 • Учасник надає:
  • наявність сертифіката відповідності або знаку відповідності, що виріб відповідає певному стандарту або іншому нормативно-технічному документу.
  • позитивні відзиви контрагентів Учасника про виконання договорів, аналогічних за видом предмету закупівлі (не менше двох).
 • Учасник надає:
  • копію позитивного балансу за останній звітний період;
  • довідку податкового органу про відсутність в Учасника заборгованостей перед бюджетом;
  • довідку з обслуговуючого банку про наявність розрахункових рахунків та відсутність простроченої заборгованості за кредитами та іншими зобов’язаннями не більш ніж місячної давнини;
  • письмову гарантію про спроможність власними і залученими силами та засобами поставити товар за відсутності авансу та з відстрочкою оплати, після підписання Акту приймання – передачі.
 • Надані документи повинні засвідчувати прибутковість діяльності Учасника.

Напрямок діяльності – охорона здоров`я

Вид закупівлі – ліки

Базові критерії та вимоги*

 • наявність документів якості відповідно до чинного законодавства;
 • використання виключно міжнародних непатентованих найменувань (МНН);
 • лоти формуються не за кількістю упаковок/ фасовок, а за кількістю одиниць товару (пігулок, флаконів, ампул, тощо);
 • порядок поставки товару.

Рекомендації

 • товар, якість якого відповідає нормативним документам (Державна фармакопея України) і стандартам, діючим в Україні, та підтверджується сертифікатами якості (паспортами) на товар, або іншими документами, передбаченими чинним законодавством;
 • постачання товару здійснюється так, щоб до моменту його розвантаження залишалося не менше 70% терміну придатності, зазначеного на етикетці, або не менше 12 місяців;
 • у разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов’язань при постачанні товару за бюджетні кошти Постачальник сплачує Замовнику пеню у розрізі подвійної облікової ставки НБУ від суми непоставленого товару або поставленого з порушеннями умов.

Послуги:


Напрямок діяльності – освіта

Вид закупівлі – послуги щодо оздоровлення

Базові критерії та вимоги*

 • гарантія щодо відповідності путівок Державним нормам та санітарним правилам;
 • підтвердження наявності безпеки;
 • наявність документів підтверджуючих якість та безпеку продуктів харчування;
 • підтвердження наявності медичного працівника, лікарської допомоги.

Рекомендації

 • виконавець гарантує, що послуги (путівки) відповідають Державним санітарним правилам та нормам «Улаштування, утримання і організація режиму діяльності дитячих оздоровчих закладів» ДСанПіН 5.5.5.23-99», затвердженими Постановою Головного державного санітарного лікаря України 26.04.1999 №23, «Державним санітарним правилам розміщення, улаштування та експлуатації оздоровчих закладів», затверджених Наказом МОЗ України 19.06.1996 №172, Постанові Головного санітарного лікаря України №53 від 07.05.2001 р. «Про медико–санітарне забезпечення літнього відпочинку та оздоровлення дітей»;
 • наявність цілодобової охорони громадського порядку, обгородженої території дитячого оздоровчого закладу.
 • перспективне меню на 10 днів, затверджене СЕС, меню-розкладу вартості харчування однієї дитини на один день (а також надати документи, які засвідчують якість та безпеку продуктів харчування, що будуть надаватись в оздоровчих закладах; висновок санітарно-епідеміологічної станції про відповідність складських, виробничих приміщень та інших приміщень для зберігання продуктів харчування діючим санітарним правилам і нормам;
 • наявність оздоровчих процедур для дітей, наявність цілодобового чергування медичного працівника, можливість надання долікарської допомоги, відновлювальних лікувально-оздоровчих послуг.

Напрямок діяльності – автомобільні дороги

Вид закупівлі – поточний ремонт (ГБН Г.1-218-182:2011), експлуатаційне утримання (СОУ 42.1-37641918-105:2013)

Базові критерії та вимоги*

 • сертифікат на право виконувати послуги;
 • строк гарантії відповідно вимогам ДБН та ДСТУ;
 • наявність обладнання та матеріально-технічної бази;
 • наявність кваліфікованих фахівців;
 • наявність досвіду виконання аналогічних договорів;
 • підтвердження фінансової спроможності.

Напрямок діяльності – житлово-комунальне господарство

Вид закупівлі – авторський нагляд, технічний нагляд

Базові критерії та вимоги*

 • інформація щодо учасника;
 • наявність матеріальної та технічної бази;
 • наявність кваліфікованих працівників;
 • наявність відповідних ліцензій;
 • стаж роботи за напрямком;
 • фінансовий стан підприємства;
 • ціна.

