портал в режимі тестування та наповнення
0-800-507-506, 0954633565
Гаряча лінія
  • A-
    A+
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів

І півріччя 2017 року

Аналіз підсумків роботи зі зверненнями громадян в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування Донецької області за перше півріччя 2017 року

На виконання вимог Закону України «Про звернення громадян», плану Кабінету Міністрів України щодо організації виконання положень Указу Президента України від 07.02.2008 №109/2008 «Про першочергові заходи щодо реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» (надалі - Указу) облдержадміністрацією, обласною військово-цивільною адміністрацією протягом першого півріччя 2017 року проводилась певна робота щодо розгляду звернень громадян, вирішення порушених у зверненнях питань.

За перше півріччя 2017 року від мешканців Донецької області до облдержадміністрації, обласної військово-цивільної адміністрації та через органи влади вищого рівня (Адміністрацію Президента України, Кабінет Міністрів України, Верховну Раду України) надійшло 1503 звернення (за аналогічний період минулого року – 1247 звернень), з них 320 звернень надійшло електронною поштою.

В загальній кількості звернень, що надійшли: пропозицій – 23 (1,5%), заяв – 1280 (85,2%), скарг – 200 (13,3%).

Структура звернень громадян, які надійшли до Донецької облдержадміністрації за перше півріччя 2017 року

У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження звернень громадян до облдержадміністрації збільшилось на 20,5%.

Надходження звернень громадян через Адміністрацію Президента України зменшилось на 53 звернення і склало 13,3% від загальної кількості звернень. Надходження звернень громадян через Кабінет Міністрів України, навпаки, збільшилось на 16 звернень, але відсоток від загальної кількості звернень залишився майже незмінним (7,6% ). Через Апарат Верховної Ради України порівняно з минулорічним показником надійшло на 4 звернення більше, при цьому вказаний відсоток також не змінився (1,9% від загальної кількості)

Динаміка надходження звернень громадян до Донецької облдержадміністрації через органи влади вищого рівня за перше півріччя 2017 року

Протягом звітного періоду змінилась тенденція надходження повторних та колективних звернень громадян. Так, в облдержадміністрації, обласній військово-цивільній адміністрації зареєстровано 21 повторне звернення (1,4% від загальної кількості звернень), що на 28,6% менше показника минулого року (27 звернень). Кількість колективних звернень за цей період збільшилась на 18 звернень і склала 176 звернень (11,7% від загальної кількості звернень), що на 11,4% більше показника минулого року (158 звернень).

Аналіз надходження до облдержадміністрації, обласної військово-цивільної адміністрації звернень від жителів області у розрахунку на 10 тисяч населення свідчить, що найбільша кількість звернень надійшла від мешканців Добропільського, Костянтинівського, Покровського, Слов’янського, Ясинуватського районів, міст Бахмут, Вугледар, Костянтинівка, Покровськ, Селидове при середньому показнику 8,5 звернень.

Дані про кількість звернень громадян, що надійшли до Донецької облдержадміністрації від мешканців районів Донецької області за перше півріччя 2017 року на 10 тис. населення

Дані про кількість звернень громадян, що надійшли до Донецької облдержадміністрації від мешканців міст Донецької області за перше півріччя 2017 року на 10 тис. населення

Керівництвом облдержадміністрації, обласної військово-цивільної адміністрації з початку поточного року контролювалось 76,1% звернень громадян. Рівень виконавської дисципліни склав 100%. Порушень термінів розгляду звернень не припущено. За втручанням керівництва облдержадміністрації, обласної військово-цивільної адміністрації позитивно вирішені 38,6% (442) від загальної кількості контрольних звернень (1144), надані роз’яснення на 53,8% (616), у вирішенні 1,9% (22) звернень відмовлено. Разом з тим, у стадії розгляду залишається 64 звернення, 316 звернень, або 21,0% від загальної їх кількості направлено на розгляд за належністю до райдержадміністрацій, виконкомів міських рад, структурних підрозділів облдержадміністрації відповідно до повноважень, 33 звернення, або 2,1% повернуто авторам відповідно до статей 5 і 7 Закону України «Про звернення громадян», а 10 звернень (0,8%) не підлягало розгляду згідно зі статтею 8 Закону України «Про звернення громадян».

