портал в режимі тестування та наповнення
0 800 507 506
Гаряча лінія
  • A-
    A+
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів

Повідомлення про спосіб формування складу громадської ради при облдержадміністрації та її кількісний склад

Опубліковано 27 вересня 2021 року, 13:55

Ініціативна група з формування нового складу громадської ради при облдержадміністрації, відповідно до пункту 9 положення про громадську раду при облдержадміністрації, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 13.05.2020 № 483/5-20,

повідомляє:

1. Формування складу громадської ради при облдержадміністрації відбудеться шляхом рейтингового голосування на установчих зборах, які будуть проведені 13 листопада 2021 року у м. Краматорськ (адреса буде повідомлена додатково), початок зборів о 12.00 год (реєстрація з 11.00 год).

Кількісний склад громадської ради при облдержадміністрації становить 35 (тридцять п’ять) осіб.

Порядок проведення установчих зборів

За результатами перевірки документів, поданих інститутами громадянського суспільства, на відповідність установленим положенням про громадську раду при облдержадміністрації, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 13.05.2020 № 483/5-20, вимогам ініціативна група з формування нового складу громадської ради при облдержадміністрації складає список кандидатів до складу громадської ради, які можуть брати участь в установчих зборах, та список представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах, із зазначенням підстави для відмови.

Не пізніше ніж за п’ять робочих днів до дати проведення установчих зборів облдержадміністрація на своєму офіційному вебсайті оприлюднює:

список кандидатів до складу громадської ради;

біографічні довідки, фото та мотиваційні листи кандидатів до складу громадської ради;

відомості за останні шість місяців до дати оприлюднення органом виконавчої влади повідомлення про формування складу громадської ради щодо результатів діяльності інститутів громадянського суспільства, представники яких є кандидатами до складу громадської ради, а також посилання на офіційні вебсайти інститутів громадянського суспільства, сторінки у соціальних мережах (у разі наявності);

список представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах із зазначенням підстав для відмови;

уточнену інформацію про дату, час, місце проведення установчих зборів.

Формування громадської ради на установчих зборах здійснюється шляхом рейтингового голосування за внесених інститутами громадянського суспільства кандидатів до складу громадської ради, які особисто присутні на установчих зборах.

Учасниками установчих зборів є кандидати до складу громадської ради, які допускаються до зборів після пред’явлення ними документа, що посвідчує особу.

Під час проведення установчих зборів, які відкриває уповноважений представник ініціативної групи, відкритим голосуванням з числа кандидатів до складу громадської ради обираються члени лічильної комісії, голова зборів, секретар, заслуховується інформація уповноваженого представника ініціативної групи щодо підготовки установчих зборів, а також обирається склад громадської ради.

Рейтингове голосування здійснюється шляхом письмового заповнення учасником установчих зборів бюлетенів для голосування, виготовлення яких забезпечується облдержадміністрацією.

У бюлетені зазначаються в алфавітному порядку прізвища, імена, по батькові всіх кандидатів до складу громадської ради, допущених до участі в установчих зборах, а також найменування інституту громадянського суспільства, який вони представляють. Бюлетень заповнюється шляхом обов’язкового проставлення учасником установчих зборів позначок біля прізвищ, імен, по батькові обраних кандидатів до складу громадської ради у кількості, що відповідає визначеному кількісному складу громадської ради. Бюлетень, заповнений з порушенням зазначених вимог, вважається недійсним.

Участь у голосуванні за довіреністю не допускається.

Підрахунок голосів здійснюється лічильною комісією відкрито у присутності учасників установчих зборів.

Рішення установчих зборів оформляється протоколом, який складається протягом трьох робочих днів з дати їх проведення, підписується головою та секретарем установчих зборів і подається облдержадміністрації.

Облдержадміністрація оприлюднює протокол установчих зборів на своєму офіційному вебсайті протягом трьох робочих днів з дати його надходження.

Якщо за підсумками рейтингового голосування на установчих зборах кількість кандидатів до складу громадської ради перевищує визначений ініціативною групою кількісний склад громадської ради, серед кандидатів, які набрали однакову найменшу кількість голосів, у той самий спосіб проводиться повторне рейтингове голосування.

2. До складу громадської ради можуть бути обрані представники громадських об’єднань, релігійних, благодійних організацій, творчих спілок, професійних спілок та їх об’єднань, асоціацій, організацій роботодавців та їх об’єднань, засобів масової інформації (далі - інститути громадянського суспільства), які зареєстровані в установленому порядку.

Під провадженням інститутом громадянського суспільства діяльності у сфері, що пов’язана з діяльністю відповідного органу виконавчої влади, розуміється проведення інститутом громадянського суспільства заходів, досліджень, надання послуг, реалізація проєктів тощо з питань, пов’язаних з визначеною законодавством сферою діяльності облдержадміністрації.

До складу громадської ради можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які не менше шести місяців до дати оприлюднення облдержадміністрацією повідомлення про формування складу громадської ради проводять заходи, дослідження, надають послуги, реалізують проєкти тощо на території Донецької області.

До складу громадської ради можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які є фахівцями у відповідних сферах, що підтверджується наявністю відповідної освіти, наукового ступеня, публікацій, досліджень, а також інформацією про участь у реалізації проєктів не менш як за 12 місяців до дати оприлюднення облдержадміністрацією повідомлення про формування складу громадської ради.

