портал в режимі тестування та наповнення
0-800-507-506
Гаряча лінія
  • A-
    A+
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів

Конкурс на зайняття посади начальника комунального закладу охорони здоров’я «Інформаційно-аналітичний центр медичної статистики»

Опубліковано 10 серпня 2021 року, 16:10 , Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації

Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації оголошує конкурс на зайняття посади начальника комунального закладу охорони здоров’я «Інформаційно-аналітичний центр медичної статистики» відповідно до Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я», на виконання розпоряджень голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 28 квітня 2015 року № 172 «Про Порядок призначення на посади та звільнення з посад керівників підприємств, установ, організацій спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні Донецької обласної ради» та від 05 серпня 2021 року № 785/5-21 «Про оголошення конкурсу».

Найменування та місцезнаходження комунального підприємства: Комунальний заклад охорони здоров’я «Інформаційно-аналітичний центр медичної статистики» 84306, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Дніпровська, 17 (далі – Центр).

Напрямки діяльності: коди КВЕД 84.11 Державне управління загального характеру.

Центр є закладом, який заснований на спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що знаходиться в управлінні Донецької обласної ради.

Основною метою діяльності є участь у реалізації державної політики у галузі статистики.

Основними напрямками діяльності Центру є:

Централізоване забезпечення, обробка та аналіз статистичної інформації про стан здоров’я, надання медичної допомоги населенню, про ресурси охорони здоров’я та їх використання, забезпечення своєчасною статистичною інформацією керівництва області, начальників управлінь (відділів) охорони здоров’я та керівників закладів охорони здоров’я.

Забезпечення достовірності, об’єктивності, оперативності та цілісності статистичної інформації, її адекватності завданням реформування галузі:

вдосконалення статистичного обліку звітності в закладах охорони здоров’я, надання їм методичної допомоги в організації статистичного обліку та звітності;

прийом статистичних звітів від закладів охорони здоров’я, науково-дослідних інститутів, закладів освіти, згідно з відповідними наказами Міністерства охорони здоров’я України;

перевірка стану статистичного обліку в закладах охорони здоров’я та перевірка достовірності звітних даних;

підготовка та видання статей, довідників та аналітичних оглядів про стан здоров’я населення, надання медичної допомоги, про ресурси охорони здоров’я та їх використання.

Вдосконалення організаційно-методичної роботи з питань управління закладами охорони здоров’я, медичної статистики, науково-методичної інформації, інноваційної, винахідницької та раціоналізаторської діяльності закладів охорони здоров’я області:

підготовка та проведення інструктивних нарад, семінарів з питань методології та практики статистичної досліджень. Визначення сучасних форм та методів роботи медичної статистики та впровадження їх в практику;

організація підготовки та підвищення кваліфікації працівників медичної статистики, фахівців в галузі інноваційної діяльності;

організація роботи щодо підвищення інформаційної та патентно-ліцензійної компетентності фахівців закладів охорони здоров’я;

забезпечення реалізації інформаційних технологій та інноваційних процесів;

аналіз інноваційної роботи в закладах охорони здоров’я з інформуванням департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації та Українського центру науково-медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи Міністерства охорони здоров’я України.

Реалізація програм реформування та розвитку медичної статистики з метою забезпечення переходу на міжнародну систему обліку; впровадження нових облікових статистичних форм.

Впровадження комп’ютерної техніки та сертифікованого програмного забезпечення для обробки статистичної інформації. Забезпечення уніфікованої систему збору, розробки та передачі статистичної інформації, організації її опрацювання на базі єдиної методології та сучасної інформаційної технології, створення бази даних.

Вдосконалення та втілення єдиної системи медико-статистичної інформації в закладах охорони здоров’я.

Співпраця з науково-дослідними установами, інститутами та академіями удосконалення роботи лікарів в частині підготовки та публікації статистичних матеріалів та бюлетенів.

Участь в проведені акредитації закладів охорони здоров’я.

Управління Центром, в межах повноважень, наданих рішенням обласної ради від 04 березня 1999 р. № 23/5-116 « Про делегування повноважень Донецької обласної ради Донецькій обласній державній адміністрації щодо управління майном області та про затвердження переліку об’єктів спільної власності територіальних громад, що знаходяться в управлінні обласної ради» (зі змінами та доповненнями), здійснює облдержадміністрація.

Координацію діяльності Центру здійснює департамент охорони здоров’я облдержадміністрації.

Статут Центру (електронне посилання).

Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності Центру:

Загальний фонд – 6480732,00 грн.;

Спеціальний фонд – 79204,62 грн.

Оплата праці начальника Центру: посадовий оклад 9192,00 грн. За рішенням органу управління встановлюються надбавки та доплати у відповідності до чинного законодавства.

Строки і місце приймання заяв на участь у конкурсі, номер телефону для довідок та адреса електронної пошти: заяви приймаються до 25 серпня 2021 року за адресою: м. Краматорськ, вул. Богдана Хмельницького, 6, другий поверх, тел. 0950538513, e-mail: zdr.d@dn.gov.ua (тема: Конкурс керівників).

Для участі у конкурсі особа подає особисто або надсилає поштою конкурсній комісії: 

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1;

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографію (у випадках, визначених законодавством);

5) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2;

7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідку МВС про відсутність судимості;

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ України;

10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3;

11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4;

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються у запечатаному вигляді.


Додаток 1

ЗАЯВА


Додаток 2

ЗГОДА

 на обробку персональних даних


Додаток 3

ПОПЕРЕДЖЕННЯ 

про вимоги та обмеження, встановлені Законом України “Про запобігання корупції”

Про вимоги та обмеження, встановлені Законом України «Про запобігання корупції», попереджений (попереджена).

____ __________20___ р.

________________

(підпис)

___________________

(прізвище, та ініціали)Додаток 4

ЗАЯВА 

про відсутність конфлікту інтересів

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три-п’ять років), в якому передбачається:

план реформування закладу протягом одного року;

заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;

пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Інформація про місце та дату проведення конкурсу буде повідомлено додатково.

Результати конкурсу будуть оприлюднені на офіційному веб-сайті Донецької обласної державної адміністрації та департаменту охорони здоров’я Донецької обласної державної адміністрації.

Вимоги до претендентів:

громадянство України;

- повна вища освіта II рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування», або «Право», або «Соціальні та поведінкові науки», або «Гуманітарні науки», або «Охорона здоров'я» та спеціалізацією «Організація і управління охороною здоров'я»;

- стаж роботи на керівних посадах - 7 років;

- здатність за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні обов’язки;

- високі моральні, ділові, професійні якості та організаторські здібності;

- вільне володіння державною мовою;

- повинен знати: Конституцію України, закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності закладу охорони здоров'я; профіль, спеціалізацію й особливості структури закладу охорони здоров'я; податкове та екологічне законодавство; перспективи, вітчизняні і світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі і закладу охорони здоров'я; можливості ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або заміни; кадрові ресурси закладу охорони здоров'я; порядок розроблення і затвердження бізнес-планів, фінансових планів та програм виробничо-господарської діяльності; ринкові методи господарювання та управління; кон'юнктуру ринку; порядок укладення і виконання господарських та фінансових договорів, галузевих тарифних угод, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки та технології у відповідній галузі виробництва і досвід завоювання позицій на світових та регіональних ринках продукції; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію виробництва, праці та управління; етику ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство, технології інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; сучасні засоби комунікацій та зв'язку; сучасну наукову літературу та науково-практичну періодику за фахом; методику визначення потреби в лікарських засобах, медичних виробах, обладнанні; специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров'я.


Додаткові матеріали: