портал в режимі тестування та наповнення
0-800-507-506
Гаряча лінія
  • A-
    A+
  • Стара версія
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів

Відділ фінансового забезпечення

Начальник відділу фінансового забезпечення

Контактна інформація

Адреса: 84306, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Олекси Тихого, буд. 6

Тел.: +380 (6264) 2-04-65

Відділ фінансового забезпечення апарату облдержадміністрації утворюється розпорядженням голови облдержадміністрації згідно Закону України “Про місцеві державні адміністрації” і входить до складу апарату облдержадміністрації. Відділ у своїй діяльності підпорядковується голові облдержадміністрації та заступнику голови – керівнику апарату облдержадміністрації.

У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, іншими Законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови облдержадміністрації, ДСТУ ISO 9001-2007 «Система управління якістю. Вимоги», Положенням про відділ та іншими нормативними актами.

Основні завдання відділу:

  • Здійснення повноважень головного розпорядника коштів Державного бюджету та фінансове забезпечення діяльності апарата облдержадміністрації.
  • Організація та забезпечення бухгалтерського обліку та звітності відповідно до Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” в апараті облдержадміністрації.
  • Забезпечення контролю за ефективним і цільовим використанням коштів Державного бюджету, передбачених на утримання апарату облдержадміністрації.

Функції відділу:

Фінансова діяльність (формування бюджетного запиту на наступний рік, підготовка кошторису та плану бюджетних асигнувань, розподіл асигнувань між кодами економічної класифікації видатків, обчислення фонду оплати праці працівників апарату, підготовка штатного розпису апарату облдержадміністрації та змін до нього, надання органам Державного казначейства у Донецькій області затверджених кошторисів та планів асигнувань, аналіз фактичних витрат апарату облдержадміністрації, надання консультацій з питань проведення тендерних процедур, надання консультативної допомоги працівникам фінансових, господарчих та бухгалтерських відділів райдержадміністрацій, структурних підрозділів облдержадміністрації, та інш.).

Бухгалтерський облік і звітність(ведення обліку надходжень коштів і видатків на утримання апарату адміністрації, своєчасне проведення розрахунків, контроль за правильністю оформлення відряджень керівництва облдержадміністрації та працівників, нарахування заробітної плати працівникам, проведення інструктажу матеріально-відповідальних осіб з питань обліку і збереження цінностей у апараті облдержадміністрації, участь у проведенні інвентаризацій, проведення індексацій матеріальних цінностей, що знаходяться на балансі апарату облдержадміністрації, контроль за своєчасним списанням обладнання і матеріалів, які відслужили свій термін, стали непридатними до застосування і знаходились на балансі апарату облдержадміністрації, складання місячної, квартальної та річної звітності, надання статистичної звітності управлінню статистики, до Фонду із соціального захисту; Фонду по безробіттю; Пенсійного фонду; фонду по тимчасовій втраті працездатності; фонду по виплаті утримання у зв’язку з нещасним випадком на виробництві, надання інформації по персоніфікованому обліку пенсійних внесків працівників та інш.).