портал в режимі тестування та наповнення
0-800-507-506, 0954633565
Гаряча лінія
  • A-
    A+
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів

Оголошення про проведення додаткового конкурсного відбору інвестиційних програм і проєктів регіонального розвитку

Опубліковано 05 серпня 2021 року, 09:15 , Департамент економіки облдержадміністрації

Оголошення про проведення додаткового конкурсного відбору інвестиційних програм і проєктів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися у 2022 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку по Донецькій області

Відповідно до:

Закону України «Про засади державної регіональної політики» від 05.02.2019 № 156-VIII,

Положень ст. 24Бюджетного кодексу України (із змінами), Постанови Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 № 196 «Деякі питання державного фонду регіонального розвитку» (із змінами), Наказу Міністерства розвитку громад та територій України від 15.06.2021 № 150 «Питання підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку» оголошується додатковий конкурсний відбір інвестиційних програм та проєктів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися у 2022 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, на технічні завдання розроблені на виконання стратегічних цілей Стратегії розвитку Донецької області на період до 2027 року відповідно до Плану заходів з її реалізації у 2021 - 2023 роках (опис технічних завдань додається наприкінці оголошення):

1.3. Реалізація публічних заходів, заходів освітньої та інформаційно-консультаційної спрямованості для суб’єктів малого та середнього підприємництва.

1.15. Будівництво інженерної інфраструктури на ділянках індустріальних парків.

1.18. Розвиток мережі виробництв з переробки сільськогосподарської продукції, зокрема на основі сільськогосподарської обслуговуючої кооперації.

3.15. Розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг Донецької області.

4.19. Сприяння трансформації вугільних територій, спрямованій на диверсифікацію економіки та вирішення соціально-економічних проблем монофункціональних шахтарських міст.

Технічні завдання додатково розміщені на сайті https://new.dfrr.minregion.gov.ua/.

Заявниками можуть бути такі суб’єкти:

центральні та місцеві органи виконавчої влади;

органи місцевого самоврядування;

агенції регіонального розвитку, створені відповідно до Закону України «Про засади державної регіональної політики» - за винятком проєктів нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту.

Основними умовами попереднього конкурсного відбору є їх відповідність таким критеріям:

1) для проєктів будівництва (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) - наявність затвердженої в установленому законодавством порядку проєктної документації.

2) для проєктів будівництва (крім проєктів нового будівництва) – забезпечення дотримання комплексного підходу під час проєктування та фінансування об’єкта будівництва (здійснення комплексу відповідних робіт та заходів у будинку, будівлі, споруді будь - якого призначення в цілому);

3) календарний план реалізації становить від одного до трьох років;

4) співфінансування з місцевих бюджетів на рівні не менше 10 відсотків;

5) спроможність суб’єктів, на фінансування об’єктів яких залучаються бюджетні кошти, забезпечувати подальше власне фінансування або їх утримання за рахунок коштів місцевих бюджетів;

6) загальна кошторисна вартість проєктів будівництва (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) понад 10000 тис. грн, а для інших проєктів - понад 1000 тис. грн.

Замовники будівництва повинні забезпечити під час розроблення проєктної документації для реалізації інвестиційних програм і проєктів регіонального розвитку, що пов’язані з будівництвом (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт), обов’язкове врахування потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

Для участі в оцінці та попередньому конкурсному відборі заявники до 20 серпня 2021 року (включно) розміщують на онлайн - платформі https://new.dfrr.minregion.gov.ua/ підписані кваліфікованим електронним підписом керівника заявника інвестиційні програми і проєкти за формою, затвердженою наказом Мінрегіону України від 15.06.2021 № 150, разом із документами.

Прийом інвестиційних проєктів триває до 20 серпня 2021 року (включно).

Телефон для довідок:

(06264) 2-20-75 – Автухова Людмила Анатоліївна

E-mail: [email protected]

Опис технічних завдань

1. Номер технічного завдання

1.3.

2. Назва технічного завдання

Реалізація публічних заходів, заходів освітньої та інформаційно-консультаційної спрямованості для суб’єктів малого та середнього підприємництва

3. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає технічне завдання

СЦ ІІ. «Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів».

ОЦ 2. «Сприяння розвитку підприємництва, підтримка інтернаціоналізації бізнесу у секторі малого та середнього підприємництва».

Завдання 2. Стимулювання розвитку малого та середнього підприємництва, сприяння створенню стабільного та сприятливого середовища для започаткування і ведення підприємницької діяльності за напрямом «Розвиток підприємництва»

4. Номер і назва завдання з відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає технічне завдання

1.1.3. Розвиток малого і середнього підприємництва, як драйверу структурних перетворень

5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєктів за технічним завданням

Територія Донецької області, підконтрольна українській владі

6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано технічне завдання

Однією із основних проблем, що стримують розвиток підприємництва, сьогодні є недостатній кваліфікаційний рівень кадрів, що займаються підприємницькою діяльністю. Також, спостерігається нерівномірність розвитку малого та середнього підприємництва в територіальному розрізі та за галузевою ознакою.

У зв’язку з цим, виникає необхідність надання інформаційно-консультаційної підтримки суб’єктам малого підприємства, забезпечення можливості для налагодження комунікацій та обміну досвідом між ними.

Важливою умовою є створення та розвиток підприємницької інфраструктури, яка може стати платформою для комунікації влади, громадськості, бізнесу, обміну досвідом, навчання основам бізнесу та іншим корисним навичкам.

7. Очікувані кількісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання

Проведення щорічно для суб’єктів малого і середнього підприємництва до 7 тренінгів (не менш 6 годин кожний) з питань бізнес-планування.

Проведення щорічно для суб’єктів малого і середнього підприємництва до 8 семінарів (не менш 4 годин кожний) з актуальних питань ведення бізнесу.

Організація 3-х щорічних практичних конференцій з питань розвитку малого та середнього підприємництва.

Проведення 3-х щорічних регіональних конкурсів «Підприємець року Донецької області», молодіжного жіночого підприємництва «Чому я обираю власний бізнес».

Забезпечено розбудову інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва, у тому числі для проведення заходів з освітньої та інформаційної підтримки підприємництва.

8. Очікувані якісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання

Підвищено ефективність підготовки документів для започаткування підприємницької діяльності.

Підвищено ефективність впровадження підприємницької діяльності суб’єктами малого та середнього бізнесу.

Підтримано створення кластерів/об’єднань підприємців по галузях.

Створено простори для навчання, розвитку ініціатив, комунікації, зустрічей молоді, активних громадян, місцевої влади, бізнесу, інвесторів.

9. Основні заходи технічного завдання

Проведення щорічно для суб’єктів малого і середнього підприємництва тренінгів з питань бізнес-планування, семінарів з актуальних питань ведення бізнесу.

Організація щорічних національних практичних конференцій з питань розвитку малого та середнього підприємництва.

Проведення щорічних регіональних конкурсів «Підприємець року Донецької області», молодіжного жіночого підприємництва «Чому я обираю власний бізнес».

Будівництво, ремонт та оснащення приміщень/будівель з урахуванням потреб маломобільних груп населення з метою створення просторів підтримки малого і середнього підприємництва.

Надання іншої інформаційної підтримки суб’єктам підприємництва (у тому числі шляхом підтримки та наповнення інформаційного сайту).

Реалізація інформаційно-консультаційних, освітніх та інших заходів для суб’єктів малого і середнього підприємництва в рамках проєктів (програм) міжнародної технічної допомоги (згідно з передбаченими проєктами графіками).
2021 рік

2022 рік

2023 рік

Усього

державний бюджет:

45 000,0

50 000,0

50 000,0

145 000,0

державний фонд регіонального розвитку

45 000,0

50 000,0

50 000,0

145 000,0

інші джерела

-

-

-

-

місцевий бюджет

5 550,0

5 550,0

5 550,0

16 650,0

інші джерела (кошти МТД)

550,0

550,0

550,0

1 650,0

11. Інша інформація щодо технічного завдання

Ключові потенційні учасники проєкту: департамент економіки ОДА, органи місцевого самоврядування, роботодавці, міжнародні донори та інші


1. Номер технічного завдання

1.15.

