портал в режимі тестування та наповнення
0-800-507-506
Гаряча лінія
  • A-
    A+
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів

Конкурс на заміщення посади директора державного навчального закладу «Краматорське вище професійне торгово-кулінарне училище»

Опубліковано 18 січня 2022 року, 15:19 , Департамент освіти і науки облдержадміністрації

Відповідно до статей 6, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», частини першої статті 24 Закону України «Про професійну (професійно-технічну) освіту», Кодексу законів про працю України, розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 № 831-р «Питання управління державними закладами професійної (професійно-технічної) освіти, підпорядкованими Міністерству освіти і науки» (зі змінами), розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 26.01.2018 № 99/5-18 «Про тимчасове виконання повноважень з управління державними закладами професійної (професійно-технічної) освіти, підпорядкованими Міністерству освіти і науки України», Положення про департамент освіти і науки Донецької обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови Донецької обласної державної адміністрації, керівника обласної військово – цивільної адміністрації від 06.12.2018 № 1472/5-18 (зі змінами), керуючись Порядком проведення конкурсу на заміщення посади керівника державного закладу професійної (професійної – технічної) освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 17.07.2019 № 998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.08.2019 за № 922/39893

НАКАЗУЮ:

1. Оголосити конкурс на заміщення вакантної посади директора державного навчального закладу «Краматорське вище професійне торгово-кулінарне училище» (далі – Конкурс).

2. Утворити конкурсну комісію для проведення Конкурсу у складі, що додається.

3. Затвердити умови проведення Конкурсу (додаються).

4. Відділу управління персоналом (Кисіль):

1) забезпечити оприлюднення оголошення про проведення Конкурсу на вебсайті Донецької обласної державної адміністрації, департаменту освіти і

науки облдержадміністрації та вебсайті закладу освіти (у разі його наявності) відповідно до встановлених вимог;

2) провести Конкурс та оприлюднити його результати у строки, передбаченні чинним законодавством.

5. Координацію роботи щодо виконання наказу покласти на відділ управління персоналом, контроль - залишаю за собою.

Директор департаменту Тетяна СІДАШЕВА

Додаток

до наказу департаменту

освіти і науки Донецької

обласної державної адміністрації

____________№_____


СКЛАД

комісії для проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора

державного навчального закладу

«Краматорське вище професійне торгово-кулінарне училище»


Ященко

Ганна Анатоліївна

-

заступник директора департаменту - начальник управління фахової освіти, національного виховання та європейської інтеграції департаменту освіти і науки облдержадміністрації (далі - департамент), голова Комісії

Глазков

Денис Геннадійович

-

начальник відділу професійної освіти департаменту, заступник голови Комісії

Калитинська

Тетяна Іванівна

-

начальник відділу управління персоналом департаменту, секретар Комісії

Члени комісії:

Гончаров

Едуард Вячеславович

-

директор Навчально - методичного центру професійно – технічної освіти у Донецькій області, за згодою

Коханенко

Лариса Миколаївна

-

майстер виробничого навчання, голова незалежної професійної спілки державного навчального закладу «Краматорське вище професійне торгово-кулінарне училище» (далі-заклад), за згодою

Макаричева

Оксана Анатоліївна

-

викладач спеціальних дисциплін закладу, за згодою

Майорова

Дар’я Олексіївна

-

заступник директора філії АТ «Трест Житлобуд-1», за згодою

Осипець

Михайло Анатолійович

-

директор ТОВ «Автосіті - Краматорськ», за згодою

Савенков

Станіслав Сергійович

-

директор мережі кафе «Расти Пузо», за згодою

Тутов

Олег Станіславович

-

майстер виробничого навчання закладу, за згодою

Яковлєва

Лілія Вікторівна

-

голова обласної асоціації працівників професійно – технічної освіти, за згодою


Склад Комісії підготовлено відділом управління персоналом департаменту освіти і науки Донецької облдержадміністрації.В.о. начальника відділу

управління персоналом Ольга КИСІЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом директора департаменту освіти

і науки Донецької обласної державної

адміністрації

від __________ № _________

УМОВИ 
проведення конкурсу

на заміщення посади директора

державного навчального закладу «Краматорське вище професійне торгово-кулінарне училище»


Найменування і місцезнаходження закладу освіти

Державний навчальний заклад «Краматорське вище професійне торгово-кулінарне училище»

84300, Україна, Донецька обл., м. Краматорськ, вулиця Ювілейна, 6.