Рекомендації

 • Копії установчих документів, свідоцтво про сплату податків тощо. Інформація щодо фактичної та юридичної адреси. Рекомендації.
 • Надання довідок про наявність:
  • сертифікованого програмного забезпечення для розробки загальних та спеціальних розділів проекту будівництва;
  • відповідного обладнання, необхідного для виконання проектних робіт.
 • Учасник надає довідку про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід із зазначенням:
  • відповідної спеціальності;
  • стажу роботи за спеціальністю.
 • Учасник надає копії ліцензії з усіма додатками на право здійснення діяльності, передбаченої предметом закупівлі, відповідно до вимог чинного законодавства України.
 • Учасник надає:
  • довідку про наявність досвіду у виконанні договорів, аналогічних за предметом закупівлі з наданням копій не менш ніж 2-х договорів за останні два роки;
  • позитивні відзиви контрагентів Учасника про виконання договорів, аналогічних за видом предмету закупівлі (не менше двох).
 • Учасник надає:
  • копію позитивного балансу за останній звітний період;
  • довідку податкового органу про відсутність в Учасника заборгованостей перед бюджетом;
  • довідку з обслуговуючого банку про наявність розрахункових рахунків та відсутність простроченої заборгованості за кредитами та іншими зобов’язаннями не більш ніж місячної давнини;
 • Надані документи повинні засвідчувати прибутковість діяльності Учасника.
 • Учасник надає деталізований кошторис виконання робіт, послуг передбачених предметом закупівлі.
 • Ціна пропозиції має бути:
  • визначена на момент подання пропозиції конкурсних торгів;
  • складена відповідно до чинних Державних будівельних норм та стандартів;
  • включати витрати на:
   • сплату усіх податків та зборів, що сплачуються або мають бути сплачені згідно з чинним законодавством України;
   • вартість товарів, послуг, необхідних для виконання закупівлі, відповідно до їх переліку і вимог до них, що можуть бути приведені у Специфікаціях.
  • визначена чітко та остаточно без будь-яких посилань, обмежень або застережень.
 • До ціни пропозиції конкурсних торгів не включаються та не відшкодовуються витрати, пов’язані з підготовкою та поданням цієї пропозиції, а також витрати, пов’язані з укладенням договору про закупівлю.
 • Авторський нагляд: у відповідності з ДБН А.2.-4-2003 «Положення про авторський нагляд за будівництвом будівель і споруд».
 • Технічний нагляд: у відповідності із сертифікатами якості, технічним (технологічним) паспортам.

Напрямок діяльності – екологія та природні ресурси

Базові критерії та вимоги*

 • наявність обладнання та матеріально-технічної бази;
 • наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;
 • наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів;
 • наявність фінансової спроможності (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів);
 • довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) простроченої заборгованості за кредитами тощо).

Рекомендації

 • інформація про те, що службова (посадова) особа учасника або учасника попередньої кваліфікації, яку уповноважено учасником або учасником попередньої кваліфікації представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, не притягувалась згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення;
 • інформація про те, що суб’єкт господарювання (учасник або учасник попередньої кваліфікації) не притягувався протягом останніх трьох років до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України “Про захист економічної конкуренції”, у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів);
 • інформація про те, що фізична особа, яка є учасником або учасником попередньої кваліфікації, не була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;
 • інформація про відсутність зв’язку між учасником процедури закупівлі з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з членом (членами) комітету з конкурсних торгів замовника;
 • наявність антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює або перевищує 20 мільйонів гривень;
 • відсутність відомостей щодо учасника в Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;
 • інформація , що учасника не визнано банкрутом у встановленому законом порядку та щодо нього не відкрито ліквідаційної процедури;
 • інформація про відсутність заборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) учасника або учасника попередньої кваліфікації;
 • інформація про те, що учасник не зареєстрований в офшорних зонах.

Роботи:


Напрямок діяльності – капітальне будівництво

Вид закупівлі проектування у будівництво (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт, модернізація, тощо)

Базові критерії та вимоги*

 • наявність працівників відповідної кваліфікації;
 • наявність досвіду;
 • наявність обладнання та матеріально-технічної бази;
 • строк виконання закупівлі;
 • наявність ліцензії, дозволів;
 • інформація про місцезнаходження; Учасника;
 • інформація про субпідрядників;
 • наявність фінансової спроможності.