2. Назва технічного завдання

Будівництво інженерної інфраструктури на ділянках індустріальних парків

3. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає технічне завдання

СЦ 1. «Формування згуртованої держави в соціальному, гуманітарному, економічному, екологічному, безпековому та просторовому вимірах».

ОЦ 2. «Збереження навколишнього природного середовища та стале використання природних ресурсів, посилення можливостей розвитку територій, які потребують державної підтримки (макро- та мікрорівень)».

Завдання 12. Стимулювання інвестиційної діяльності з метою забезпечення участі підприємців, зокрема представників місцевого бізнесу, у відбудові підприємств та об’єктів інфраструктури за напрямом «Відновлення та розбудова територій, структурна перебудова економік регіонів, що постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України».

4. Номер і назва завдання з відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає технічне завдання

1.2.3. Підтримка галузей з економічним та інноваційним потенціалом для розвитку

1.1.3. Розвиток малого і середнього підприємництва, як драйверу структурних перетворень

5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєктів за технічним завданням

Донецька область

6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямоване технічне завдання

Традиційно економіка Донецької області спирається на промисловість, яка істотно залежить від діяльності великого бізнесу. При цьому, роль малого та середнього підприємництва залишається незначною: сумарна питома вага суб’єктів малого та середнього підприємництва у реалізації продукції (товарів, послуг) складає лише 27,3%, у той час як в середньому по Україні цей показник становить 61,8%.

Одним з інструментів активізації інвестиційної діяльності та створення нових робочих місць у галузі малого та середнього підприємництва, і як наслідок забезпечення економічного розвитку та підвищення конкурентоспроможності територій області може стати розбудова індустріальних парків.

На сьогодні органами місцевого самоврядування регіону забезпечено реєстрацію 3-х індустріальних парків (далі – ІП) на території Лиманської міської територіальної громади (ІП «Лиманський»), м. Костянтинівка (ІП «Техносіті») та м. Маріуполь (ІП «АзовАкваІнвест»).

Для забезпечення повноцінного функціонування зазначених індустріальних парків, залучення інвестицій та розміщення на них нових промислових виробництв необхідне облаштування цих майданчиків відповідною інфраструктурою.

Проєктом передбачено створення необхідних інженерних комунікацій на майданчиках індустріальних парків, які були включені до Реєстру індустріальних (промислових) парків.

7. Очікувані кількісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання

1. Створено майданчики для започаткування нових підприємств на території 3-х індустріальних парків, які були включені до Реєстру індустріальних (промислових) парків

2. Створено сукупно до 320 нових робочих місць у перший рік роботи індустріальних парків та до 2795 робочих місць після початку їх роботи згідно потужностей, передбачених концепціями.

3. Збільшено податкові надходження до бюджетів усіх рівнів.

8. Очікувані якісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання

1. Сформовано сприятливий інвестиційний клімат на території 3-х громад регіону та наближених до них населених пунктів.

2. Підвищено ділову активність бізнес-середовища у галузі малого і середнього підприємництва.

3. Забезпечено зниження показників трудової міграції.

9. Основні заходи технічного завдання

Роботи з будівництва мереж водопостачання.

Роботи з будівництва мереж газопостачання.

Роботи з будівництва мереж електропостачання.

Приєднання майданчиків індустріальних парків до мереж водо-, газо- та електропостачання.

10. Обсяг фінансування технічного завдання, тис.грн:

2021 рік

2022 рік

2023 рік

Усього

державний бюджет:

105 000,0

100 000,0

100 000,0

305 000,0

державний фонд регіонального розвитку

105 000,0

100 000,0

100 000,0

305 000,0

інші джерела

-

-

-

-

місцевий бюджет

11 000,0

10 000,0

10 000,0

31 000,0

інші джерела

-

-

-

-

11. Інша інформація щодо технічного завдання

Дороги та під’їзні шляхи до індустріальних парків у задовільному стані


1. Номер технічного завдання

1.18.