З 1696 питань, порушених у зверненнях громадян, що надійшли до облдержадміністрації, обласної військово-цивільної адміністрації за перше півріччя 2017 року, 429 питань, або 25,3% від їх загальної кількості входить до сфери житлово-комунального господарства, 244 питання (14.4%) – соціального захисту, 182 питання (10,7%) – діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, 127 питань (7,5%) – охорони здоров’я, 88 питань (5,2%) – забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізації прав і свобод громадян, 82 питання (4,8%) – освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності.

Структура основних питань, яких торкалися громадяни у зверненнях до Донецької облдержадміністрації за перше півріччя 2017 року

Прозвітували перед головою облдержадміністрації, керівником обласної військово-цивільної адміністрації про підсумки роботи із зверненнями громадян за 2016 рік 12 голів райдержадміністрацій, 1 керівник міської військово-цивільної адміністрації та 14 міських голів.

Стан додержання законодавства про звернення громадян перевірено у 27 райдержадміністраціях, міській військово-цивільній адміністрації та виконкомах міських рад. Крім того, згідно з Планом здійснення облдержадміністрацією контролю за виконанням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади на 2017 рік проведено відповідні моніторинги у виконкомах Вугледарської, Дружківської, Лиманської, Новогродівської, Маріупольської міських рад та оцінювання рівня організації роботи зі зверненнями громадян у Костянтинівській, Красноармійській, Мангушській, Нікольській та Олександрівській райдержадміністраціях.

Дані про стан контролю з розгляду звернень громадян у райдержадміністраціях за перше півріччя 2017 року

Стан додержання законодавства про звернення громадян перевірено у 162 виконавчих органах міських, сільських та селищних рад, підприємствах та організаціях. Результати перевірок розглянуті на 13 засіданнях колегій райдержадміністрацій та виконкомів міських рад, 56 засіданнях комісій з питань звернень громадян, 51 апаратній нараді. За результати перевірки винесено догану спеціалісту та позбавлено премії керівника житлово-комунального господарства з міст Бахмут та Маріуполь відповідно. Головами райдержадміністрацій та міськими головами заслухано звіти 194 керівників структурних підрозділів, сільських та селищних голів, виконавчих органів міських рад.

З проблемних питань застосування законодавства про звернення громадян проведено 41 семінар, 88 практикумів і нарад, 109 стажувань відповідальних за роботу із зверненнями громадян в облдержадміністрації, райдержадміністраціях та виконкомах міських рад.

Дані про стан контролю з розгляду звернень громадян у виконкомах міських рад за перше півріччя 2017 року

Підсумки роботи із зверненнями громадян в місцевих органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування області за 2016 рік розглянуті на засіданні колегії облдержадміністрації. За підсумками розгляду прийнято протокольне рішення від 23 лютого 2017 року щодо створення на офіційних веб-сайтах «Електронних приймалень» з метою забезпечення подання громадянами електронних звернень та запитів на публічну інформацію, забезпечення оперативного розгляду звернень громадян, у тому числі телефонних та електронних, перевірку викладених в них фактів та вирішення порушених питань, письмового повідомлення заявників про наслідки розгляду, обов’язкового запрошення заявників, у разі їх бажання, приймати участь у розгляді звернень.

Згідно з затвердженими планами та графіками з початку року облдержадміністрацією, обласною військово-цивільною адміністрацією проведено 6 засідань комісії з питань розгляду звернень громадян, 5 «Днів контролю» результатів розгляду звернень громадян, які мешкають у містах Бахмут, Дружківка, Маріуполь, Мирноград, Торецьк. Разом перевірено розгляд 22 звернень громадян.

Аналогічна робота проведена райдержадміністраціями та виконкомами міських рад. Ними здійснено 153 «Дні контролю», на яких перевірено 209 звернень громадян. Результати 371 звернення розглянуті на 144 засіданнях відповідних комісій. У 348 перевірених зверненнях громадян порушені питання вирішені.

Дані щодо виконання вимог Указу Президента України від 07.02.2008 №109/2008 місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування області за перше півріччя 2017 року

Всього у першому півріччі 2017 року керівництвом облдержадміністрації, обласної військово-цивільної адміністрації проведено 56 особистих та спільних прийомів з представниками правоохоронних органів та керівниками житлово-комунальних підприємств, 93 виїзні прийоми за місцем мешкання та 7 «Гарячих ліній» , на яких разом прийнято 325 громадян. У всіх 15 виконкомах міських рад та 11 райдержадміністраціях, розташованих на підконтрольних українській владі територіях, за цей період проведено 1972 особистих, 853 виїзних прийоми, 592 «Гарячі лінії», на яких прийнято 4372 громадян, позитивно вирішено 1781 порушених питання (40,7 %).