Рекомендації

 • Учасник надає:
  • довідку про повний перелік працівників Учасника та про досвід виконання ними робіт за останні 5 років, аналогічних за видом робіт предмету закупівлі;
  • копії іменних кваліфікаційних сертифікатів головного інженера проекту або головного архітектора проекту та інженера-кошторисника;
  • копії іменних сертифікатів на право проведення технічного обстеження;
  • довідку про наявність досвіду у виконанні договорів, аналогічних за видом робіт предмету закупівлі та співставною вартістю не менш ніж 50% вартості предмета закупівлі, за останні п’ять років, з наданням копій 1-го договору;
  • позитивні відзиви контрагентів Учасника про виконання договорів, аналогічних за видом робіт предмету закупівлі (не менше двох)
  • документально підтверджену копіями відповідних офіційних документів довідку про наявність сертифікованого програмного забезпечення для розробки загальних та спеціальних розділів проекту будівництва;
  • наявність обладнання, необхідного для виконання проектних робіт, та відповідних машин, механізмів та приладів, необхідних для виконання інженерних вишукувань, передбачених предметом закупівлі.
 • У випадку, якщо Учасник користуватиметься залученими (орендованими) машинами та механізмами, Учасник повинен надати копії договорів, на підставі яких Учасником залучені або будуть залучені відповідні машини і механізми з розрахунком вартості по кожному механізму:
  • деталізований графік виконання робіт, передбачених предметом закупівлі, із зазначенням всіх етапів робіт
  • копії ліцензії з усіма додатками на право здійснення діяльності, передбаченої предметом закупівлі, відповідно до вимог законодавства України
  • деталізований кошторис виконання проектних робіт, передбачених предметом закупівлі.
 • Кошторис на виконання проектних робіт має бути виконаний згідно ДСТУ Б.Д.1.1-7:2013 (за виключенням форми № 2-П).
 • Ціна пропозиції має бути:
  • визначена на момент подання пропозиції конкурсних торгів;
  • складена відповідно до чинних Державних будівельних норм та стандартів;
  • визначена чітко та остаточно без будь-яких посилань, обмежень або застережень;
  • включати витрати на сплату усіх податків та зборів, що сплачуються або мають бути сплачені згідно з чинним законодавством України.
 • До ціни пропозиції конкурсних торгів не включаються та не відшкодовуються витрати, пов’язані з підготовкою та поданням цієї пропозиції, а також витрати, пов’язані з укладенням договору про закупівлю.
 • Учасник надає довідку про місцезнаходження та його зміну протягом останніх 5 років.
 • Учасник:
  • зазначає у тендерній пропозиції повне найменування та місцезнаходження кожного суб’єкта господарювання, якого Учасник планує залучати до виконання робіт як субпідрядника в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю;
  • надає відносно таких субпідрядників, їх працівників всю інформацію та копії документів, аналогічні тим, які Учасник надає про себе;
 • У разі, якщо Учасник не планує залучати субпідрядників, він надає довідку у довільній формі.
 • Учасник надає:
  • копію позитивного балансу за останній звітний період;
  • довідку податкового органу про відсутність в Учасника простроченої заборгованості перед бюджетом;
  • довідку з обслуговуючого банку про наявність розрахункових рахунків та відсутність простроченої заборгованості за кредитами та іншими зобов’язаннями не більш ніж місячної давнини;
  • довідку про спроможність власними і залученими силами та засобами виконувати роботи за відсутності авансу та з відстрочкою оплати, після підписання Акту виконаних робіт.
 • Надані документи повинні засвідчувати прибутковість діяльності Учасника.

Напрямок діяльності – капітальне будівництво

Вид закупівлі – будівництво, нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт, модернізація тощо

Базові критерії та вимоги*

 • наявність працівників відповідної кваліфікації;
 • наявність досвіду;
 • наявність обладнання та матеріально-технічної бази;
 • строк виконання закупівлі;
 • наявність ліцензії, дозволи;
 • інформація про місцезнаходження Учасника;
 • інформація про субпідрядників;
 • наявність фінансової спроможності.