Інститут громадянського суспільства незалежно від своєї організаційної структури та наявності місцевих осередків (відокремлених підрозділів, філій, представництв, місцевих організацій тощо) для участі в установчих зборах делегує одного представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради. Пов’язані інститути громадянського суспільства (два і більше інститути громадянського суспільства мають одного і того ж керівника чи спільних членів керівних органів тощо) не можуть делегувати своїх представників до складу однієї громадської ради.

До складу громадської ради не можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які є народними депутатами України, депутатами Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад, посадовими особами органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування.

3. Інститут громадянського суспільства для участі в установчих зборах подає до ініціативної групи з формування нового складу громадської ради при облдержадміністрації заяву, складену у довільній формі, підписану уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства, а також:

прийняте у порядку, встановленому установчими документами інституту громадянського суспільства, рішення про делегування для участі в установчих зборах або рейтинговому електронному голосуванні представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради;

заяву делегованого представника інституту громадянського суспільства з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», підписану ним особисто;

біографічну довідку делегованого представника інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, числа, місяця, року і місця народження, громадянства, посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, відомостей про освіту, наявність наукового ступеня, трудову та/або громадську діяльність, контактної інформації (поштової адреси, номера телефону, адреси електронної пошти (за наявності);

відомості про результати діяльності інституту громадянського суспільства (проведені заходи, дослідження, надані послуги, реалізовані проекти, виконані програми, друковані видання, подання відповідному органу виконавчої влади письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації державної, регіональної політики у відповідній сфері та інформування про них громадськості, річний фінансовий звіт (за наявності) тощо) протягом шести місяців до дати оприлюднення облдержадміністрацією повідомлення про формування складу громадської ради;

відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону;

мотиваційний лист делегованого представника інституту громадянського суспільства, в якому наводяться мотиви бути обраним до складу громадської ради та бачення щодо роботи у такій раді;

фото делегованого представника інституту громадянського суспільства, а також посилання на офіційний веб-сайт інституту громадянського суспільства, сторінки у соціальних мережах (за наявності).

Заяви інституту громадянського суспільства та делегованого ним представника подаються у паперовому або електронному вигляді. Інші документи надсилаються в електронному вигляді.

Делегований представник інституту громадянського суспільства може подати до ініціативної групи копії документів, що підтверджують освітній та професійний рівень, досвід роботи (за наявності).

Відповідальність за достовірність поданих документів (відомостей) несуть інститут громадянського суспільства, який делегує свого представника для участі в установчих зборах, а також делегований представник інституту громадянського суспільства.

4. Заяви інституту громадянського суспільства та делегованого ним представника приймаються у паперовому або електронному вигляді, а інші документи приймаються в електронному вигляді:

у паперовому вигляді документи приймаються до 16.30 18 жовтня 2021 року (пн.-чт. – з 08.30 до 16.30, п’ятниця - з 08.30 до 15.30 (крім вихідних та святкових днів) за адресою: управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Донецької обласної державної адміністрації, м. Краматорськ, вул. О. Тихого, буд.6.

в електронному вигляді документи приймаються до 16.30 18 жовтня 2021 року за адресою: [email protected] з поміткою «для Ініціативної групи».

5. Відомості про склад ініціативної групи з формування нового складу громадської ради при облдержадміністрації:

ГРУДКІН

Андрій

голова громадської організації «Ґрунт»

член ініціативної групи

ІВАНЮК

Василь

директор благодійної організації «Благодійний фонд «Карітас Краматорськ»

член ініціативної групи

КАДІЄВСЬКИЙ

Олександр

представник громадської спілки «Українська Гельсінська спілка з прав людини»

член ініціативної групи

ЛИТВИНОВА

Лариса

головний спеціаліст - юрисконсульт управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації

член ініціативної групи

НАУМОВА

Олена

заступник начальника управління – начальник відділу комунікацій з громадськістю управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації

член ініціативної групи

НЕЛЕПА

Любов

головний спеціаліст відділу комунікацій з громадськістю управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації

член ініціативної групи

ПРИСЯЖНЮК

Ольга

заступник начальника відділу комунікацій з громадськістю управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації

секретар ініціативної групи

СТЕПАНОВА

Ірина

представник Донецької обласної громадської організації «Перемога»

голова ініціативної групи

6. Відповідальні за прийом документів, які необхідно подати кандидатам до складу громадської ради разом із заявою для участі в установчих зборах: Ольга ПРИСЯЖНЮК - заступник начальника відділу комунікацій з громадськістю управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації та Любов НЕЛЕПА - головний спеціаліст відділу комунікацій з громадськістю управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації. Електронна адреса - [email protected], контактний номер телефону: +380990064583.

Увага! У разі неможливості проведення установчих зборів у вказаний час через обмеження, пов’язані з карантином та обмежувальними заходами запровадженими з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, установчі збори можуть бути відкладені рішенням ініціативної групи. Інформація про таке рішення буде розміщена на офіційному вебсайті облдержадміністрації, а також розіслана інститутам громадянського суспільства, які подали документи для участі в установчих зборах та були допущені до них.

Інші новини за темою