2. Назва технічного завдання

Розвиток мережі виробництв з переробки сільськогосподарської продукції, зокрема на основі сільськогосподарської обслуговуючої кооперації

3. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає технічне завдання

СЦ І. «Формування згуртованої держави в соціальному, гуманітарному, економічному, екологічному, безпековому та просторовому вимірах».

ОЦ 2. «Збереження навколишнього природного середовища та стале використання природних ресурсів, посилення можливостей розвитку територій, які потребують державної підтримки».

Завдання 3. Сприяння розвитку різних форм кооперації, фермерства, забезпечення доступності ринків збуту для малих та середніх виробників сільськогосподарської продукції, інфраструктури для зберігання сільськогосподарської продукції; запровадження нових технологій та обладнання для переробки сільськогосподарської сировини за напрямом «Розвиток сільських територій»

4. Номер і назва завдання з відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає технічне завдання

1.2.4. Розвиток сучасної системи переробки сільськогосподарської продукції відповідно до потреб ринку

5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєктів за технічним завданням

Донецька область.

6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано технічне завдання

В області господарствами населення традиційно, згідно даних статистики, виробляється біля 60% молока, 40% м’яса у живій вазі, 99% овочів від загального виробництва по області, які у вигляді сировини через непрозору систему закупівель посередниками надходять на переробні підприємства інших областей, де утворюється додана вартість, робочі місця і податки. Тобто, ціни на сировину без контролю її якості визначають перекупники, сільські громади області втрачають податки, домогосподарства- прибутки.

Домогосподарствами утримується біля 21 тис. голів корів, 22 тис. голів молодняку ВРХ, щороку реалізується на забій худоби та птиці біля 20 тис. тон, виробляється в середньому 113 тис. тон молока, 340 тис. тон овочів.

В області створено сировинну базу для розвитку мережі виробництв з переробки сільськогосподарської продукції.

7. Очікувані кількісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання

Діяльність переробних виробництв забезпечить переробку щороку 360 тонн м’яса у живій вазі, 1900 тонн молока, 25 тис. тонн овочів, вироблених господарствами населення.

Буде створено біля 50 нових робочих місць.

Створення не менш 4 виробництв з переробки м’яса, молока, овочів.

8. Очікувані якісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання

Проєкт покликаний включити сільськогосподарську продукцію, що виробляється господарствами населення, в ланцюжки доданої вартості, у тому числі за рахунок розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації, створення мережі переробки сільськогосподарської продукції, забезпечити відповідний рівень якості продукції, стимулювати зайнятість сільського населення.

9. Основні заходи технічного завдання

Виділення земельних ділянок для будівництва приміщень переробних виробництв;

Виготовлення проєктно-кошторисної документації;

Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) приміщень молоко-, м'ясо-, овочепереробних виробництв;

Придбання та встановлення обладнання з переробки, зберігання м’яса, молока, овочів;

Навчено персонал;

Пройдено процедуру сертифікації продукції згідно вимог НАССР.

10. Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн:

2021 рік

2022 рік

2023 рік

Усього

державний бюджет:

-

15 000,0

15 000,0

30 000,0

державний фонд регіонального розвитку

-

15 000,0

15 000,0

30 000,0

інші джерела

-

-

-

-

місцевий бюджет

-

1 500,0

1 500,0

3 000,0

інші джерела (МТД, кошти членів сільськогосподарсь-ких обслуговуючих кооперативів)

500,0

1 250,0

1 250,0

3 000,0

11. Інша інформація щодо проєкту

Ключові потенційні учасники проєкту: департамент агропромислового розвитку і земельних відносин ОДА, місцеві органи виконавчої влади, сільгоспвиробники

 

1. Номер технічного завдання

3.15.

2. Назва технічного завдання

Розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг Донецької області

3. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає технічне завдання

СЦ І. «Формування згуртованої держави в соціальному, гуманітарному, економічному, екологічному, безпековому та просторовому вимірах».

СЦ 4. «Розвиток інфраструктури та цифрова трансформація».