Рекомендації

 • Учасник надає:
  • довідку про повний перелік працівників Учасника та про досвід виконання ними робіт за останні 5 років, аналогічних за видом робіт предмету закупівлі;
  • Довідку про наявність досвіду у виконанні договорів, аналогічних за видом робіт предмету закупівлі та співставною вартістю не менш ніж 50% вартості предмета закупівлі, за останні п’ять років, з наданням копій 1-го договору, довідок про вартість виконаних робіт, складених за формою КБ-3, що свідчать про належне виконання договору;
  • позитивні відзиви контрагентів Учасника про виконання договорів, аналогічних за видом робіт предмету закупівлі (не менше двох);
  • документально підтверджену копіями відповідних офіційних документів (технічних паспортів тощо) довідку про наявність власного та/або залученого парку машин і механізмів, необхідних для виконання конкретної закупівлі, із зазначенням їх переліку.
 • У випадку, якщо Учасник користуватиметься залученими (орендованими) машинами та механізмами, Учасник повинен надати копії укладених Учасником договорів, на підставі яких Учасником залучені або будуть залучені відповідні машини і механізми з розрахунком вартості відповідно до розмірів, передбачених будівельним нормами.
 • Учасник надає деталізований графік виконання робіт, передбачених предметом закупівлі, із зазначенням всіх етапів робіт.
 • Учасник надає:
  • копію ліцензії з усіма додатками на виконання робіт, передбачених предметом закупівлі, відповідно до вимог законодавства;
  • копію дозволів Учасника та/або працівників Учасника на виконання робіт підвищеної небезпеки, інших видів робіт, передбачених предметом закупівлі;
 • Учасник надає деталізований кошторис виконання робіт, передбачених предметом закупівлі.
 • Ціна пропозиції має бути:
  • визначена на момент подання пропозиції конкурсних торгів;
  • складена відповідно до чинних Державних будівельних норм та стандартів;
  • включати витрати на:
   • сплату усіх податків та зборів, що сплачуються або мають бути сплачені згідно з чинним законодавством України;
   • вартість товарів і послуг, необхідних для виконання закупівлі, відповідно до їх переліку і вимог до них, що можуть бути приведені у Специфікаціях.
  • визначена чітко та остаточно без будь-яких посилань, обмежень або застережень.
 • До ціни пропозиції конкурсних торгів не включаються та не відшкодовуються витрати, пов’язані з підготовкою та поданням цієї пропозиції, а також витрати, пов’язані з укладенням договору про закупівлю
 • Учасник надає довідку про місцезнаходження та його зміну протягом останніх 5 років
 • Учасник:
  • зазначає у тендерній пропозиції повне найменування та місцезнаходження кожного суб’єкта господарювання, якого Учасник планує залучати до виконання робіт як субпідрядника в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю;
  • надає відносно таких субпідрядників, їх працівників всю інформацію та копії документів, аналогічні тим, які Учасник надає про себе;
 • У разі, якщо Учасник не планує залучати субпідрядників, він надає довідку у довільній формі.
 • Учасник надає:
  • копію позитивного балансу за останній звітний період;
  • довідку податкового органу про відсутність в Учасника заборгованостей перед бюджетом;
  • довідку з обслуговуючого банку про наявність розрахункових рахунків та відсутність простроченої заборгованості за кредитами та іншими зобов’язаннями не більш ніж місячної давнини;
  • довідку про спроможність власними і залученими силами та засобами виконувати роботи за відсутності авансу та з відстрочкою оплати, після підписання Акту виконаних робіт.
 • Надані документи повинні засвідчувати прибутковість діяльності Учасника.

Напрямок діяльності – автомобільні дороги

Вид закупівлі – будівництво, реконструкція, капітальний ремонт автодоріг та штучних споруд

Базові критерії та вимоги*

 • ліцензія на право виконувати роботи;
 • виконання робіт відповідно вимогам ДБН;
 • строк гарантії відповідно вимогам ДБН
 • наявність обладнання та матеріально-технічної бази
 • наявність кваліфікованих фахівців;
 • наявність досвіду виконання аналогічних договорів;
 • підтвердження фінансової спроможності.

Напрямок діяльності – житлово-комунальне підприємство

Базові критерії та вимоги* 

Аналогічно капітальному будівництву.

Рекомендації

Аналогічно капітальному будівництву.


* Для врахування Замовниками при розробці документації торгів щодо конкретного предмета закупівлі за напрямками діяльності. Перелік підстав, за наявності яких Замовник зобов’язаний відхилити пропозицію конкурсних торгів Учасника, встановлено частиною першою ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі». Не вимагається документальне підтвердження інформації, яка міститься у відповідних державних реєстрах, доступ до яких є вільним.