Крім того, фахівцями юридичного управління облдержадміністрації прийнято 6 осіб, які отримали безоплатну первинну правову допомогу, а фахівцями управління з питань звернень громадян та доступу до публічної інформації облдержадміністрації прийнято та оперативно розглянуто 104 повідомлення на «Телефон довіри». В райдержадміністраціях та виконкомах міських рад надано безоплатну первинну правову допомогу відповідно 188 та 320 особам, а також оперативну допомогу 71 та 298 громадянам, які звернулись на «Телефон довіри».

Через розгалужені мережі «Мобільних офісів», «Консультативних пунктів» та «Юридичних консультацій» надано 30939 безоплатних консультацій.

Особисті прийоми громадян проводились у Громадській приймальні облдержадміністрації згідно з графіками, затвердженими розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 25 січня 2017 р. № 62, які оприлюднені на офіційному веб-сайті облдержадміністрації разом з інформаційно-аналітичними довідками про підсумки роботи із зверненнями громадян за 2016 рік та І квартал 2017 року.

Дані про співпрацю органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування Донецької області з засобами масової інформації з питань роботи із зверненнями громадян за перше півріччя 2017 року

Всього по області у відповідності до вимог п.2 р.4 Указу через друковані та електронні засоби масової інформації оприлюднено 1818 матеріалів щодо організації роботи із зверненнями громадян та вирішення порушених в них питань, у т.ч. 148 графіків, 417 об’яв та повідомлень про проведення прийомів, 145 інформацій про підсумки їх проведення, 142 аналітичні довідки та відомості, 89 роз’яснень повноважень місцевих органів влади та інших матеріалів стосовно роботи із зверненнями громадян. За поточний період було проведено 24 «прямі ефіри» та 49 «круглих столів», 131 виступ на телебаченні (радіо) з питань роботи із зверненнями громадян за участю керівництва області, голів міст та районів, розміщено 673 матеріали на веб-сайтах з питань роботи із зверненнями громадян.

Редакціями обласних видань було отримано 258 звернень громадян, які торкались питань соціального захисту, комунальних, транспортних проблем і питань земельних відносин. Ретельний огляд читацьких листів, відгуків щодо діяльності органів виконавчої влади та відповідні роз’яснення фахівців надаються в рубриках «Нам пишут» («Родной город», м.Мирноград), «Читательский майдан» («Вперед», м.Бахмут) «Руководители отвечают читателям и редакции «ПР» і рубрика «Письма. Резонанс» («Приазовский рабочий», м.Маріуполь), «Горячая линия» Знаменки» («Знамя индустрии», м.Костянтинівка), «Вопрос – ответ» («Краматорская правда», м.Краматорськ), «Пошта нашої зорі» («Наша зоря», м.Селидове), «Письмо в редакцию», «Диалог с читателями» («Маяк», м.Красноармійськ).

Крім того, матеріали щодо роботи із зверненнями громадян у містах та районах області періодично публікувались в газетах «Наша зоря» (01.01.2017, 02.03.2017, 09.03.2017, 15.06.2017), «Зоря» (08.04.2017, 20.05.2017), «Вісті Донбасу» (12.05.2017, 01.06.2017), «Родной город» (03.02.2017), «Сільський край» (11.02.2017), «Вісті Олександрівщини» (30.01.2017, 01.04.2017), «Дружковский рабочий» (13.02.2017), «Вперед» (24.02.2017), «Региональные вести» (25.02.2017), «Вісті» (27.05.2017), «Авдіївський вісник» (08.04.2017) тощо.

З метою забезпечення реалізації та гарантування конституційного права громадян на звернення, надання дієвої допомоги мешканцям регіону, облдержадміністрацією передбачається вжити додаткових заходів зі створення дієвого механізму інформування громадськості та оперативного реагування на звернення громадян, покращення зворотного зв’язку з населенням та надання необхідних інформаційно-консультаційних послуг за допомогою засобів телекомунікації, подальшого розвитку та вдосконалення доступних форм спілкування з громадянами з використанням гарячих телефонних ліній, телефонів довіри, «Контакт - центрів», довідкових телефонних служб, повного, об’єктивного та своєчасного розгляду звернень, що надходять на урядову телефонну «гарячу лінію».