Завдання 1. Забезпечення розбудови мережі центрів надання адміністративних послуг і надання відповідної підтримки органами місцевого самоврядування для створення таких центрів, їх утримання, надання якісних послуг за напрямом «Розвиток інфраструктури надання адміністративних послуг».

4. Номер і назва завдання з відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає технічне завдання

3.2.1. Підвищення якості та доступності адміністративних та соціальних послуг

5. Територія, на яку реалізація проєктів за технічним завданням матиме вплив

Громади Донецької області, відібрані в установленому порядку

6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано технічне завдання

Існуючі приміщення більшості центрів надання адміністративних послуг (далі - ЦНАП) Донецької області не відповідають сучасним вимогам (відсутній поділ на відкриту та закриту частину з відповідною площею секторів прийому, інформування, очікування, обслуговування). Недостатня площа приміщень центрів стримує їх розвиток.

Проблемними питаннями залишаються застаріла комп’ютерна техніка, відсутність програмного забезпечення систем електронного документообігу, інформаційних електронних терміналів самообслуговування, автоматизованої системи керування чергою та супутніх послуг (виготовлення копій документів, надання банківських послуг тощо).

На територіях деяких новоутворених громад відсутні взагалі центри надання адміністративних послуг.

З метою вирішення зазначеної проблеми необхідно привести до відповідних сучасних норм та стандартів діючі ЦНАП та забезпечити діяльність таких центрів у новостворених територіальних громадах, а також утворити центри у тих громадах, де вони відсутні, в першу чергу у тих, де визначені приміщення та наявна актуальна проєктно-кошторисна документація.

7. Очікувані кількісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання

Реконструкція або будівництво, капітальний ремонт щонайменше 10 ЦНАП.

Створення у 21 новоствореній територіальній громаді ЦНАП.

Забезпечення понад 900 тис. осіб якісними та доступними адміністративними послугами.

Збільшення у 100% ЦНАП видів адміністративних послуг, які там надаються.

Збільшення кількості виданих результатів надання адміністративних послуг через центри щонайменше на 20%.

Зменшення середнього часу обслуговування суб’єкта звернення до 15 хвилин.

8. Очікувані якісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання

Створено належні умови для отримання та надання якісних адміністративних послуг, у тому числі для осіб з інвалідністю.

Наповнення місцевих бюджетів за рахунок надання платних адміністративних послуг.

Зменшення ризику корупції під час надання адміністративних послуг.

9. Основні заходи технічного завдання

Реконструкція нежитлових будівель, капітальний ремонт приміщень та будівництво центрів надання адміністративних послуг .

Облаштування, придбання меблів та техніки, впровадження електронних сервісів

10. Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн:

2021 рік

2022 рік

2023 рік

Усього

державний бюджет:

50 000,0

50 000,0

50 000,0

150 000,0

державний фонд регіонального розвитку

40 000,0

50 000,0

50 000,0

140 000,0

інші джерела (субвенція з державного бюджету)

10 000,0

-

-

10 000,0

місцевий бюджет

20 000,0

20 000,0

20 000,0

60 000,0

інші джерела (кошти МТД)

15 000,0

15 000,0

15 000,0

45 000,0

11. Інша інформація щодо технічного завдання

Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: департамент економіки ОДА, місцеві ограни виконавчої влади.

 

1. Номер технічного завдання

4.19.

2. Назва технічного завдання

Сприяння трансформації вугільних територій, спрямованій на диверсифікацію економіки та вирішення соціально-економічних проблем монофункціональних шахтарських міст

3. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає технічне завдання

СЦ І. «Формування згуртованої держави в соціальному, гуманітарному, економічному, екологічному, безпековому та просторовому вимірах».

ОЦ 2. «Збереження навколишнього природного середовища та стале використання природних ресурсів, посилення можливостей розвитку територій, які потребують державної підтримки (макро- та мікрорівень)».

Завдання 4. Сприяння створенню нових робочих місць для працевлаштування працівників, які вивільняються з вугледобувних, вуглепереробних підприємств за напрямом «Соціально-економічна трансформація територій, де перебувають у стадії закриття вугледобувні та вуглепереробні підприємства»

4. Номер і назва завдання з відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає технічне завдання

4.3.2. Розвиток альтернативної енергетики.

4.1.3. Захист водних ресурсів від виснаження та забруднення.

3.3.2. Підтримка малих монофункціональних міст.

5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєктів за технічним завданням

Вугледарська, Добропільська, Мирноградська, Новогродівська, Покровська, Селидівська, Торецька міські територіальні громади

6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано технічне завдання

Через занепад державного сектору вуглевидобутку, світові тенденції декарбонізації, необхідність реформування вітчизняної вугільної галузі та закриття неперспективних шахт перед монофункціональними шахтарськими містами постає питання трансформації і визначення нових напрямів розвитку громад, що передбачає розробку планів пом’якшення соціально-економічних наслідків від закриття вугледобувних підприємств.

В контексті ситуації, особливо гостро постають напрями щодо перебудови економіки шахтарських територій, створення нових виробництв та робочих місць на них, перекваліфікації робітників шахт, розбудови та оновлення існуючої інженерної та соціальної інфраструктури-тури, підтримки підприємницьких ініціатив тощо

7. Очікувані кількісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання

Впроваджено інноваційні рішення у сфері видобутку вугілля, використання супутніх ресурсів (зокрема шахтного газу метану, технології підземної газифікації вугілля, шахтних вод тощо).

Створено до 550 робочих місць у галузях економіки, не пов’язаних з видобутком вугілля.

Забезпечено профорієнтацію та впровадження освітніх програм з перекваліфікації робітників близько 18 тис. робітників шахт і членів їх сімей.

Підвищено спроможність 7 територіальних громад шахтарських міст та прилеглих населених пунктів з чисельністю населення близько 400 тисяч осіб

8. Очікувані якісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання

Створено належні умови для функціонування вітчизняної традиційної енергетики, стимулювання розвитку альтернативної енергетики.

Спрощено умови започаткування і ведення малого і середнього бізнесу на територіях, де перебувають у стадії закриття вугледобувні та вуглепереробні підприємства.

Забезпечено соціальну підтримку населення малих монофункціональних міст.

9. Основні заходи технічного завдання

  • Проведення дослідження стосовно проблемних питань та можливих напрямів подальшого розвитку вугільних територій.
  • Впровадження заходів, що сприятимуть перебудові структури економіки шахтарських мономіст і створенню нових робочих місць у галузях економіки, не пов’язаних з видобутком вугілля.
  • Створення інфраструктури для підтримки підприємництва, стартапів, креативних та інформацій-них індустрій (зокрема, хабів, коворкінг-центрів, центрів підтримки малого та середнього підприємництва тощо).
  • Проведення освітніх заходів щодо перекваліфікація шахтарів та членів їх сімей, професійної орієнтації молоді відповідно до перспективних вимог ринку праці, забезпечення навчання безпосередньо на робочому місці.
  • Проведення інвестиційної паспортизації територій (аудит та створення відкритих баз даних щодо вільних земельних ділянок та приміщень, що не використовуються, розробка інтерактивних інвестиційних паспортів тощо).
  • Пошук джерел фінансування для реалізації пріоритетних проєктів, пов’язаних з провадженням інноваційних рішень у сфері видобутку вугілля та використання супутніх ресурсів.
  • Розбудова ключової комунальної та інженерної інфраструктури шахтарських територій.

10. Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн:

2021 рік

2022 рік

2023 рік

Усього

державний бюджет

26 000,0

70 000,0

70 000,0

166 000,0

державний фонд регіонального розвитку

26 000,0

70 000,0

70 000,0

166 000,0

інші джерела

-

-

-

-

місцевий бюджет

15 000,0

15 000,0

15 000,0

45 000,0

інші джерела (кошти МТД)

5 000,0

5 000,0

5 000,0

15 000,0

11. Інша інформація щодо технічного завдання

Ключові потенційні учасники проєкту: органи місцевого самоврядування, департамент розвитку базових галузей промисловості ОДА, Міненерго, Мінрегіон, Мінекономіки, Мінреінтеграції