Найменування посади

Директор


Посадові обов’язки

- здійснює керівництво діяльністю закладу освіти у відповідності до норм чинного законодавства України;

- представляє заклад в усіх центральних та місцевих органах виконавчої, законодавчої, судової влади, а також підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності, в тому числі за межами України відповідно до наданих йому повноважень;

- забезпечує дотримання норм законодавства України в закладі;

- у межах своїх повноважень раціонально використовує бюджетні кошти, а також кошти, що надходять з інших джерел фінансування;

- контролює якість роботи педагогічних працівників, організацію навчально-виробничого та навчально-виховного процесу, забезпечує створення необхідних умов для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників;

- забезпечує ефективне управління майном закладу та його раціональне використання;

- забезпечує додержання умов колективного договору та Статуту закладу;

- забезпечує виконання державного та/або регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів;

- забезпечує додержання прав і законних інтересів осіб з особливими освітніми потребами;

- забезпечує облік, збереження та поповнення навчально - матеріальної бази;

- координує роботу своїх заступників, діяльність батьківських комітетів, надає допомогу органам учнівського самоврядування;

- організовує діяльність колективу щодо забезпечення якості професійної підготовки, виконання навчальних планів і навчальних програм,

виконання планів виробничої і господарської діяльності, вдосконалення методичного забезпечення освітнього процесу, сприяє діяльності методичних комісій;

- відповідає за своєчасний розгляд заяв, скарг, дотримання прав та гарантій здобувачів освіти та працівників закладу;

- дотримання фінансової і трудової дисципліни;

- затверджує в межах наявного фонду заробітної плати штатний розпис і чисельність працівників закладу, приймає на посади та звільняє з них працівників, затверджує відповідно до кваліфікаційних характеристик їхні посадові обов'язки;

- забезпечує моніторинг ринку праці та своєчасне вдосконалення структури професій через механізм ліцензування освітніх послуг;

-видає в межах своєї компетенції накази і розпорядження, заохочує працівників та застосовує до них передбачені чинним законодавством України дисциплінарні стягнення;

- контролює забезпечення безпечних та нешкідливих умов навчання й праці в закладі освіти;

- відповідає за дотримання вимог та правил з охорони праці, пожежної безпеки згідно з нормами чинного законодавства України;

- щорічно звітує про результати роботи перед загальними зборами колективу закладу;

- на підставі письмового звернення особи з особливими освітніми потребами, її батьків або законних представників в обов’язковому порядку утворює інклюзивні групи для навчання осіб з особливими освітніми потребами;

- здійснює інші повноваження передбачені статутом закладу.

Умови оплати праці

- посадовий оклад — 8878,10 грн;

надбавка за вислугу років;

- надбавка за інтенсивність праці

(можлива в разі економії фонду заробітної плати);

- премія (у разі встановлення),

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 «Про впорядкування умов праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» (зі змінами)

Кваліфікаційні вимоги до керівника закладу освіти відповідно до Закону України

«Про професійну (професійно - технічну) освіту»

1.

Освіта

Вища освіта не нижче ступеня магістра (спеціаліста)

2.

Досвід роботи

Стаж роботи на керівних посадах системи професійної (професійно – технічної) освіти або у галузі економіки, для якої здійснюється підготовка робітничих кадрів у цьому закладі освіти, не менше трьох років

3.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою


4

Моральні якості і фізичний стан

Повинні бути такими, що дають змогу виконувати обов’язки керівника закладу


Вичерпний перелік, кінцевий термін і місце подання документів для участі у Конкурсі

1. Заява про участь у Конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

2. Автобіографія.

3. Копія паспорта громадянина України або ID-картки.

4. Копія документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста).

5. Копія трудової книжки.

6. Довідку про відсутність судимості.


16.02.2022

за адресою: 84121 Україна, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Василя Стуса, буд. 47, каб. № 1

Дата та місце початку конкурсного відбору, його тривалість

24.02.2022

за адресою: 84300, Україна, Донецька обл., м. Краматорськ, вулиця Ювілейна, 6.

Тривалість 4 години.

Прізвище та ім’я, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка уповноважена надавати інформацію про Конкурс та приймати документи для участі у Конкурсі

Ольга Кисіль

Тел.0953141575

е-mail: 00537@dn.gov.ua
В.о. начальника відділу

управління персоналом Ольга КИСІЛЬ